Słownik Mando'a
 
A B C D E G H I J K L M N O P R S T U V W Y


ADo góry
* a, a', al (a', a'l) lecz (al często przed głoską twardą)
* aalar (AJ-lar) czuć
* aaray (A-raj) ból
* aay'han (AJ-je-han) [chwila smutku i radości równocześnie (słodko-gorzka chwila)]
* abesh (A-besz) wschód
* abiik (A-bik) powietrze
* acyk (AJ-siik) pomiędzy
* ad (ad) córka
* ad (ad) syn
* adade (a-DA-dej) personel
* adate (a DA-tej) ludzie, osoby
* ade (A-dej) dzieci, synowie, córki
* a'den (A-den) gniew, szał
* adenn (a-DEN) bezlitosny
* ad'eta (a’t-EJ-ta) dwadzieścia
* adiik (A-dik) dziecko (3 lata – 13 lat)
* ad'ika (l.mn. adike, nie adi`kase) (ai-DII-ka) maluch, syn, córka (w dowolnym wieku) [a także nieformalnie wobec dorosłych jako] chłopaki, dziewczyny (Jak w "No, co tam, chłopaki?")
* adol (A-d'ol) poprzez
* agol (AJ-gol) żywa tkanka, mięso, mięsień, ciało
* aikiyc (aj-KISZ) zdesperowany, desperacki
* aka (A-ka) misja
* akaan (a-KAN) wojna
* akaan'ade (A’-kan-A-dej) armia
* aka'liit - wierni
* akaanir (a-KA-nir) walka
* akaata (a-KA-ta) batalion
* akalenedat (a’-KA-le-NAJ-dat) starcie (poważne), bezpośredni kontakt
* akay, 'kay (a-KAJ, kaj) dopóki, póki
* alii'gai (a-LI-gai) flaga, barwy
* aliik (a-LIK) sigil, godło na zbroi
* aliit (a-LIT) nazwa klanu
* aliit (clan) (a-LIT) rodzina, ród
* Aliit ori'shya tal'din (A-LIT-or-ISZ-ja-tal-DIN) Rodzina to więcej, niż krew. (przysłowie)
* Alor (a-LOR) Kanclerz
* alor (a-LOR) przywódca, szef, przełożony
* alor'a Aka'liit - Przodownicy wiernych.
* alor'ad (al-OR-ad) kapitan
* alorir (a-LOR-ir) przywództwo
* aloriya (alor-I-ja) stolica (dosł. „dowodzące miasto”)
* alor'uus (A-lor-UUS) kapral
* al'verde (AL-wer-daj) dowódca/komandor
* am (am) zmiana
* an (an) wszystko, wszystkie
* anade (a-NA'-dej) każdy, wszyscy (odnośnie osób)
* anay (A'-naj) każde (odnośnie rzeczy)
* ani (A-ni) całkowity, kompletny
* ani'la Akaan - wielka ostatnia bitwa.
* aran (A-ran) strażnik
* aranar (a'-RA'-nar) bronić
* araniik (a-RAN-ik) kordon
* aranov (A'-ra'-nof) obrona
* ara'nov (a-RA-now) przeszkoda, obrona, blokada
* ara'novor (A-ra-NO-wor) zbliżać się, stać na drodze, blokować
* arasuum (a-RA-sum) stagnacja
* arasuumir (a-ra-su-MIR) trwać w stagnacji, pozostawać niezmienionym
* arasuum'la (a-ra-SUM-la) niezmienny, trwały
* arpat (AR-pat) nasienie
* aru'e (a-RU-aj) wróg
* aru'ela (A-ru-AJ-la) wrogi
* aruetii (a-ru-AJ-ti) zdrajca, obcokrajowiec, obcy
* aruetiise (a-ruu-aj-TI-saj) zdrajcy, obcokrajowicy, obcy
* aruetyc (A-ru-e-TISZ) zdradziecki
* sa (sa') niczym, taki jak
* ash'ad (A-szad) ktoś inny
* ash'amur (asz-A'-mur) zginąć (szczególnie w brutalny sposób, podczas bitwy)
* ashi (A-szi) inny' inni
* Ashnar... (A'SZ-nar) Ktoś [coś zrobił]... (jak np. "Ashnar ninire aru'e tuur`cuy." - "Ktoś uderzył na wroga minionego dnia.", ale i "Ashnar skaan vabir!" - "Ktoś zrobił jedzonko!")
* ast (ast) (on/ona/ono) sam/sama/samo, we własnej osobie
* ast'ehut (ast-te-HUUT) gruby
* at (at) do
* at (at) w kierunku
* atin (a-TIN) uparty, twardy w postanowieniach, zdeterminowany, wytrwały
* atiniir (a-tin-IR) upierać się, trwać przy czymś
* atin'la (a-TIN-la) twardy (silny)

BDo góry

* baar (bar) ciało
* baarpir (BAR-piir) pot
* baar'ur (BAR-ur) medyk, lekarz
* baatir (BA-tir) troszczyć się, martwić się o coś
* ba'balut (BA-bal-ut) na zwiadzie, patrolu
* ba'buir (BA-bu-IR) babka, dziadek
* Ba'gedet'ye! (BA'-ge'-DET-je') Proszę bardzo! Nie ma sprawy!
* bah (ba) do (dopełniacz)
* bajur (BA'-dżur) nauka, edukacja (dot. zarówno pracy w szkole oraz edukacji do życia), szkoła (jak w "ciężka szkoła")
* ba'jurir (ba'-dżur-IIR) edukować
* ba'jurir (ba'-dżur-IIR) wychowywać dzieci
* bal (bal) i (spójnik)
* balac (ba-LAK) okoliczność, sposobność
* bal'ban (bal-BAN) w rzeczy samej, zdecydowanie, dokładnie (przyznanie racji)
* balyc (BA'-liisz) również, także
* banar (ba-NAR) zdarzyć się
* bantov (BAN-tow) mimo wszystko, jednakże
* barycir (ba-RI-szir) rozmieszczać, rozstawić (wojska)
* bas neral (BAAS ner-A'L) [pospolite ziarno używane do karmienia zwierząt i wyrobu trunków; nie jadane przez istoty inteligentne]
* ba'slan shev'la (BA-slan SZEW-la) [strategiczne zniknięcie - zabieg tymczasowego ukrycia się i przyczajenia mający na celu zgromadzenie środków umożliwiających późniejsze skuteczne zakończenie kampanii lub zemstę]
* ba'slanar (BA-sla-NAR) opuścić, wyjść
* bat (bat) na
* batnor (BAT-nor) pijany (dosł. na twoich plecach)
* ba'vodu (BA-wod-u) ciotka (mn. bavodu`e)
* ba'vodu (BA-wod-u) wuj (mn. bavodu`e)
* ba'yair (ba-ja-IR) żuć
* be (be) od (kogoś, czegoś)
* be, b' (be) [przedrostek dzierżawczy lub przyrostek z właściwym rzeczownikiem, np. be`jetii or (rzadko) jetiib – (od Jedi, dosłownie tłumaczyło by się to jako "Jedi'owy"). Własność czasem jest zaznaczona poprzez właściwy rzeczownik poprzedzony słowem, np. Boba`kad) – miecz Boby.]
* be'chaaj (beh-CZA'DŹ) daleko, w oddaleniu
* behot (bej-HOT) [zioło używane w trunkach, lekko antyseptyczne i stymulujące]
* beroya (ber-OJ-a) łowca nagród
* bes'bavar (BES-be-war) kawaleria
* besbe (BES-baj) sprzęt (w slangu; zbliżone do "gratów", “klamotów”, “drobiazgów”)
* besbe'trayce (BES-be-TRAJSZ-aj) bronie
* bes'bev (BEZ-bew) [mandaloriański instrument dęty blaszany, rodzaj fletu o zaostrzonym końcu, również zdatny jako broń sieczna]
* be'senaar (BE-sen-AR) pocisk
* beskad (BESS-ka'd) [jatagan z mandaloriańskiego żelaza]
* beskar (BESK-gar) [żelazo mandaloriańskie]
* beskar'ad (BES-kar-AD) droid
* beskar'gam (BES-kar-GAM) zbroja mandaloriańska
* beskaryc (BES-kar-ISZ) opancerzony
* bes'laar (bez-LAR) muzyka
* bes'lovik - element pancerza chroniący kolano.
* be'sol (be-SOL) pierwszeństwo
* besom (BII-som) prostak, parweniusz, osoba niehigieniczna, o złych manierach
* bes'uliik (BES-u-LIK) Bazyliszek (Mandaloriański Droid Wojenny, dosł. "żelazny rumak")]
* beten (BEJ-ten) westchnienie
* betenor (bej-TEN-or) wzdychać
* bev (be'w) igła, kolec
* beviin (BE-win) lanca
* beviiragir (be'-wiir-A'-giir) łowić ryby (dosł. łowienie ryb na włócznię)
* bevik (BE-wik) kij, drąg
* bic (bik) to (w bardzo ogólnym sensie)
* Bic ni skana'din (Biik nii SKA'-na'-diin) "To mnie naprawdę ma!" [i inne, podobne wyrazy bycia denerwowanym, zirytowanym (dosł. Połaczenie "dawać" i coś nielubianego)]
* bid (biid) taki/taka/takie (wskazujący, jak w "On jest taki głupi!")
* bid...ibac (bid...ibak) taki [...] jak
* bikadinir (bi-KAD-in-ir) przeszyć, pchnąć (dużym ostrzem)
* bines (BI-najs) stos (przedmiotów)
* binesor (BIN-aj-sor) składować
* bintar (BIN-tar) obaj/obie/oboje
* birgaan (bir-gan) plecak
* birikad (BIIR-ii-KA'D) [nosidełko do noszenia dzieci]
* birov (bi-ROW) wiele
* bora (BO-ra) robota, praca
* boracyk (bo'-RA'-siik) biedny, spłukany (dosł. pomiędzy pracami)
* borarir (bo-RA-rir) pracować
* bral (bra'l) [fort na wzgórzu, forteca, wysoko umieszczona pozycja obronna]
* bralir (BRA'-liir) zdobyć przewagę, osiągnąć sukces
* bralov (BRA'-lof) sukces
* brii'briik (bri-BRIK) krata
* briik (brik) lina
* briikarir (BRI-kar-IR) defilować
* briikasak (brii-KA'-sa'k) [społeczne wydarzenie lub impreza - powiązane z przepustką, zejściem na ląd]
* briikase (bri-KA-sej) wesoły
* Briikase gote'tuur! (Bri-KA-saj go-te-TUR) Wszystkiego Najlepszego z okazji urodzin!
* briirud (BRII-ru') koło, okrąg
* brokar (BRO-kar) bić
* bu'ad (bu-AD) wnuk
* buir (bu-IR) ojciec
* buir (bu-IR) matka
* buirkan (bu-IR-kan) odpowiedzialność
* bui'tsad (BU-it-sad) pokrewieństwo (rzadko w użyciu)
* burc'ya (BUR-szia) przyjaciel (także ironicznie)
* Burc'ya vaal burk'yc, burc'ya veman (BUR-szia wal BUT-keisz, BUR-sza ve-MAN) Przyjaciel w niebezpieczeństwie jest prawdziwym przyjacielem. (przysłowie)
* burcyan (BUR-sha'n) przyjaźń, partnerstwo, bliskie więzy
* burk'yc (BUR-kisz) niebezpieczny
* buruk (BU-ruk) niebezpieczeństwo
* burun (BU-run) pogoda
* buurenaar (bu-REJ-nar) burza
* buyacir (bu-ja-SZIR) rozpoznać, poznać (kogoś/coś, kogo/co się już znało)
* buyca (BU'-sza') wiadro, kubeł
* buy'ce (BU-czaj, BU-szaj) hełm
* buy'ce gal (BU-czaj-GAL) pinta piwa – (dosł: „hełm piwa”, czyli znacznie więcej, niż pinta, która wynosi nieco ponad 0,5 litra!)
* buycika (Bu'-szi-ka') kołyska

CDo góry

* ca (ka) noc
* cabuor (ka'-BU-or) chronić
* cabur (KA'-bur) strażnik, obrońca
* ca'nara (KA-na-RA) czas
* can'gal (KA'N-ga'l) gwiezdny myśliwiec
* carud (ka-RUD) dym
* ca'tra (KA-tra) nocne niebo
* cerar (ser-ARR) góra
* ceratir (ser-A-ter) wskazywać
* ceryc (ser-ISZ) zaostrzony, czubaty, wskazany
* cetar (set-ARR) klękać z szacunkiem (od słowa „but” – jakby lizać lub podziwiać czyjeś buty)
* cetar'bur - element pancerza chroniacy but.
* cetare (set-ARE-aj) buty
* cetar'narir (se'-TAR-nar-RIIR) skopać, "zbutować"
* chaab (cza’b) strach
* chaabar (cza-BAR) bać się, obawiać się
* chaaj (cza'dź) odległość
* chaaj (cza'dź) zasięg
* chaaj'yc (cza'dź-ISZ) odległy, daleki
* chaashya (cza-SZI-a') dalszy, kolejny, następny
* chaavla (CZA'W-la') twardy, nieposłuszny, hardy (wg mandaloriańskich standardów, czyli... poważnie)
* chaavla sa shebs be'striili (CZA'W-la'-sa'-SZEBS-be'-STRI-li) twarde jak grzbiet strilla (odnośnie groźnego miejsca, lokalu będącego spelunką lub osoby, która jest nieokrzesana)
* chakaar (cza-KAR) hiena cmentarna, rabuś niskiej kategorii (także jako obelga)
* chakaaryc (cza'- KAR-isz) przegnity, plugawy, wycierus - odnośnie osoby o której ma się niskie mniemanie
* chakur (CZA-kur) kraść, rabować
* chayaikir (CZAI-aj-kir) kipić, stroić sobie żarty, wyśmiewać się (ale nie agesywnie)
* chekar (CZEK-ar) dźgnąć (małym ostrzem)
* chortav (czor-TAW) ulica
* choruk (CZOR-uk) kamień
* chur (czur) pod, poniżej
* cin (sin) biały
* cin vhetin (SIN-fet-IN) [wyzerowane konto, gruba kreska, odświeżona historia (dosł. białe pole, dziewiczy śnieg) - odnośnie osoby, która przyłączyła się do mandalorian; jej przeszłość przestaje się liczyć, jej uczynki mają znaczenie od tego punktu]
* cinargaanar (si-NA'R-ga'-na'r) [określenie miejsca, pod którego opis pasują słowa takie, jak: melina, siedziba pasera, pralnia brudnych pieniędzy itp..]
* cinarin (si-NA'-rin) czyścić
* cin'ciri (sin-SI-ri) śnieg
* cinyc (SI-nisz) czysty
* ciryc (sir-ISZ) chłód
* Copaani mirshmure'cye, vod? (Ko-PA-ni MIRSZ-mu-RAJ-szaj, wod?) Chciałbyś dostać w twarz, koleś?
* copaanir (KO-pan-IR) chcieć
* copad (KO-pad) ambicja
* copad (KO-pad) pożądanie
* copikla (ko'-PIIK-la') słokie, urocze, słodziutkie (jedynie odnośnie dzieci lub zwierząt; nigdy wobec kobiet - grozi śmiercią, a nawet kalectwem!)
* copyc (KO'-pisz) atrakcyjne (ogólnie podobające się, więc może dotyczyć czegokolwiek)
* Coruscanta (KO-ru-SAN-ta) Coruscant
* cu'bikad (KU-bi-ka'd) [gra planszowa polegająca na wbijaniu noży w planszę w kratkę - połączenie szachów, rzutek i chińczyka]
* Cuir (KU-ir) cztery
* cunak (KU-na'k) kwadrat
* cur'eta (KUR-aj-ta) czterdzieści
* cuun (kun) nasz
* Cuy ogir'olar (KU-i o-GIR-o-LAR) To jest nieistotne. (dosł. „To nie jest ani tu, ani tam.”)
* cuyan (ku-JAN) rozbitek, ten który przerwał
* cuyanir (ku-YA'-nir) przeżyć
* cuyete (ku-JAJ-tej) prawdopodobieństwo
* cuyir (KU-Jir) istnieć
* cuyla (KU-i-la') prawdopodobny/a/e
* cyare (SZA-rej) ukochany, kochany, ulubiony, popularny
* cyare'se (szar-AJ-sej) kochani (ludzie itp.)
* cyar'ika (szar-I-ka) kochanie, skarb (rzeczowniki oznaczające osobę)
* cyar'tomade (SZAR-toł-MA'-dej) fani, istoty wspierające, oddane

DDo góry

* daab (dab) dół (kierunek)
* dadita (da-DI-ta) [Mandaloriański kod szyfrowo-komunikacyjny]
* dajun (daj'-DŹUN) plan
* dajunar (daj'-DŹU-na'r) planować
* dajun'la (daj'-DŹUN-la') zaplanowane
* dala (DA-la) kobieta, istota rodzaju żeńskiego
* dalab (da-LAB) pochwa, futerał, pokrowiec
* dalyc (DA-lisz) kobiecy, żeński
* dar (dar) (coś, co) odeszło, przeminęło
* dar (dar) już (więcej) nie
* darasuum (da-RA-sum) wieczny, wieczysty, trwały
* dar'buir (DAR-bu-IR) już nie rodzic (termin prawny) – rozwód rodziców z punktu widzenia dziecka)
* darjetii (dar-DŻEJ-ti) Sith, Ciemny Jedi
* dar'manda (dar-MAN-da) [stan już nie bycia Mandalorianinem – nie bycie kimś obcym, lecz kimś, kto stracił swe dziedzictwo, osobowość i duszę – uznawane przez szanujących tradycję Mandalorian za coś absolutnie przerażającego]
* dar'tome (dar-TO-mej) oddzielony, odosobniony
* daryc (DAR-isz) brąz
* davaab (da-VAB) wykonanie, uczynienie
* dawoor (DA'-wur) nieprzyjemny zapach
* daworir (da'-WAR-iir) smród, odrór
* dayn (dain) na zewnątrz
* de (de) przez, poprzez
* debaan (DEB-an) deklinacja
* demagolka (de'-ma'-GO'L-ka') [zbrodniarz, zwyrodnialec, potwór (dosł. „rzeźbiarz ciał”, „rzeźnik”; od znanego mandaloriańskiego naukowca Demagola, który podejmował się eksperymentów na żywych istotach i z biegiem czasu, w pewnej mierze także dzięki historycznym nieścisłościom, stał się symbolem zbrodniczych działań, zwyrodnienia, także wśród Mandalorian, którzy po dziś zniesmaczeni są istnieniem takiej osoby w ich historii)]
* demar (DAJ-mar) rzeźbić
* dha (da) ciemny, mroczny, (osoba należąca do/będąca z) cienia
* dha'haase (da-A-sej) ekran
* dha'werd (archaic) (DA-werd) maskowanie, niewidzialność (archaicznie)
* digur (di-GUR) zapomnienie/zapomnieć
* di'kut (DI-kut) idiota, osoba bezużyteczna, marnująca miejsce (dosł. „ktoś, kto zapomniał założyć bieliznę”)
* di'kutla (di-KUT-la) bezużyteczny, głupi, bezwartościowy
* dinii (DI-ni) obłąkaniec, szaleniec
* dini'la (di-NI-la) obłąkany, szalony
* din'kartay (din-KAR-taj) raport sytuacyjny, przygotowanie, planowanie, dzielenie się informacjami (wojskowo i potocznie)
* dinui (di-NU-i) dar, podarek, prezent
* dinuir (DI-nuu-IR) dać, podarować, wręczyć
* din'waadar (DIN-wa'-da'r) sprzedawać
* diryc (DIR-isz) niski
* dirycir (DIR-i-SZIIR) opuszczać, obniżać
* dola (DO’-la’) przesiąkać, przenikać
* dos (dos) poprzez
* doslanir (do-SLA-niir) krzyżować [coś/się]
* draar (drar) nigdy
* dral (draal) jasny, świecący
* dral (draal) silny, mocny, potężny
* dral'Han - anihilacja.
* dralshy'a (dral-SZI-ja) silniej, jaśniej
* draluram (DRA'-lur-a'm) krzepki (jedynie odnośnie smaku potrawy, który powinien być mocny, wyraźny, charakterystyczny (dosł. jasne usta) - jeden z czterech filarów mandaloriańskiej kuchni
* drashaar (DRA-szar) rosnąć
* droten (DRO-ten) ludzie
* du'car (du'caryc) (DU-kar (du-KAR-isz)) późno, późny
* dul (dul) połowa
* duraan (DUU-ran) uważać za gorszego, patrzeć z góry
* Duraani, burc'ya? (Du-RA-ni, BUR-szia?) Gardzisz mną, koleś? Uważasz, że jestem zabawny, koleś?
* duraanir (du-RAN-iir) gardzić, patrzeć z pogardą
* duse (DU-saj) śmieci, odpady (dosł. nieczyste rzeczy)
* dush (dusz) zły
* dushne (DUSZ-nej) gorszy
* dush'shya (doshishya) (du-SZISZ-ja) najgorszy
* duumir (DUM-ir) pozwolić, dopuścić (do uczynienia)
* duumyc (DU-misz) dopuszczony, przyzwolony, legalny

EDo góry

* ebin (ej-BIIN) także, również
* echoy (e-CZOJ) poszukiwanie, opłakiwanie (rzeczowniki określające czynności)
* echoy'la (e-'CZOJ-la) szukanie, żałowanie (rzeczowniki określające stan), strata
* echoylir (e'-czoj-LIR) żałować, szukać, opłakiwać
* edee (i-DI) szczęki
* edee (i-DI) zęby
* edeemir (i-DI-mir) gryźć
* eesu (i-SUU) gaz
* ehn (ejn) trzy
* ehn'eta (AJN-aj-ta) trzydzieści
* ekur (ek-UR) krztusić
* elek (EL-ek) tak (skracane do `lek` czyli "taa")
* emuurir (e'-MUR-ir) lubić, cieszyć się czymś
* enaabe (a'-NA-bej) metry
* enteyor (EN-tej-OR) musieć, być zobowiązanym do
* entye (ENT-je) dług
* epan (E'-pa'n) wnętrzności, trzewia
* epar (aj-PAR) jeść
* eparavur (e-PA-raw-uur) ucztować, objadać się
* eparavur takisit (ej-PA'-raw-ur ta-KI-sit) przepraszać (dosł. połykać obrazę)
* epar'yaim (e-PAR-jaj-IM) restauracja, kantyna, lokal
* eso (AJ-so) flanka
* eso (AJ-so) bok
* e'tad (E-tad) siedem
* etyc (ETT-isz) brudny, nieczysty
* evaar (I-war) młodość, nowość (w jakimś gronie itp.)
* evaar'la (i-WAR-la) młody, nowy
* eyayah (i-JAJ-a) echo
* eyaytir (a-JAJ-tiir) uciec
* eyn (an) [jakiś/jakaś/jakieś] (rzadki przedimek nieokreślony)

GDo góry

* gaan (gan) ręka
* gaanader (ga'-NA'-de'r) wybierać
* gaan'au (GA-nał) laserowy celownik, wskaźnik
* gaanaylir (gan-AJ-lir) złapać, uwięzić, złapać (zwł. w pułapkę)
* gaanla (GA'N-la') wybrany
* gaanure (ga-NU-rej) narzędzia ręczne
* gaanynir (ga-NI-nir) uderzyć
* Gaa'tayl! (Ga-TAJL) Pomocy!
* gaa'taylir (ga-TEJ-lir) pomagać
* gadi (GA-di) nadgarstek
* gaht (gat) północ
* gaht'yc (GA-tisz) polarny
* gai (gaj) imię, tytuł
* gai bal manda (GAJ bal MAN-da) [ceremonia adopcyjna (dosł. „imię i dusza”)]
* gaid (GAJ-id) płyta, [a także] talerz (wiąże się to z uzywaniem części pancerza jako naczyń podczas gotowania nad ogniskami w obozach)
* gaigotalur (gaj-GO-tal-uur) wyznaczyć
* gai'ka (GAJ-ka') kubek
* gal (ga'l) napitek, trunek (głównie piwo typu ale)
* Gal, ori'skraan, riduur, yaim' dab'ika. (Ga'l, O'R-ri-skra'n, ri-DU-ER, jaim-da'-BII-ka') przystań, miejsce odpoczynku (dosł. "Piwo, wyżerka, dobre towarzystwo i powrót do obozu")
* galaar (ga-LAR) jastrząb
* galar (ga'-LAR) wylać, wychlapać
* gal'gala (GA'L-gal-ar) Pozwól mi kupić ci drinka!
* ganar (GAN-ar) posiadać, mieć
* gar (gar) twój; ty/wy; ciebie/was; tobą/wami (i inne zaimki drugoosobowe)
* gar (gar)
* Gar serim (Gar ser-IM) Masz rację! Trafiłeś w sedno! O to chodzi!
* gar shuk meh kyrayc / meh gar kyrayc, shuk bah ni ) (gar SZUK mej kir-AJSZ ( mej gar kir-AJSZ, BA' ni SZUK)) Nie przydasz mi się martwy. / Gdy będziesz martwy, nie przydasz się. (zachęta, by ktoś odpoczął; rzadko używana dosłownie)
* Gar taldin ni jaonyc; gar sa buir, ori'wadaas'la. (Gar Tal-DIN ni dźa'-O'n-isz, gar sa BU-ir O'-ri-wa'-DA'S-la.) Nieważne, jaki był twój ojciec, tylko jakim ty będziesz ojcem (dosł. Wiezy krwi nie są istotne, to, jakim będziesz ocjem ma naprawdę znaczenie.)
* gayi'kaab (GAJ-i-KA'B) radio
* gayiyla (gaj-I-la’) wszędzie
* gayiylir (gaj-I-lir) rozdzielać
* ge (ge') prawie, niemalże (tylko przed głoską miękką!)
* gebbar (GEB-arr) blisko, w pobliżu
* gebi (GE'-bi) bliski, pobliski
* ge'catra (gei-KAT-ra) ranek
* gedeteyar (gei-det-AJ-ar) być wdzięcznym
* gedetir (gei-DET-ir) błagać, prosić się (o coś)
* Gedet'ye (Gei-DET-jaj) proszę
* gedin'la (ge'-DIIN-la') ekscentryczny, zrzędliwy, humorzasty (dosł. niemal szalony)
* gehat'ik (GE-ha-tik) historyjka, opowiadanie, historia (jakieś sytuacji)
* gehatyc (ge-HAT-isz) podejrzany, podejrzewany
* ge'hutuun (ge-hu-TUN) bandyta, złoczyńca, złodziej, przestępca
* ge'kaan (gei-KAN) ćwiczenia wojskowe, manewry
* gekyrdir (gei-KIR-dir) uniemożliwiać, przeszkadzać
* gemas (gej-MAS) włosy/sierść
* genet (gei-NET) szary
* geroya (ge'-ROJ-a') gra, rozrywka (dosł. niemal łowy)
* ge'sol (gei-SOL) pół, połowa
* ge'soletar (ge-so-LAJ-tar) przewidywać
* get (get) prawie, niemalże (tylko przed głoską twardą)
* ge'tal (ge-TAL) czerwony
* get'shuk (GE'T-szuk) [gra drużynowa z boiskiem z dwoma celami na jego końcach, kontaktowa i brutalna (podobna do rugby)]
* gett'se (GET-sej) odwaga,
* gett'se (GET-saj) orzech (wszelkiego typu)
* Gev! (ge'w) Przestań! Skończ! Daj spokój!
* ge'ver'alor (ge-WER-a'-lor) pomocnik
* ge'ver'alor (ge-WER-a'-lor) komiwojażer, akwizytor
* ghet'bur - Osłona obojczyka
* gi (gi) ryba
* gihaal (gi-HAAL) [suszony posiłek z ryby (wyjątkowo trwały, lecz niezbyt przyjemnie pachnący)]
* go'naasir (go-NA’-sir) marnować, trwonić
* goorar (GUR-ar) rzucić
* goore (GU-raj) granat
* goor'verd (GUR-weird) grenadier
* goran (goi-RAN) kowal, odlewnik, czeladnik
* gota (GOI-ta) maszyna, urządzenie (wszelkiego typu)
* gotabor (GO'-ta'-BOR) inżynier
* gotal (go-TA'L) [zrobiony, wykonany; przyrostek dodawany do słów wskazujących środowisko wyrobu bądź sposób pozyskania, np. "piru'gotal" - "zwodowany", "tracy'gotal" - "wypalony" itd.]
* gotal'ur (GOI-tal-ur) robić, tworzyć
* gota'tuur (GOI-tai-TUR) urodziny
* goten (GOI-ten) narodziny
* gotenir (goi-TEN-ir) urodzić
* goyust (goi-JUST) droga
* gratiir (grai-TIR) karać
* gra'tua (gra-TU-a) zemsta, pomsta
* gra'tuar (grai-TUU-ar) mścić
* guuror (GU-ro'r) lubić, przepadać za

HDo góry

* haal (ha’l) oddech
* haalas (ha’las) klatka piersiowa a także element pancerza chroniący klatkę piersiową.
* haalur (ha’-LUR) skrzynia
* haamyc (HA'-misz) niezwykły (dosł. zmieniający oko)
* haar (har) [ten/ta/to konkretny/a/o] (rzadki, nieprzetłumaczalny przedimek określony)
* haaranovor (ha-RA’N-o’-vor) ukrywać
* Haar'chak! (HAR-czak) Cholera! Szlag!
* haashun (HA'-szun) [mandaloriański wypieczony chleb, suchar (cienka kromka chleba zasuszona i odświeżana przed spożyciem za pomocą jakiegoś płynu, tak cienka, że można przez nią nawet czytać, stąd nazwa będąca grą słów - "suchy chleb" a zarazem "chleb, przez który się widzi")
* haast (ha'st) suchy
* haastal (HA'-sta'l) zaschła krew, strup
* haat (ha’t) prawda
* Haat o'r an nuhune (Ha't OR an nu-HUU-nej) Wiele prawdziwych słów wypowiedzianych w żarcie (dosł. Jest prawda we wszystkich żartach)
* Haat, ijaa, haa'it (Ha't i-DŻA ha'-IT) Prawda, honor, wizja (Słowa wypowiadane przy zawieraniu paktu.)
* haa'taylir (har-TAJ-lir) widzieć
* haatyc (HA'-tisz) widoczny
* Haatyc or'arue jate'shya ori'sol aru'ike nuhaatyc (HA'-tisz o'r-A'-rej JA'-tej-SZI-a' o'-ri-SOL a'-ru-I-kej nu-HA'-tisz.) Lepszy jeden wielki wróg, którgo widzisz, niż wielu małych, których nie możesz [zobaczyć]. (przysłowie)
* haav (ha'w) łózko
* haavlaam (HA'W-la'm) prycza
* Haili cetare! (HAJ-li set-A’R-e) Rozgość się! Ciesz się (z czegoś)! (dosł. „Wypełnij swe buty.”)
* hailir (haj-LIR) wypełniać
* Hal'cabur - element pancerza chroniący klatkę piersiową, napierśnik.
* haran (HA'-ra'n) piekło (dosł. destrukcja, kosmiczna anihilacja)
* haranov (ha’-RAN-of) schowek, magazyn
* haryc (HAR-isz) zmęczony
* haryc b'aalyc (ha'-RISZ ba'-LISZ) [zmęczony i emocjonalny (na przykład pijany)]
* hayc (hejsz) prosty, uczciwy, szczery
* hetikles (HE'-ti-kless) "oparzenie nosa" (stan intensywnego "palenia" w nosie i zatokach po wąchaniu lub spożyciu pikantnej przyprawy; stan ceniony przez Mandalorian, jedna z czterech podstaw mandaloriańskiej kuchni)
* hetikleyc (hej-TIK-lejsz) piekący w nosie (pikantny)
* hettir (HAJt-ir) palić
* hettyc (hej-TISZ) palący się, płonący
* heturam (HE'-tu-ra'm) "oparzenie ust" (stan intensywnego "palenia" w ustach po spożyciu pikantnej potrawy; ceniony przez Mandalorian, jedna z podstaw mandaloriańskiej kuchni)
* hibir (hee-BIR) uczeń
* hibirar (hi-BIR-ar) uczyć się
* hiibir (hi-BIR) brać
* hodar (HO’-dar) oszukać, ogłupić
* hodasal (ho’-da’-SA’L) kamuflaż
* hodasalar (ho’-DA’-sa’-LA’R) kamuflować, osłaniać/zasłaniać (przed oczami wroga)
* hodayc (HO’-dajsz) spryt, chytrość
* hokaanir (ho-KA’N-ir) ciąć, kroić
* hokan'yc (ho’-KA’-nisz) pokrojony, pocięty (w slangu także "ciężko broniony")
* hoshap (HO-sha'p) łyżka
* hukaatir (HU-ka'-TIR) okrywać
* Hukaat'kama! (hu-KA’T-ka-MA’) Obserwuj moje tyły! Kryj mnie!
* hut'uun (hu-TU'N) tchórz (najgorsza z możliwych obelga)
* hut'uun cabur - lement pancerza chroniący tyłek.

IDo góry

* Iba' (I-ba) Cóż to za... (jako spostrzeżenie, wyrażenie opinii, np. "Iba mesh`la dala!"– "Cóż to za piękna kobieta!". Nie stosowane nigdy jako wyraz zdziwienia lub zaskoczenia.)
* ibac (i-BAK) tamto
* Ibac'ner (IŁ-bak-NAJR) To jest moje!
* ibic (i-BIK) To
* ibi'tuur (I-bi-tur)) dziś, dzisiaj
* Ib'tuur jatne tuur ash'ad kyr'amur (IB- tur JA'T-nej tur ASZ-a'd-KI-ram-ur) Dziś jest dobry dzień, by ktoś inny zginął (przysłowie)
* iisa (I-sa') wybuchać, wypalić się (np. substancja łatwopalna)
* ijaat (i-JA’T) honor
* ika (I-ka’) [zdrobniajacy przyrostek pisany jako `ika – także dodawany do imienia/nazwiska, jeśli jest ono dobrze znane lub w formie dziecięcej np. Ord`ika – Mały Ordo; wyraz szacunku i sympatii połączonych z przywiązaniem, czasem także oznaka troski]
* ik'aad (I-kad) małe dziecko (poniżej 3 lat)
* irud (I-rud) ramię
* isirir (i-SIR-ir) smak
* iviin (i-WIN) szybkość, prędkość
* iviin'yc (i-VIN-esz) szybko, prędko

JDo góry

* jaal (DŻA'L) odrętwienie
* jag (dżag) mężczyzna
* jagyc (DŻA-gisz) istota rodzaju męskiego; [także] "macho"
* jahaal (dża'-HA'L) zdrowie
* jahaala (dż-Ha'-la') zdrowy, w dobrym stanie
* jahaal'got (dża'-HA'L-got) zdrowotny, ożywczy, odżywczy
* jahaatir (dże-HA'-tir) mówić kłamstwa, zwodzić
* ja'hailir (dża-HIE-lir) obserwować, pilnować
* jai'galaar (DŻAJ-ga'-Lar) wrzasko-jastrząb (ptak z Mandalore)
* jair (DŻEJ-IR) krzyk, wrzask
* janad (DŻA'-na'd) pikantny, ostry (smak)
* jaon (DŻEJ-o'n) ponad
* jaon'yc (dżaj-O'N-isz) ważny
* jare (DŻA'-rej) samobójca, głupi ryzykant, [ktoś] podejmujący się bezmyślnego działania grożącego śmiercią
* jare'la (dża'-REJ-la') głupio lekceważący niebezpieczeństwo, proszący się [o coś złego]
* jareor (dża'-REJ-or) lekkomyślnie ryzykować życie, działać samobójczo
* jari'eyc (DŻAR-i-ajsz) brzydki
* jariler (dża'-RII-ler) zniszczyć, zdewastować
* jarkiv (dżAR-kiv) charyzma, obecność
* jaro (DŻA'-ro) życzenie śmierci, szalony akt bezmyślnej głupoty
* jat'ca'nara (DŻA'T ka'-NA'-ra') na czas, w samą porę (dosł. dobry czas)
* jate (DŻA'-tej) dobry, dobrze
* jate'kara (DŻA'-tej-KA'-ra') szczęście, los (dosł. dobre gwiazdy, kurs do podążania)
* jate'shya (DŻA'-tej-SZI-a') lepszy, lepiej
* jatisyc (dża'-TI-sisz) przepyszny
* jatne (DŻAT-nej) najlepszy, najlepiej
* jatne emuurir (DŻAT-nej e'-MUR-ir) preferować
* jatne Ghet'bur - element pancerza chroniący szyję.
* jatne manda (DŻAT-nej MAN-da) [dobry nastrój: złożony stan bycia w zgodzie ze swym klanem i całym życiem, długotrwała bądź stała „mandaloriańska nirwana”; jako fenomen kulturowy, zjawisko to jest dość trudne do opisania]
* Jatne vod (DŻAT-nej wod) dobry pan, sir (formalizm używany przez obsługę w lokalach, nie wojskowy)
* Jatnese be te jatnese (dżat-NEJ-sej be' jat-NEJ-sej) najlepsi z najlepszych
* jehaat (dże-HA'T) kłamstwo, nieprawda
* jehavey'ir (dże'-HA'R-wej-ir) zasadzka, pułapka
* jekai (dże'-KAJ) przynęta
* jenarar (DŻE'-han-rar) zwód
* jetii (DŻEJ-ti) Jedi
* jetii'kad (dżej-TI-ka'd) miecz świetlny
* jetiise (DŻEJ-ti-se) Jedi [w liczbie mnogiej]; Republika
* jii (dżi) teraz
* jiila (DŻI-la') natychmiastowy, stający się od razu
* jilarud (DŻI-la'-rud) dysk
* jiriad (dżi-RI-ad) blady, biały
* joha (DŻO'-ha') język (np. mando`a)
* johayc (DŻO-hajsz) mówiony, wymawiany
* jorad (dżał-RA'D) głos
* jorbe (DŻOR-be') powód
* jorcu (DŻOR-ku) ponieważ, bowiem, albowiem
* jorhaa'ir (dzio'-har-IR) mówić, rzec
* jorir (DZIAW-rir) nieść, dźwigać (archaicznie)
* jor'lekir (dzior-LEK-ir) potwierdzić
* jorso'ran (dzior-so-RA'N) winien nosić (archaicznie)
* joruur (dział-RUR) zbierać
* juaan (dziuan) obok, w pobliżu
* jurir (dżu-RIR) być uzbrojonym, zbrojnym, nosić coś
* jurkad (DŻUR-kad) atak,szturm (dosłownie: „machanie szabelką”)
* jurkadir (DŻUR-kad-IR) atakować, grozić, zadzierać
* jurkadir sha(l) (DŻUR-kad-IR sza'l) zagrażać, prowokować, zadzierać
* jurkadir ti (DŻUR-kad ti) zagrażać, prowokować, zadzierać

KDo góry

* kaab (ka’b) dźwięk
* kad (ka’d) szabla, miecz
* kadala (ka’-DA’-la’) ranny, zraniony, skrzywdzony
* kadale (ka’-DA’-lej) ofiary
* kad'au (ka’d-UŁ) miecz świetlny
* kaden (KA'-den) zdenerwowany, rozgniewany
* kadiilir (ka'-DI-lir) przebić się
* kad'la (KAD-la) ostry
* ka'gaht (KA’-gajt) południe
* kai'tome (kai-TO’M-ej) jedzenie
* kajil (KA'-dżil) płaszczyzna, równina
* kajir (KA'-dżir) stół
* kakovidir (kaj-KO’-wi-dir) kulić się
* kal (kal) ostrze
* kalikir (kaj-LI-kir) pchnąć, dźgnąć
* kama (KA’-ma) [noszona z tyłu na pasie myśliwska ochrona ud i zarazem symbol rangi – charakterystyczna „ pół-spódnica”]
* kaminii (ka’-MI-ni) Kaminoanin
* kando (KA’N-do) waga (zarówno jako istotność danej materii, jak i ciężar czegoś!)
* kandosii (ka’n-DO’-si) nieprzejednany, nieustraszony
* Kandosii! (Ka’n-DO’-si) Świetnie! Koronkowa robota! Świetnie zrobione!
* kandosii'la (kan-do’-SI-la) zniewalające, zdumiewające
* Ka'ra (KAJ-ra) [pradawny mit Mandalorian o rządzącej radzie upadłych królów]
* kar'am (KAR-aam) oddech
* karbakar (KAR-ba’-kar) hipernapęd (dosłownie: „gwiazda do gwiazdy”)
* kar'ta (ka’-RO’-ta) serce
* ka'rta beskar - element pancerza chroniący mostek, popularnie zwany "diamentem".
* kar'tayl (kar-TAJL) wiedza, świadomość faktów
* kar'taylir (kar-TAJ-lir) znać, zachowywać w sercu
* kar'taylir darasuum (kar-taj-LIR da-RA’-sum) kochać
* karyai (KAR-jaj ) salon (główne pomieszczenie w tradycyjnym domu północnych Mandalorian - pojedyncza komnata, gdzie się jada, dyskutuje i odpoczywa, a także gdzie mieści się ostatni bastion w razie ataku)
* K'atini! (ka’-TIN-i) "To tylko ból!" lub "Rób swoje, a nie marudź"
* kaysh (kejsz) on, jemu, jego;
* kaysh (kejsz) ona, jej
* Kaysh guur' skraan (KAJSZ gur SKRA'N) On uwielbia swoje jedzenie. (wymawiane, gdy ktoś ma zdrowy apetyt, jako wyraz przywiązania, czułości)
* Kaysh meg miit'gaana, oyacyi. (Kajsz mejg MIT-ga'-NA' oj-A'-szi.) Kto pisze, pozostaje. (przysłowie)
* Kaysh mirsh solus (Kajsz mirsz SO’-lus) On jest idiotą. (dosł. “Jego mózgowa komórka jest samotna”)
* Kaysh mirsh'kyramud (Kajsz mirsz ki-RA’-mud) On mnie bezsensownie zanudza (dosł: On jest zabójcą mózgów.)
* Kaysh shu'shuk (Kaisz szu-SZUK) On jest katastrofą.
* Kaysh tayl'ud (Kaisz TAJ-lud) On ma przerwę. On ucina sobie drzemkę.
* Ke narir haar'ke'gyce rol'eta resol! (KE’-na’-RIR-ha-ke-G’II-szaj rol-LAJta’ rej-SO) Wykonać rozkaz 66!
* Ke serim! (KE'-se-RIM!) Celować! Wymierzyć broń!
* ke, k' (ke’, k’) [zrób...; weź i...; weź się za robienie...; wykonaj...] przedimek imperatywny (stosowany przy rozkazach)
* kebbur (KE’-bur) próbować, podejść do (próby)
* kebiin (kej-BIN) niebieski
* kebii'tra (ke’-BI-tra’) niebo (dzienne) (dosł. niebieskie niebo)
* kebise (ke’-BI-sej) rzeczy, graty
* kedin (ked-IN) łańcuch dowodzenia
* keenir (KIN-ir) infiltrować
* ke'gyce (ke’-G’I-szej) rozkaz, polecenie
* keldab (kel-DA’B) cytadela, forteca
* kelita (kel-I-ta') fosa, rów obronny
* kemir (KE’-mir) iść
* Ke'mot! (Ke;-MO’T) Stój!
* Ke'sush! (Ke’-SUSZ) Uwaga!
* kih (ki') mały
* Kih'parjai (Ki-PAR-dziaj) Bez problemu. Nie ma sprawy. Nie wspominaj o tym. (dosł. małe zwycięstwo)
* kir'manir (kir-MA’N-ir) adoptować, dać komuś duszę
* kisol (ki-SO’L) kilka, kilku, kilkoro
* kles (kle'z) nos
* klesir (KLE'-sir) zapach
* K'olar! (ko’-LAR) Chodź tu! Natychmiast tu przyjdź!
* kom'rk (KO’M-or-ro’k) rękawica a także element pancerza chroniący przedramie, popularnie zwany karwaszem.
* koor (kur) umowa, kontrakt
* kot (ko’d, ko’t) siła
* kote (KO’-dej, KO’-tej) chwałą
* Kote lo'shebs'ul narit (ko’-TEJ loł SZEBS-ul NA’-rit) Zachowaj swoją chwałę dla siebie (dosł. „Możesz wsadzić sobie twoją chwałę w zadek.”; pozbawione szacunku i niegrzeczne)
* kotep (KO'-te'p) odważny
* kotir (KO’-tir) pokonać, przygnieść (swoją siłą)
* kotyc (ko’-TISZ) silny
* kovid (KO’W-id) głowa
* kov'nyn (KO'W-nin) cios głową w głowę (tzw. „bańka”)
* kov'nynir (KO’W-ni-nir) uderzyć głową (z "bańki")
* K'oyacyi! (Koj-A’-szi) Zdrowie! (przy toastach), Trzymaj się!, Wytrzymaj!, Wracaj bezpiecznie! (dosł. Pozostań żywy!)
* kranak (KRA'-na'k) ufortyfikowana osada, siedziba otoczona wodą
* kurs (kurs) las
* kurshi (KUR-szi) drzewo
* kurshok (KUR-szok) deska
* kute (ku-Tej) bielizna, skafander, coś noszonego pod zbroją
* K'uur! (Kur) Cii! Cicho! Milcz!
* kyor (KIE-o'r) gnijący, rozkładający się, próchniejący
* kyorar (KIE-o'r-ar) gnić, rozkladać się, próchnieć
* kyorla (kie-O'R-la') zgniły
* kyr (KIR) koniec
* Kyr ge'kaan (KIR gej-KA’N) koniec ćwiczeń (termin żargonowy stosowany tylko w sytuacjach związanych z kwestiami militarnymi)
* kyr'ad (KIR-a’d) zwłoki
* kyr'adyc (kir-A'-disz) zmarły, umarły
* kyr'am (ki-RA’M) śmierć
* kyramla (kir-A’M-la) śmiertelny (tylko jako prowadzący do śmierci), śmiercionośny
* kyramud (kir-A’-mud) morderca, zabójca
* kyr'amur (ki-RA’M-ur) zabić, zabijać
* kyrayc (kir-AJSZ) zabity, martwy
* kyrbej (KIR-bejj) pole bitwy
* kyr'bes (KIR-bez) czaszka, [zwłaszcza czaszka] mythosaura (czyli również jako odniesienie do godła). [Potocznie także jako] korona
* Kyr'tsad (KIRT-sa'd) Straż Śmierci (dosł. Towarzystwo Śmierci)
* kyr'vhetine (KIR-fet-IN-ej) zbiór (uprawy)
* kyr'yc (KIR-i'sz) ostatni

LDo góry

* laam (la’m) góra (kierunek)
* laamyc (LA'-misz) wysoki
* laandur (LA’N-du-er) delikatny, kruchy, [czasem jako obelga]: słaby, żałosny
* laar (lar) pieśń
* laaran (la’-RA’N) śpiewanie
* laararir (la’-RA’-ir) śpiew
* lalat (LA'-la't) język (narząd)
* la'mun (la’-MUN) azymut
* lararyc (la’-ra’-isz) pijany (dosł. „Śpiewający pod wpływem alkoholu”)
* layari (LAJ-a'-ri) zbyt pewny siebie
* lenedat (lej-NEJ-da’t) cel, kontakt
* linibar (li-NI-bar) potrzebować
* liser (LI-sej) potrafić, umieć
* lo (lo’) w (coś)
* lonar (LO’`nar) umieszczenie
* loras (lor-A’S) mięso, tkanka, ciało, substancja (poetyckie)
* lor'vram (o’r-ve-RA’M) śniadanie
* lovik (LO’-vik) kolano
* luubid (lu-BID) wystarczająco, dość

MDo góry

* maan (ma’n) oryginalny, pierwszy
* majyc (MA'-dzisz) dodatkowy, ekstra
* majyce (ma'-DZI-szej) dodatek
* majycir (MA'-dzisz-ir) dodawać
* manda (MA’N-da’) wspólna dusza [lub] niebo; [stan bycia Mandalorianinem w umyśle, ciele i duchu], [także] nadrzędny, najlepszy, totalny
* Mand'alor (MA’N-da’-lor) Mandalore
* Manda'yaim (MAN-da'-YAI-im) Mandalore (planeta)
* Mando (MA’N-do) Mandalorianin, mandaloriański
* Mando'ad draar digu (Man-DO’-ad dra’r di-GU) Mandalorianin nigdy nie zapomina. (przysłowie)
* Mando'ade (Mando-A’-dej)) Mandalorianie (jako córki i synowie Mandalore)
* mandokar (MAN-do'-KAR) [właściwe cechy, ucieleśnienie Mandaloriańskicj zalet, czyli mieszanina agresji, wytrwałości, lojalności i żadzy życia]
* mandokarla (MAN-do'-KAR-la') [posiadanie właściwych cech, okazywanie hardości, ducha, bycie uosobieniem Manaloriańskich zalet]
* Mar'e! (MA’-rej!) Nareszcie! W końcu! (wyraz ulgi)
* marekar (ma’-REJ-kar) nawigacja
* marev (MA’-rev) pięść
* mar'eyce (ma’-REJ-szej) odkrycie, [coś] wreszcie odnalezione, ustalonego; [także] „stan niebiański”
* mar'eyir (ma’-EJ-ir) odnaleźć, odkryć
* mashukir (MA’-szuk-ir) rozproszyć, rozesłać
* mav (ma’v) wolny; uwolnić
* mayen (MAJ-en) cokolwiek
* Me'bana? (mej-BA’N-a’) Co się dzieje? Co się stało?
* Me'copaani? (Mej ko-PA’-ni?) Czego chcesz? Czego sobie życzysz?
* me'dinuir (med-IN-u-rir) dzielić, rozdawać sobie nawzajem
* meg (me'g) który, co, to, kto
* megin (me'-GIN) który, co, to, kto; przed samogłoską
* meh (me') jeśli
* me'sen (mEJ-sen) statek kosmiczny
* meshgeroya (MESZ-ge'-ROJ-a') gra sportowa, obsesja niektórych Mandalorian (dosł. piękna gra)
* mesh'la (MEJSZ-la’) piękny
* meshurkaan (ME'-szur-KA'N) jubiler, osoba obrabiająca klejnoty
* meshurok (me'-SZU-rok) klejnot
* me'suum (mej-SUM) planeta
* me'suum'ika (mej-su-MI-ka) księżyc
* Me'vaar ti gar? (Me'-WAR ti-GAR) Jak się masz? (dosł. Co nowego z tobą?; uzywane także jako prośba o raport z sytuacji; kiedy Mandalorianin zadaje to pytanie, oczekuje odpowiedzi - z reguły mówi się "Naas", czyli "Nic")
* me'ven? (mej-WAJN) Hę? Co? Że co? (wyrażenie zaskoczenia, zakłopotania, zmieszania)
* mhi (mi) my
* mhi (mi) my
* Mhor (m’or) nasz (rzadki archaizm)
* miit (mit) słowo
* miit'gaanar (MIT-ga’-nar) pisać
* mircin (mur-SIN) klatka
* mircir (mur-SIR) zamknąć, pochwycić
* mirci't (mur-SIT) więzień
* mirdala (MIR-da’-la’) sprytny, mądry, inteligentny, inteligencki, bystry
* mirdir (MIR-dir) myśleć, obliczać
* mirgaanla (mir-GA'N-la') celowy, umyslny (dosł. myśląca ręka)
* mirjahaal (MIR-ja'-HA'L) pogodny, uspokojony (określenie powortu do emocjonalnej równowagi po traumie, żałobie)
* mirshe (MIR-szej) mózg (jako słowo w liczbie mnogiej; pojedyńcze „mirsh” to komórka mózgowa)
* mir'sheb (MIR-szeb) cwaniak, mądrala (dosł. mądry tyłek, cwana dupa)
* mirshepar'la (MIR-szej-PAR-la’) nudne (dosł. „pochłaniające mózg”)
* mirshir (MIR-szir) szok, ogłuszenie (dosł. „znokautowany mózg”)
* mirshko (MIRSZ-ko') odwaga
* mirsh'kyramud (MIRSZ-kir`A’-mud) nudna osoba (dosł. „zabójca mózgów”)
* mirshmure'cya (mirsz-mur-EJ-sza’) pocałunek Keldabe – slangowe określenie ciosu głową w głowę (dosł. „pocałunek mózgu”)
* mishuk (MI-szuk) ciśnienie, nacisk
* morut (mo’-RUT) przystań, forteca
* morutar (MO'-ru-ta'r) witać
* morut'yc (mo’-RU-tisz) bezpieczny, zabezpieczony
* motir (mo’-TIR) stać
* motun'bur - element pancerza chroniący udo.
* munad (MU-na’d) wzniesienie
* munad (mu-NA’D) wysokość
* muninar (mu-NI-nar) wysoki
* munit (MUN-it) długi (miara)
* Munit tome'tayl, skotah iisa (MUN-it to-MEJ-tail, SKO-ta'-II-sa') długa pamięć, krótki lont (okreslenie typowego sposobu myślenia Mandalorianina)
* murcyur (MUR-szur) całować
* mureyca (MUR-ejsz-a’) pocałunek
* muun (UM-a’n) twardy, ciężki
* muun'bajir (MU-łun BA'-dżir) zdruzgotać, dać nauczkę, skopać zadek (dosł. „dać ciężką naukę”)

NDo góry

* naak (na’k) pokój (brak wojny), spokój
* naakla (NA’K-la’) spokojny, pokojowy
* naas (na’s) nic
* naasad (NA’S-a’d) żaden, ani jeden
* naasade (na’-SA’-dej) nikt
* naast (na'st) niszczyciel
* naastar (NA’-star) zniszczyć
* nad'aai (NA’D-ai) podczerwień
* nad'aaila (nad-EJ-la’) podczerwony
* nadala (nad-A’L-a’) gorący
* nakar'mir (na’-ka’-MIR) być nieświadomym, nie wiedzieć
* nakar'tuur (NA’-ka’-TUR) jutro (dosł. “nieznany dzień”)
* nakil (NA'-kil) kąt, róg
* Nar dralshy'a (NAR-dra’l-SZI-ya) Włóż w to wiecej serca! Staraj się bardziej!
* nari (NA’-ri) ruch (jak w „teraz twój ruch”), akcja, działanie
* narir (na’-RIR) działać
* naritir (na’-ri-TIR) umieścić, umiejscowić, ustanowić, wstawić, ustawić
* narser (NAR-ser) cel, konieczność, sens bycia czegoś
* Nar'sheb (NAR-szeb) [pogardliwa wypowiedź nakłaniająca do opuszczenia danej lokacji, jak "spadaj"; dosł. działaj tyłkiem /bierz tyłek/)
* narudar (na'-RU-dar) tymczasowy sojusznik (zazwyczaj wróg wroga, ktoś, z kim zawiera się sojusz z rozsądku lub konieczności, a nie stały pakt)
* nasreyc (nar-SER-isz) zdeterminowany, rezolutny
* naumiit (nał-MIT) sygnał
* nau'ul (nał-UL) światło świec
* nau'ur (nał-UR) oświetlić, rozjaśnić
* nau'ur kad (nał-UR kad) wykuć (dosł. „rozjaśnić szablę”)
* nayc (nejsz) nie (negatywna odpowiedź)
* naysol (NEJ-sol) zbyt wiele
* Ne shab'rud'ni… (Ne' szab-RUD-ni) Nie zadzieraj ze mną... (bardzo dosadne sformułowanie, zazwyczaj porzedzające akt przemocy)
* neduumyc (nej-DU-misz) nielegalny, pozbawiony podstaw prawnych, nieuzasadniony zgodą przełożonych
* nehutyc (nej-HUT-isz) zadziorny, zdeterminowany, zdecydowany na działanie
* Ne'johaa! (Ne'-DŻO'-ha') Zamknij się!
* ne'kaan (nej-KA’N) osoba nie walcząca (cywil)
* N'epar nu pirur! (Nej-PA’R nu PIR-ur) Nie ma powodów do pośpiechu (idomatyczne stwierdzenie; dosł. „To niczego nie jada lub pija.”)
* N'eparavu takisit (Nej-PA’-rav-U ta-KI-sit) przepraszam (dosł. „Zjadam moją obrazę”)
* ner (nair) mój, moi
* neral (NEJ-ra'l) ziarno
* ne'tra (NEJ-tra’) czarny, czerń
* ne'tra gal (NEJ-tra' ga'l) ciemne piwo - słodkie, niemal pikantne ciemne piwo podobne do mlecznego stouta
* Ne'tra gal mesh'la, jat'isyc, bal, wayii, jahaal'got (NEJ-tra ga'l MAJSZ-la', dzia-TI-sisz, ba'l ŁAJ-i DZIA'-hal-got) Ciemne piwo wygląda dobrze, smakuje dobrze i - jak rany - sprawia, że czujesz się dobrze!
* neverd (nej-VAIRD) cywil (dosł. „nie wojownik”)
* ne'waadas (nej-WA’D-a’s) bieda, potrzeba, zapotrzebowanie
* ni (ni) ja, mi, mnie
* Ni ceta (ni SET-a’) przepraszam (bardzo rzadkie, uniżone przeprosiny; dosł. „Uklękam”)
* Ni copaani buy'ce gal (Ni ko-PA’-ni gal) Poproszę o pintę (nieco ponad 0,5 l) piwa.
* Ni copaani buyc'ika cin papuur'gal (Ni ko-PA’-ni bu-SZI-ka sin pa’-PUR-gal) Poproszę o kieliszek białego wina.
* ni dinu (NI DI-nu) [ja] daję (użyte samodzielnie, w dobitnym tonie, oznacza tyle, co "Chcesz, to bierz, a jak nie, to nie")
* Ni hukaatii'ni shebs ti kama! (NI-hu-ka’-TI-ni szebs ti KA-ma’) Osłaniam własne tyły!
* Ni kyr'tayl gai sa'ad (Ni-kir-TAIL guy-sa’-ADD) [formułka adopcyjna (dosł. “Traktuję twe imię jako imę mego dziecka.”)]
* Ni su'cuyi, gar kyr'adyc, ni partayli, gar darasuum (Ni su-CU-yi, gar kir-A’-disz, ni par-TAJ-li, gar da’-ra’-SUM) poprzedzana imionami zmarłych codzienna “wypominka” za tych, który odeszli (dosł. „Ja wciąż żyję, lecz ty umarłeś. Pamiętam ciebie, więc żyjesz wiecznie.”; również w liczbie mnogiej)
* nibral (NI-bra'l) przegrany, porażka
* Ni'duraa! (NI DU-ra’) Obrzydzasz mnie!
* norac (no’-RAK) tył
* nor'cabur - element pancerza chroniący plecy.
* Nu draar (Noo DRAR) Nie ma mowy. Nigdy w życiu. Absolutnie nie. Nawet za milion lat. Za żadne skarby. (dosł. Nie nigdy; Bez przecinka! Mandalorianie multiplikują partykuły przeczące by wzmocnić negację)
* Nu kyr'adyc, shi taab'echaaj'la. (Nu kir-A'-disz, szi TA'B-i-CZARDŹ-la') Nie martwy, zaledwie odchodzący daleko. (formuła oddająca hołd zmarłemu towarzyszowi)
* nu, n', ne (ni, n', ne') [przedrostki przeczące]
* nu'amyc (nu-A'M-isz) normalny
* nuhaatyc (nu-HA'-tisz) niewidzialny, niewidoczny
* nuh'la, nuhunla (NU-la’) śmieszny, zabawny
* nuhoy (nu-HOJ) spać
* nuhoyir (nu-HOJ-ir) sen
* nuhun (nu-HUN) żart, dowcip
* nuhunar (nu-HU-nar) śmiech
* nuhur (NU-hur) dobre czasy, śmiech, zabawa, radość
* nushaad'la (nu-SZA’D-la’) nieruchomy
* nynir (ni-NIR) uderzenie, cios

ODo góry

* ogir (O’-gir) tam
* ogir'olar (o’-GIR-o’-LA’) tak, czy inaczej (dosł. " tu, czy tam")
* olan (O’-la’n) sto, setka
* olar (O’-lar) tutaj
* olarom (O'-la'-rom) witaj (słowo powitalne)
* olaror (o’-LAR-o’r) przybyć, przyjść, dotrzeć
* ol'averde (o’-la’-VAIR-dej) towarzystwo
* onidir (o'-NI-dir) pocić się
* o'r (o’r) w (czymś)
* orar (or-A’R) grzmot
* or'dinii (Ohr-DI-ni) głupiec, kretyn, ktoś ułomny (dosłownie oznacza to kogoś, kto nie tylko jest "szalony", ale jeszcze "rąbnięty")
* orhaar (OR-haar) skan (np. terenu)
* orhaarir (or-HAR-ir) skanować
* ori (O’-ri) wielki, ekstremnalny; bardzo
* ori'beskaryc (O'-ri-bes-KAR-isz) [zarówno] ciężki przypadek [jak i] twarda sztuka (o osobie)
* oribru (o’-RI-bru) sytuacja krytyczna, niebezpieczeństwo, zagrożenie
* Ori'buyce, kih'kovid. (O’-ri-BU-szej, KI-ko’-VID) Wielki hełm, a bez głowy. (Zwrot stosowany w odniesieniu do kogoś ze zbyt rozwiniętym (lub nieuzasadnionym) poczuciem własnej wartości lub władzy.)
* ori'copaad (O'-ri-KO'-pa'd) obsesja, kompulsja
* ori'dush (O’R-i-DUSZ) zło, zły
* ori'gehaat'ik (or-I-ge'-HA'-tik) epicki
* ori'haat (O'-ri-ha't) To prawda, przysięgam
* ori'jagyc (O'-ri-DZIA'G-isz (O'-ri-JA'G-isz)) osoba prześladująca, znęcająca się, wygadana (dosł. wielki mężczyzna; odnosi się teśż do kobiet)
* ori'jate (OR-i-DZIA'-tej) doskonały
* orikih (ał-RI-ki) mały
* orilin (o'-RI-lin) profit, zysk, korzyść, nadwyżka
* or'ilor (o’r-I-lo’r) posiłek południowy
* ori'ramikad (O'-ri-RA'M-i-ka'd) Superkomandos
* ori'shya (o’r-I-szi-ya) coś więcej, niż
* ori'skraan (O'-ri-skra'n) [zarówno] rarytas [jak i] wyżerka, uczta (dosł. wielkie jedzenie)
* ori'sol (O'R-i-SOL) wiele
* ori'suumyc (O'R-i-SUM-isz) przekroczenie granic, jeden krok za daleko, gruba przesada (w mandaloriańskiej moralności)
* ori'tsad (O’R-it-sa’d) brygada
* oritsir (o’-RIT-sir) przeklinać, ryczeć
* ori'vod (OJ-ri-WOD) starszy brat, specjalny przyjaciel
* ori'vor'e (AŁ-ri-WO'R-aj) Dziękuję bardzo! Wielkie dzięki!
* oriya (o’-RI-ya’) miasto
* oriyala (o’-RI-a’-la’) miejski
* orjorer (or-DŻOR-er) krzyczeć, wykrzyczeć
* or'parguur (OR-par-GUR) nienawiść
* or'trikar (O’R-tri-kar) żal
* oshokita (o'-SZOK-i-TA') odświeżacz (od deski w polowej latrynie)
* osik (O’-sik) odchody (ale w znacznie bardziej nieuprzejmym sensie)
* osik'la (o’-SIK-la’) zepsuty, pomieszany, zchrzaniony, zawalony (nieuprzejme)
* Osi'kyr! (O’-si-KIR) [Silne wyrażenie negatywnego zaskoczenia.]
* osi'yaim (O’-si-yaim) [bezużyteczna, nielubiana, wzbudzająca niechęć osoba (bardzo negatywne określenie, dosł. "z domu odchodów")]
* Oya manda! (OJ-a’-MAN-da’) [wyrażenie mandaloriańskiej solidarności, zgodności i trwałości więzi; pełne emocji i pewności siebie]
* Oya! (OJ-a’!) [pełno znaczeń: dosłownie “Zapolujmy!”, ale poza tym „Trzymaj się!”, czy „Hurra!”, „Naprzód!”, czy choćby „Na zdrowie!”, zarówno przy toastach, jak i po kichnięciu. Niezależnie od kontekstu, zawsze pozytywne i zazwyczaj pełne triumfu]
* oyacyir (oy-JA’-szir) żyć
* oya'karir (OJ-ya’-KAR-ir) polowanie, łowy, pogoń
* oya'la (ok-A'-la') żyjący
* oyayc (ok-AJS') żywy
* oyayc ra kyrayc (oj-AJSZ ra' kir-AJSZ) martwy lub żywy
* oyu'baat (oy-JU-ba’t) wszechświat
* oyula (oy-U-la’) galaktyka

PDo góry

* paak (pa'k) sól
* paguur (PA’-gur) niechęć
* paklalat (PA'K-la'-LA'T) gadka, cięty język, zręczna mowa, elokwencja
* pakod (PA’-ko’d) łatwy, prosty
* palon (pa’-LO’N) dziura, dół
* papurgaat (pa-PUR-ga’t) owoc
* papuur'gal (pa’-PUR-ga’l) wino
* par (pa’r) dla
* Pare! (Pare sol!) (Pare sol! PA’-rej-SO’L) Czekaj moment! (“Pare sol” – dosł. "Czekaj jedną"; uwaga: “Ke`pare” jest znacznie bardziej rozkazujące, stosowane np. w irytacji, niczym „Czekajże!”)
* parer (PA’-rair) oczekiwanie
* parjai (par-DZIAJ) zwycięstwo
* parjii (PAR-dzie) zwyciężca, triumfant
* par'jila (par-DZI-la') zwycięzki, triumfujący
* parjir (par-DZIR) wygrać, triumfować, być zwycięzkim
* partaylir (par-TAT-lir) pamiętać
* paru (PA’-ru) formacja
* payt (PA’-it) lewo (kierunek)
* pehir (pej-HIR) pluć
* pel (pail) delikatny
* pel'gam (pel-GAM) skóra
* pelkaanir (pel-KA'N-ir) golić
* peti'baar (pej-TI-ba’r) masa centralna
* petir (pet-IR) centrum, środek
* pirebu (pir-EJ-bu) blisko
* pir'ekulor (PER-ik-U-lor) płakać, łkać
* pirimmur (PIR-i-mur) używać
* pirimmuy (pir-im-U-i) użyteczny
* pirimpir (pir-IM-pir) mocz
* pirpaak (PIR-pa'k) zupa, wywar (dosł. solona woda)
* pirun (PIR-un) woda
* pirunir sur'haaise (PIR-u-NUR sur-HIE-sej) sprawić, że zmoczą im się oczy (slangowe określenie zabicia, zranienia lub pokonania)
* pirur (pir-UR) pić
* pirusti (pir-U-sti) studnia
* piryc (PIR-isz) mokry
* pitat (pit-A’T) deszcz
* projor (PRO’-jor) następny
* prudii (pru-DI) cień
* prudiise (pru-DI-si) cienie
* puut'la (PUT-la’) balistyczny

RDo góry

* ra (ra’) lub
* racin (rej-SIN) blady, jasny
* ramaanar (ra’-ma’n-ARR) umierać, ginąć
* ramaanla (ra'-MA'N-la') śmiertelny (wrażliwy, delikatny)
* ram'ika (ra’-MI-ka’) rajd, najazd
* ramikad (RA'-mi-KA'D) komandos
* ramikadyc (RA'-mi-KA'D-isz) [stan umysłu właściwy komandosowi - podejście, z którym może on(a) zrobić wszystko, przetrwać wszystko i osiągnąć cel; jest to mieszanka pewności siebie i ekstremalnej uporczywości wpajana podczas szkolenia kandydatom do oddziałów komandosów; termin może też być używany odnośnie osoby wyjątkowo zawziętej i skupionej na celu]
* ram'or (RA’M-o’r) atak, oblężenie
* ramorla (ra’-MOR-la’) oblegany, oblężony
* ram'ser (RAM-sair) snajper, strzelec wyborowy (a także jako ogólne słowo na określenie każdego, kto celnie strzela z broni ręcznej)
* rang (ra’ng) popiół
* Rangir! (RAN-gir) Do diabła z tym!
* ranov'la (ra’-NO’V-la’) sekret, tajemnica
* ratiin (RA'-tin) zawsze
* rayshe'a (rej-SZI-a’) pięć, piątka
* raysh'olan (REJSZ-o’-la’n) pięćset, pięćsetka
* ray'ture (rej-TUR-ej) tydzień
* redalur (red-A'-lur) tańczyć
* rejorhaa'ir (ri-JOR-har-IR) powierdzieć
* resol (rej-SOL) sześć, szóstka
* Resol'nare (REJ-sol NA’-rej) Sześć Działań: wyznaczniki życia Mando
* ret (rejt) może, możliwe
* Ret'! (Rejt!) Pa-pa! Do zobaczenia! Na razie!
* ret'lini. (Re't-LI-ni) na wszelki wypadek, w razie potrzeby (potocznie; Mandalorianie zawsze mają plan B, bowiem są przezorni)
* Ret'urcye mhi (rej-TUR-szej-MI) Żegnaj! Do widzenia! (dosł. „Może ujrzymy się ponownie")
* ret'yc (RET-isz) możliwe
* riduur (RI-dur) partner życiowy, towarzysz życia, mąż, żona
* riduurok (ri-DU-rok) miłość, zwłaszcza małżeńska
* riye (RI-yej) zysk, korzyść, dobry ruch
* rohak (RO-ha’k) pokonanie
* rohakar (ro-ha-KAR) pokonać
* rol'eta (RO’L-ej-ta’) sześćdziesiąt, sześćdziesiątka
* ru, r' (ru) [przedrostek czasu przeszłego]
* rud (rud) wokoło, naokoło, w pobliżu
* rugam (RU-ga'm) kula, sfera
* runi (ru-NI) dusza (tylko poetycko)
* rusur (ru-SUR) lądować
* ruug (rug) wiek podeszły
* ruug'la (RUG-la’) stary
* ruus (ruus) skała
* ruusaan (ru-SA’N) ten, na kim można polegać (także popularne imię żeńskie)
* ruusaanyc (ru-SA’N-isz) godny polegania na nim, godny zaufania, wiarygodny
* ruusaar (RU-sa’r) podstawa, rozpoczęcie
* ruus'alor (RUS-a’l-or) sierżant (dosł. “kamienny dowódca”)
* ruyot (RU-jot) przeszłość, historia

SDo góry

* sakagal (SA'-ka'-gal) X-wing
* sal (sa’l) kolor
* sapanyc (sa’-PA’N-ish) elektromagnetyczny
* sarad (SA’-rad) kwiat, kwiecie
* saviin (sa’-VIN) fiolet
* senaar (sen-ARR) ptak
* sen'tra (SEN-tra) plecak odrzutowy
* serim (SAIR-im) celny, trafny
* serimir (SAIR-i-mir) mieć rację, mieć słuszność, być celnym
* sha (sza) w, przy, na
* sha ca'nara (SZA' ka'-NA'-ra') konkretny czas (dosł. na czasie) - używany w pytaniach (np. Sha ca'nara jurkadir? - Kiedy dokładnie zaatakować?)
* shaadlar (SZA’D`lar) ruszać
* shaap (sza’p) drewno
* shaap'yc (sza-PISZ) drewniany
* shabiir (sza-BIR) zchrzanić, spierniczyć (nieeleganckie)
* shabla (SZA’-bla) zchrzaniony, spierniczony (nieelegancki)
* shab'rudur (sha'-BRU-dur) zadzierać, fikać [bardzo obelżywe słowo używane w najbardziej ekstremalnych sytuacjach]
* shabuir (SHA'-bu-IR) dupek (obelżywe określenie)
* sha'kajir (SHA'-ka-DŻIR) przy posiłku, przy stole
* sha'kajir (SHA'-ka-DŻIR) wstrzymanie działań wojennych, wstrzymanie ognia, rozejm - od praktyki siadania przy stole przy posiłku, by omówić warunki ugody
* shal (sza’l) w, przy, na (przed samogłoską)
* sharal (SZA'-ral) leniwy
* shar'tas - element pancerza chroniący brzuch.
* sheber (SZEJ-bair) siedzieć
* sheb'ika (sze'-BI-ka') pupa, pupcia, tyłeczek - słowo dziecinne, ale czasem używane ironicznie lub z humorem
* shebs (szebs) tył, tylnia strona; zadek
* sheb'urcyin (sze'-BUR-szin) podlizuch, wazeliniarz (dosł. Całujący zadki, czyli odpowiednik tzw. "lizodupa")
* she'cu (SZEJ-ku) dziewięć, dziewiątka
* she'eta (szejta) pięćdziesiąt, pięćdziesiątka
* she'eta'olan (SZE’JTA-o’-la’n) pięć tysięcy
* sh'ehn (szejn) osiem, ósemka
* shehn'eta (szejn-EJ-ta’) osiemdziesiąt
* shekemir (SZEJ-kej-mir) podążać
* shek'eta (SZEJK-ej-ta’) dziewięćdziesiąt
* shereshir (szair-EJSZ-ir) porwać, zagranąć
* shereshoy (sze'-REJSZ-oj) żądza życia (i jeszcze więcej) - unikalne mandaloriańskie słowo oznaczające radość z każdego dnia, chęć czerpania z życia wszelkich doświadczeń oraz przetrwania, by żyć później, stan zrozumiały dla wojowników, którzy co dzień ryzykują życie; słowo składa się z cząstek oznaczających życie, czerpanie oraz, oczywiście, "Oya!"
* shev'la (SZEJV-la’) milczący, cichy
* shi (szi) jedynie, tylko
* shig (szig) [napój wyskokowy: połączenie tego, co jest akurat dostępne, najczęściej lekko stymulujących ziół z cytrusowym aromatem zwanym behot]
* shiib (szib) cienki, chudy
* shi'yayc (szi-JEJSZ) żółty
* sho'cye (SZOW-szej) ocean
* shok (szo'k) belka, dźwigar (zazwyczaj drewniany)
* shokita (SZOK-i-ta') półka
* shonar (SZOŁ-nar) fala
* sho'sen (SZOŁ-sen) łódź podwodna, pojazd podwodny
* shosenla (szoł-SEN-la) zanurzony, zatopiony, podwodny
* shuk (szuk) rozdarcie, zerwanie
* shuk'la (SZUK-la’) zepsuty, złamany
* shuk'yc (szuk-ISZ) niedziałający, bezużyteczny, zepsuty
* shuk'la gett'se (SZUK-la’ GETT-sej) [zmiażdżone lub mielone orzechy używane do ciasta uj]
* shuk'la riduurok (SZUK-la’ ri-DUR-ok) rozwód
* shuk'orok (szu-KO’-rok) miażdżyrękawica (broń)
* shukur (SZU-kur) łamać
* shun'bure - element pancerza chroniący łokieć.
* shuner (szoon) chleb
* shuner (SZu-ne'r) mąka, kasza
* shupur (SZU-pur) uraz, rana, skaleczenie
* shupur'yc (szu-PUR-isz) ranny, skaleczony
* shupuur (szu-PUR) ranić, kaleczyć
* shushai (szu-SZAI) czujnik, sensor (dosł. „słuchanie oczami”)
* shu'shuk (szu-SZUK) katastrofa, kataklizm, wielka porażka, partactwo
* simir (si-MIR) rok
* sim'olan (sim-o’-LA’N) wiek (stulecie)
* sirbur (SIR-bur) mówić
* siver (SI-vair) stopień (wszystkie znaczenia poza stopniem wojskowym)
* skanah (SKA'-na') [bardzo znienawidzona osoba]
* skira (SKI-ra’) spór o osobistym charakterze spowodowany zajęciem ziemi; prowadzi do zemsty
* skotah (SKO’-ta’) krótki, niski
* skraan (skra'n) żarcie, żarło, papu (slangowe określenie jedzenia)
* skraan'ikase (SKRA'-ni-KAJ-se') [mieszanka przekąsek - posiłek jadany podczas celebracji, darzony sympatią, bowiem można spozywać go spokojnie i z kruchych naczyń - odwrotnie, niż w wypadku racji polowych]
* slaat (sla’t) błoto, muł
* Slana'pir! (SLA'-na'-PIR) Wynocha! Won! Precz! (bardzo nieeleganckie)
* slanar (SLA’-nar) iść, udać się
* solegot (SO’-lej-gut) komputer (dosł. “licząca maszyna”)
* soletar (so-LEJ-ta’r) liczyć
* solus (SO’-lus) samotny, podatny [np. na uszkodzenie]
* solus (SO’-lus) każdy, jeden
* solus (SO’-lus) indywidualny
* solus (SO’-lus) zjednoczeni, niczym jeden
* sol'yc (so’l-ISZ) pierwszy
* sol'yc (so’l-ISZ) pierwszy (liczebnik porządkowy)
* Sooran, shab! (si-RA'N sza'b) [wyraz triumfalnej pogardy, dosłownie "Ssij, dupku!"]
* sooranir (SU-ra'-nir) wsysać, zasysać, wchłaniać, czerpać (płyn)
* sosol ti (so-SO’L ti) równy z
* spirba (SPIR-ba’) przejście (np. pęknięcie w skałach czy murze)
* staabi (STA’-bi) prawo (kierunek)
* striil (stril) [wysoce inteligentny sześcionogi drapieżnik myśliwski zdolny szybować i latać]
* striilir (STRI-lir) tropić, podążąć za
* su (SU) nie mniej, jednakże
* Su cuy'gar (Su CU-i-gar) Cześć! (dosł. "Wciąż żyjesz.")
* Su'cuy (Su-CU-i) Hej! (powitanie)
* sur'ar (su-RAR) koncentrować się, skupiać
* sur'gaan (sur-GA’N) obrazek
* sur'haai (sur-HAI) oko
* sur'ulur (SUR-u-LUR) mieć na oku, obserwować, monitorować
* sushir (SU-szir) słuchać
* susulur (SU-su-LUR) słyszeć
* suum (sum) poza
* Suum ca'nara (Sum CA’-na-RA’) [stan radosnego odpoczynku i spokoju]
* suumpir (SUM-pir) jezioro
* suvarir (su-VA’R-ir) rozumieć

TDo góry

* taab (ta’b) stopa
* taab'echaaj'la (TA’B-ej-CHA’J-la’) martwy, niezyjący (dosł. “odszedł daleko”)
* taabir (TA’-bir) marsz
* taakur (TA’R-kur) kość
* taap (ta’p) lokacja,
* taap (ta’p) punkt, pozycja
* ta'ayl (ta’-EJL) straznik więzienny
* tabalhar (ta’-BA’L-har) patrolować
* tabalut (ta’-BA’L-ut) patrol (by powiedzieć, że ktoś jest “na patrolu”, mówimy, że jest: “bat`balut”– jest to przymiotnik, a nie imiesłów, jak”patrolujący”)
* t'ad (ta’d) dwa, dwójka
* tad'eta (TA’D-ej-ta’) siedemdziesiąt
* tadun'bir - element pancerza chroniący goleń.
* takisir (TA’-kis-ir) obrażać
* takisit (ta’-KI-sit) obraza
* tal (ta’l) krew
* tal'din (tal-DIN) pokrewieństwo, krewni, [istoty, w których żyłach płynie] ta sama krew
* tal'galar (tal-GAL-a’r) rozlewać krew, krawić
* tal'onidir (ta'l-ON-i-DI-nir) pocić się krwawo [idiom określający dokonywanie dodatkowego, bardzo żmudnego wysiłku]
* talyc (ta’l-ISZ) krwawy, krwisty (zarówno, jak rana, jak i stek; rzadkie)
* ta'raysh (ta-REJSZ) dziesięć, dziesiątka
* ta'raysh solus (TA’-rejsz-SO-lus) jedenaście, jedenstka
* ta'raysholan (TA’-rejsz-o’-la’n) tysiąc
* tatugir (ta’-TU-gir) powtarzać
* tayat (TAI-a’t) przechowywać
* tay'haai (TEJ-hai) archiwista, reporter
* Tayli'bac? (TAJ-li-BA'K) Złapałeś? Okej? W porządku? Zrozumiałeś?
* taylir (TAJ-lir) trzymać, zachowywać, utrzymywać
* te (te’) [ten/ta/to konkretny/a/e] (rzadki, nieprzetłumaczalny przedimek określony)
* tebec (T’E-bek) amunicja
* tegaanalir (tej-GA’N-aj-lir) ratunek
* teh (tej) z (kądś)
* te'habir…be (t'e-HA'-bir be') usunąć, zabrać (po zabieranym obiekcie dodaje się "bo", jeśli obiekt zabierany jest "stąd")
* tengaanar (TEN-ga'-na'r) pokazywać, ukazywać (dosł. „otwarta ręka”)
* tenn (ten) otwarty
* teroch (taj-ROK) bezlitosny, pozbawiony żalu
* tettar (TET-ar) kopniak
* ti (ti) z (kimś/czymś)
* tigaanur (ti-GA'-nur)
* tihaar (TI-har) napój alkoholowy: mocny, klarowny napój pędzony z owoców
* tiingilar (TIN-gi-la'r) [niezwykle ostra zapiekanka mandaloriańska]
* tiin'la (tin-LA’) szorstki
* tion (TI-on) [przedrostek pytający – stosowany tylko w pytaniach!]
* Tion gar gai? (Ti-ON gar-GAJ) Jak masz na imię?
* Tion'ad (ti-on-AD) kto? (dosł. “która osoba?”)
* Tion'ad hukaat'kama? (Ti-ON-a’d HU-ka’t-KA-ma) Kto pilnuje twoich pleców?
* tionas (ti-O’-na’s) pytanie, zagadka
* Tion'cuy? (Ti-ON-cu-I) Kto tam? (często stosowane jako wyzwanie do przedstawienia się, tak, jak stosuje się „Stać, kto idzie?”)
* tionir (ti-O’N-ir) wypytywać, przesłuchiwać
* tion'jor (Ti-ON-dzior) dlaczego?
* tion'meh (ti-ON-mej) co, jeśli?
* Tion'solet? (Ti-ON-so’-LEJT) Ilu? Ile?
* tion'tuur (ti-ON-tur) kiedy? (dosł. którego dnia?)
* to (to’) połączenie
* tok'kad (to’-KA’D) poddać się (dosł. „rzucić szablę”)
* to'kursh (to’-KURSZ) sad
* tolase (to’-LA’-sej) system (dosł. “połączone rzeczy”)
* tom (to’m) sojusz
* tomad (to’_MA’D) sojusznik
* tome (TO’-me) razem (z kimś)
* tome'tayl (TO’-mej-TEJL) pamięć
* tom'urcir (to’m-UR-sir) zgrupowanie, zebranie
* tomyc (TO’-misz) wspólnota
* tom'yc (TO’-misz) mający połączone siły, w sojuszu
* tor (to’r) sprawiedliwość
* tra (tra’) przestrzeń, pustka
* tra (tra’) pole gwiezdne
* traat'aliit (TRA’T-a’-LIT) zespół, drużyna
* Traat'aliit gar besbe'trayc (Tra’t-a’-LIT bes-bej-TREJSZ) Drużyna jest twoją bronią. (przysłowie)
* traatika (tra-TI-ka’) pluton (żołnierzy)
* tracinya (tra’-SZI-n’a) płomień
* tracyaat (tra-SZI-at) artyleria
* Tra'cyar mav (tra-SZI-ar-ma’v) strzelać bez rozkazu
* tracyn (tra’-SZIN) ogień
* tracy'uur (tra’-SZUR) blaster
* tranyc (TRA’-nisz) słoneczny (dosł. “spalony gwiazdą”)
* trat'aab (tra’t-A’B) piechota
* trat'ade (tra’t-A’-dej) siły (np. wroga)
* trattok'or (TRAT-o’-kor) ponieść porażkę, upaść, zawalić się
* tratur (TRA’-tur) reprezentować, być na stanowisku, tworzyć siłę (jakiejś grupy lub organizacji)
* tratyc (TRA'-tisz) w stanie upadku
* trikar (TRI-kar) smutek
* trikar'la (tri-KA’R) smutny, ponury
* troan (trołn) twarz
* troch (troch) zdecydowanie, z pewnością (archaiczny, jak “w rzeczy samej” lub "azaliż, doprawdy")
* tsad (sa’d) sojusz, grupa
* tsad droten (tsa’d-DRO’-ten) grupa ludzi, Republika
* Tsad Droten (ZAD DRO’-ten) senat, zebranie, rada
* tsikador (zi-KA'-dor) przygotowywać się, gotować się
* tsikala (zi-KA'-la') przygotowany, gotów
* tug'yc (tu-GISZ) znów
* tuur (tur) dzień

UDo góry

* udes (U-des) odpoczynek, przyjemność
* Udesii! (u-DEJ-si) Uspokój się! Bądź spokojny!
* udesiir (u-DEJ-sir) zrelaksować się, być spokojnym, nie martwić się, znaleźć odprężenie, zrobić sobie przerwę
* udesla (u-DESS-la') spokojny, pogodny, zrelaksowany (o osobach lub zjawiskach przyrody)
* uj'alayi (u-dzia'-LAJ-j) ciasto uj (gęste, bardzo słodkie płaskie ciasto z mielonych orzechów, syropu, startych suszonych owoców i przypraw)
* uj'ayl (u-DŻEJ-ul) [gęsty, aromatyczny słodki syrop używany w kuchni]
* ukor b'ukor (U-kor BU-kor) zmuszony podjąć decyzję (dosł. kiedy pchnięcie staje się popchnięciem)
* ukoror (u-KOR-or) pchać
* ulik (U-lik) zwierze juczne
* ulur (U-lur) troszczyć się, zwracać uwagę na
* ulur (U-lur) wykrywa
* ulyc (U-lisz) ostrożny, ostrożnie
* umaan (UM-a’n) trudny
* urakto (u-RA'K-to) cieżki, trudny
* uram (U-ra'm) usta
* urcir (ur-SIR) spotkać
* ures (u-RIS) bez (czegość), pozbawiony (czegoś)
* urmankalar (ur-MA’N-ka’-lar) wiara, przekonanie (czyli coś odmiennego od wiedzy)
* Usen'ye! (u-SEN-yej) Odejdź! Idź stąd! (bardzo nieuprzejme, zwłaszcza, że ma ten sam źródłosłów, co „osik”)
* utreekov (u-TRI-kov) głupiec, idiota (dosł. „pustogłowy”)
* ut'reeyah (ut-RI-ja’) pusty
* utrel'a (u-TREy-la’) czyste (jak w “Sprawdziliśmy to pomieszczenie. Jest czyste.”), oczywiste, jasne (jak w “To jasne, że powinniśmy ich zbombardować.”)
* utreyar (u-TRI-yar) czyścić
* utyc (U-tisz) obślizgły
* uur (ur) cisza
* uvete (u-VEJ-tej) światy (poetycko)

VDo góry

* vaabir (WA’-bir) robić
* vaal (wa’l) podczas, gdy; w czasie, gdy
* vaar (wa’r) wczesny, nierozwinięty, na wpół wyrośnięty
* vaar'ika (war-I-ka') słabiak
* vaar'tur (va’r-TUR) ranek
* vaii (wej) dgdzie
* vaii'la (wai-I-la’) kierunkowy
* val (wa’l) oni, ich
* veeray (WIR-ej) teren, strefa
* veman (vej-MA’N) prawdziwy, autentyczny, rasowy
* ven (wejn) [przedrostek czasu przyszłego]
* Ven'cabur - element pancerza chroniący krocze.
* vencuyanir (wen-CU-ja-nir) podtrzymywać, zachowywać (przy życiu itd.)
* vencuyot (wain-CU-i-ot) przyszłość
* ver'alor (WAIR-a’-LOR) porucznik
* verborir (WAIR-bor-IR) wynająć, kupować, zakontraktować
* verburyc (we'r-BUR-isz) lojalny
* vercopa (wair-KO’-pa) życzyć sobie, marzyć, śnić (o czymś)
* Vercopa… (wair-KO’-pa) Chciałbym, żeby stało się...
* vercopaanir (wAIR-ko’-PA’-nir) chcieć, mieć nadzieję
* verd (waird) żołnierz, wojownik
* verda (WAIR-da’) wojownicy (archaiczna forma l. mn.)
* verde (WAIR-dej) żołnierze
* verd'ika (wair-DI-ka’) szeregowy (szeregowiec)
* verd'yc (WAIR-disz) agresywny (niekoniecznie negatywne!)
* ver'gebuir (wair-gej-bu-IR) ochroniarz (dosł. “wynajęty strażnik”; prawie ojciec)
* veriduur (WER-i-DUR) kurtyzana
* ver'mircit (WAIR-mir-sit) zakładnik
* ver'verd (wair-VAIRD) najemnik
* veshok (WESZ-ok) [wielkie, wiecznozielone drzewo (podobne do dębu)]
* ve'vut (wej-WUT) złoto
* vheh (fej) ziemia, pył, gleba
* vheh'yaim (vej-JEJM) tymczasowa chata wykonana z gałęzi i gliny
* vhekad (FA'-ka'd) piasek (dosł. ostra gleba)
* vhekadla (faj-KA'D-la) piaskowy
* vhekaj (WEJ-kadź) mapa
* vhetin (wet-IN) łąki, pola
* vhett (fet) farmer
* vhey (wej) mina (broń)
* vhipir (fi-PIR) mgła
* vi (wi) my (rzadki archaizm)
* videk (wi-DEK) szyja
* viinir (WIN-ir) bieg
* vod (wo’d) brat, siostra, kamrat, współtowarzysz, kumpel
* Vor entye (wor-ENT-yej) Dziękuję ci (dosł. "Akceptuję dług.")
* Vor'e! (WO’R-ej) Dzięki!
* vorer (WAW-rejr) akceptować
* vorpan (WOR-pa’n) zieleń, zielony
* vorpan'oy (wor-PA’N`oy) roślinność
* vurel (WU-rejl) zawsze, kiedykolwiek, ilekroć
* vu'traat (WU-tra’t) siły specjalne
* vutyc (WUT-isz) specjalny

WDo góry

* waadas (WA’-daas) kredyty, bogactwo
* waadasla (wa’-DA’S-la’) wartościowy
* warra'se (WAR-a’-sej) orzechy warra
* wasuur (WA’-sur) zachód
* Wayii! (waj-i) O rany![ogólne wyrażenie zaskoczenia, dobre lub złe]
* wer (wair) eon (archaiczne)
* Wer'cuy (Wair-CU-i) To było wieki temu. (potoczne, używane zazwyczaj jako ekwiwalent formułek “Zapomnij o tym”, czy “To już bez znaczenia”)
* werda (WAIR-da’) mrok, cień (archaicznie; liczba mnoga: „dha werda” – cienie, mroczne oświetlenie; także „maskowanie”).
* werde (WAIR-dej) ciemność
* werdla (WERD-la') ukrywający się, niewidzialny
* werlaara (wer-LAR-a’) mit (archaiczne)
* woor (wuer) wiatr

YDo góry

* yacur (JA’-sur) wygonić, wygnać, wykurzyć
* ya'gai (JA'-gaj) miska
* yai (jej) brzuch, łono
* yaihadla (jai-HA’D-la’) ciężarna
* yaihi'l (JA’-hil) pełny
* yaim (jejm) dom
* yaimi (jaj-MI) sąsiad
* yaim'la (JEJM`la) komfortowy, znajomy, (wzbudzający uczucie) “jak w domu”; lokalny
* yaim'ol (jai-MO’L) powrót, powrót do domu
* yaimpar (jej-IM-par) powracać
* yai'yai (JAJ-aje) wielce odżywczy (określenie gęstego, wysokokalorycznego posiłku, bardzo istotnego dla Mandalorian muszących polegać na racjach polowych)
* yaiyai'yc (jai-JAI-isz) przepełniony dumą, usatysfakcjonowany
* yamika (ja'-MI-ka') pokój, pomieszczenie, komnata
* yilad (ji-LA’D) zespół (jakiś przedmiotów), mnogość, gama (jak “szeroka gama smakołyków”)
* yustapir (JUST-a'-PIR) rzeka (dosł. wodna droga)
* yustarud (JUST-arud) perymetr, obrzeże___________________________________________________________________________

SUPLEMENTY


SUPLEMENT 1: Wymowa


Znakiem ' oznaczono głoskę przypominającą nieco półotwartą głoskę podniebienno-krtaniową (będącą czymś pomiędzy "j" a "h"; "j" staje się tu ekwiwalentem samogłoski "i" o długim iloczasie, czyli "ī").
Jest ona ledwo wymawialna, a fonetyczna różnica w słowie jest tak nieznaczna, że w gruncie rzeczy, można pominąć tą głoskę.
Purystów językowych informujemy jednak, że o tym, czy bliżej jej do "j", czy do "h", decyduje samogłoska przed nią - jeśli jest to "a", wymawiamy ' niczym ciche "j", przy "e" zaś - jak pośrednik między "j" i "h". Przed spółgłoską zawsze bliżej jej do "j".
Jeśli nasza głoska znajduje się w sylabie akcentowanej, ma dłuższy iloczas (czyli większą "moc"; wymawiamy ją wtedy nieco dłużej).


SUPLEMENT 2: Poradnik Gramatyczny


GRAMATYKA:
* Język jest bardzo regularny i nie ma w nim przypadków.
* Czasowniki występują tylko w dwóch formach, a czas reguluje złożony system przedrostków.
* Tworzeniem przymiotników z rzeczowników i czasowników rządzi system prostych reguł.
* Reguły pisowni i interpunkcja z zasady występują opcjonalnie; ciężko stworzyć zdanie, które jest zupełnie niegramatyczne.
* Czasami apostrof rozdziela końcową samogłoskę (zwłaszcza czasownika), wskazując lekki przydech, który pojawia się w niektórych mandaloriańskich akcentach. Ten apostrof, nazywany beten, („westchnienie” w mando'a) może też wskazywać moment na wdech, wymowę poszczególnych wyrazów, lub opuszczoną literę.
* Kolejność słów wskazuje znaczenie, jak w języku angielskim; oznacza to w wypadku sformułowań dwuwyrazowych, najpierw używamy słowa opisywanego, potem słowa opisującego, na przykład gdy chcemy powiedzieć „lanca wojownika”, najpierw używamy słowa „wojownik”, potem słowa „lanca”, czyli verd’beviin, nie na odwrót - wtedy stworzylibyśmy słowo „lansjer”.
* Mando 'a jest przeważnie mówionym językiem, a odmiany wymowy występują w nim tak, jak w jakimkolwiek języku.
* System przedrostków wskazuje czasy. W mowie potocznej, Mandalorianie używają tylko czasu teraźniejszego, ale czasem pojawiają się prefiksy ru (przeszły) i ven (przyszły) kiedy zachodzi potrzeba kontaktu z gatunkami, które w komunikacji potrzebują jasno określonych czasów.
* Dodanie przedrostka tion zamienia zdanie twierdzące w pytanie. Prefiks ke lub k’ wskazuje zdanie rozkazujące. Używanie ke z bezokolicznikiem jest formalne, ale w potocznym użyciu czasownik gubi końcówkę -r.
* Łatwość wymowy jest zawsze kluczowym czynnikiem w określaniu które litery są opuszczane podczas tworzenia słów i ich wymawiania.
* By stworzyć przeczącą formę czasownika – lub w wielu przypadkach, rzeczownika – dodaje się przedrostek n', nu, nu', lub nawet ne (każdorazowo zależy od łatwości wymowy) przed całym zdaniem lub przeczącą frazą, zależnie od znaczenia. Przeczący prefiks często wskazuje przeczący rzeczownik, taki jak ne'briikase (nieszczęśliwy), a nie zaprzeczenie całego zdania.


CZASOWNIKI:
Bezokoliczniki mają końcówki -ir, -ar, -ur, -or, lub -er. Usunięcie r zwykle ukazuje temat wyrazu.
Czasownik cuyir ( być) często nie pojawia się w zdaniu; wskazuje jego opuszczenie przez kolejność słów, jak w ni (cuyi) verd – „ja (jestem) wojownik(iem)”.
By powiedzieć „To jest dobre”, Mandalorianin często powie tylko jate – „dobre”, a nie bic (cuyi) jate – „to (jest) dobre”.
Nie ma strony biernej. Wszystkie czasowniki są czynne. W razie konieczności, strona bierna jest kształtowana przez stosowny przymiotnik i – gdy wymawiane w całości – czasownik cuyir.

Podsumowanie form czasownika (za pomocą jurir, czyli „nosić”):
Ni juri kad. Noszę szablę.
Nu'ni juri kad. Nie noszę szabli.
Ni ven juri kad. Będę nosił szablę.
Ni nu'ven juri kad. Nie będę nosił szabli.
Ni ru juri kad. Nosiłem szablę.
Tion jurir kad? Będziesz nosić szablę?
Ke jurir kad. Noś tę szablę! (formalnie)
Ke'nu jurir kad. Odłóż tę szablę! (dosłownie: “nie noś tej szabli!”)

RZECZOWNIKI :
Rzeczowniki (np. określenia zawodu czy statusu) są takie same dla mężczyzn i kobiet. Płeć wynika zazwyczaj z kontekstu; gdy tak się nie dzieje, używa się przymiotników jagyc (męski) lub dalyc (żeński).
Nie ma potrzeby, by orzeczenia zgadzały się z podmiotami - jest jedna forma.
Nieokreślony rodzajnik eyn, (jakiś – jak angielskie „a”/„an”) jest niemal zawsze opuszczony oprócz sytuacji, gdy potrzebny jest dla nacisk na jego nieokreśloność; analogicznie opuszcza się określony rodzjnik te, lub bardziej haar (ten – jak angielskie „the”).
Liczby mnogie są kształtowane przez dodawanie -e. To e zawsze jest wymawiane jako „ej”.

ZAIMKI:
Tak, jak rzeczowniki, zaimki nie mają rodzaju. Zaimki dzierżawcze to gar, kaysh i val.

PRZYMIOTNIKI I PRZYSŁÓWKI:
Przymiotniki i przysłówki powstają po dodaniu końcówki -la lub -yc (wymawiany „isz”), zależnie od łatwości wymowy. Przymiotniki występują tylko w jednej formie. Przysłówek jest dokładnie taki sam jak przymiotnik.
Stopnie wyższe i stopnie najwyższe zazwyczaj tworzy się z przymiotników z końcówką -shy'a dla wyższego lub -ne dla stopnia najwyższego.


SUPLEMENT 3: Poprawione błędy Karen Traviss


W oryginalnym słowniku umieszczonym na stronie Karen Traviss znajdują się pewne błędy natury technicznej, które - kierując się zdrowym rozsądkiem - postanowiliśmy w powyższym słowniku skorygować. Dla jasności, poniżej rozpiska co zostało zmienione i dlaczego:

* ara'nov (a-RA-now) przeszkoda, obrona, blokada
* ara'novor (A-ra-NO-wor) zbliżać się, stać na drodze, blokować

W oryginalnym pliku jest ara'novor ah-RAH-nov i ara'novor AH-rah-NO-vor, co także wskazuje na pomyłkę^

* baar (bar) ciało
* baar'ur (BAR-ur) medyk, lekarz

W oryginalnej wersji oba słowa mają tak samo zapisaną wymowę: baar BAR-oor, baar'ur BAR-oor, podczas gdy samo słowo wskazuje że wymowa pierwszego powinna być bez 'oor'.

* tomyc (TO’-misz) wspólnota
* tom'yc (TO’-misz) mający połączone siły, w sojuszu

W oryginale: tomyc TOH-meesh i tom'yc TPH-meesh, 'tph' to dość ewidentna literówka.TRANSLATION COPYRIGHT:
Manda`yaim 2007-2010
 

Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y naInstagramie
M`y na Facebooku
Kontakt: kontakt@mandayaim.com
Copyright © 2009-2023
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 21,934,548 unikalne wizyty