Cytaty - Boba Fett Wróg Imperium

Boba Fett Wróg Imperium
BFWI:x - Strona w polskim wydaniu (SWK:WS 3/10)

Najstraszniejszy wróg, jaki istnieje! Dopadnie mnie, nic go nie powstrzyma! Jesteście moją jedyną nadzieją...a i tak wiem, że marnuję czas! Znajdzie mnie! Nikt nie ucieknie przed Bobą Fettem!
The most terrible enemy there is! He’ll stop at nothing to get me! You’re my only hope… and even then I know I’m wasting my time! He’ll find me! No one ever escapes Boba Fett!
Uciekinier o Bobie.
BFWI:6


Gwiezdny niszczyciel do Slave I, masz pozwolenie na dokowanie. Podchodź ostrożnie. Imperialna operacja w toku.
Boba Fett: Tak, ostrożnie... Tylko głupiec nie byłby ostrożny w obecności Dartha Vadera.

Star destroyer to Slave I, you are cleared to dock. Approach with caution, imperial operation in progress.
Boba Fett: Yes, caution… Only a fool enters the presence od Darth Vader with anything less.

Boba Fett o Vaderze.
BFWI:8


Darth Vader: Wiele o tobie słyszałem, Fett. Powiedziano mi, że jesteś najbezwzględniejszy z bezwzględnych... Że boją się ciebie najbardziej ze wszystkich. Że zdobycz nigdy Ci się nie wymyka. Chcę, żebyś wykonał pewne zadanie.
Darth Vader: I have heard much about you, Fett. I am told you are the most ruthless of a ruthless breed… That you are feared above all others. That your quarry never escapes you. There is a task I wish you to perform.
Vader do Fetta.
BFWI:10-11


Żołnierz: Chyba jesteśmy ci winni podziekowanie przyjacielu.
Boba: Nie jestem waszym przyjacielem. Nie potrzebuję waszych podziękowań. Siadajcie.

Soldier: Guess we owe you our thanks, friend.
Boba: I am not your friend. I do not require your thanks. Sit.

Żołnierze do Fetta, po tym jak Boba ich uratował.
BFWI:18


Boba: Jeśli kłamiecie, stracicie więcej niż licencję.
Boba: If you’re lying, you’ll lose more than your license.
Fett próbujący uzyskać informacje.
BFWI:26


Sprzedawca: Przykro mi, nie mogę z nikim rozmawiać o danych moich klientów. Z d-drugiej strony, nie jest pan nikim.
Sorry, I can’t discuss details od my customers with anyone. Th-then again, you’re not just anyone.
Sprzedawca od którego Fett próbował uzyskać informacje.
BFWI:37


Boba: Więc moją nagrodą ma być śmierć! Miałem rację nie ufając Lordowi Vaderowi.
Boba: So, death is to be my reward! I was right to be wary of Lord Vader.
Fett o Vaderze.
BFWI:40


Tak, sir. Boba Fett był tutaj. O tak, w rzeczy samej. Właściwie to dziś rano – pytał o jednego z moich klientów. Oczywiście, powiedziałem mu, że to poufne informacje, sir. Nie mogę rozmawiać o klientach. O nie. Jak rozumiecie, potrafi być dosć przekonujący.
Yes, sir. Boba Fett was here all right. Oh, yes indeed. Just this morning, in fact – asking about one of my customers. Of course, I said to him, that’s confidential information, sir. Can’t discuss my customers, oh, good gordy, no. As you can see, he can be quite persuasive.
Osobnik wyjaśniający, że jego złamana noga to efekt próby sprzeciwienia się Bobie Fettowi
BFWI:51


Spotkanie z Fettem za dnia jest wystarczająco niebezpieczne. Nie chciałbym na niego trafić, gdy nie będzie go widać.
It’s bad enough meetin’ Fett in daylight. I’d hate to run across him when I can’t see him.
Jeden z więźniów szpiegujących Fetta.
BFWI:58


Vader: Równie dobrze mógłbym nie polegać na bandzie Neva. Fett jest zdecydowanie zbyt niebezpiecznym przeciwnikiem.
Vader: I was as well not to rely on Nevo’s band. Fett is far too dangerous an opponent.
Darth Vader o Bobie.
BFWI:62


Boba Fett: Porozmawiajmy!
Abal Karda: O czym mamy rozmawiać? Chcesz mnie zabić, prawda?
Boba Fett: Plany można zmienić!

Boba Fett: Let us talk!
Abal Karda: What’s there to talk about? You’re going to kill me, aren’t you?
Boba Fett: Plans may change!

Boba negocjujący w celu uzyskania drogocennych klejnotów.
BFWI:66


Abal Karda: O nie! Nie nabiorę się na to, Fett!
Boba Fett: Nabierz się na to!
Abal Karda: Mówiłeś... Mówiłeś...
Boba Fett: Kłamałem.

Abal Karda: Oh no! I won’t fall for that one, Fett!
Boba Fett: Fall for this one!
Abal Karda: You… you… said…
Boba Fatt: I lied.

Fett zabijając Abala.
BFWI:67


Vader: Miałem nadzieję, że zapewnisz mi dobrą walkę, łowco nagród. Musisz bardziej się starać.
Vader: I hoped you would give me a good contest, bounty hunter. You must try harder.
Vader do Fetta podczas walki.
BFWI:78


Vader: Dobrze... się spisałeś, Fett. Niewielu mnie pokonało. Jesteś bardziej przebiegły niż myślałem.
Vader: You... did well, Fett. Few have ever bettered me. You possess more guile then I gave you credit for.
Vader o Bobie.
BFWI:82


Vader: Gdzie jest Fett?
Selestrine: Nie wiem. Wizje przychodzą do mnie, kiedy chcą. Nie panuję nad nimi. Mogę ci tylko powiedzieć, lordzie Sithów, że ten łowca nagród bardzo się jeszcze przyda twojemu przeklętemu Imperium... i że nastąpi to całkiem niedługo.

Vader: Where is Fett?
Selestrine: I do not know. Visions come to me as they will. I do not control them. What I can tell you, Lord od the Sith, is that the bounty hunter will be of great service to your cursed Empire – and that time will not be long in coming.

Selestrine o Fetcie.
BFWI:89


Vader... była chwila, na krawędzi tego ognistego dołu, gdy mroczny lord był zdany na jego łaskę. Najdrobniejszy ruch przyniósłby Vaderowi zgubę. Ale wtedy zdobycz była już stracona. Poświęcona, by mógł ocalić siebie. Śmierć Vadera nie sprowadziłaby jej z powrotem... a mogłaby ściągnąć mu na głowę całą potęgę Imperium. Jaka w tym korzyść?
Vader... there had been a moment, on the lip of that fiery pit, when the Dark Lord had been at his mercy. The slighest twitch would have sent him to his doom. But by then the prize was lost, sacrificed to save himself. Killing Vader would not have brought it back… indeed may have brought the whole might of the Empire down upon his own head. And where’s the profit in that?
Przemyślenia Fetta na temat wcześniejszej walki z Vaderem.
BFWI:93-94


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,652,594 unikalne wizyty