Cytaty - Kelborn

Wybierz interesujące cię źródło:
Knights of the Old Republic II - The Sith Lords (gra)
Knights of the Old Republic II - The Sith Lords (gra)Do góry

Canderous: Wkrótce Mandalorianie znów staną się silni. Zjednoczonie w jeden klan pod jednym sztandarem. Moim.
Kreia: A, tak. Wielka krucjata - po tym, jak pierwszą zakończył Revan i Jedi. Podobnie pogrom był miłosierdziem, odbiciem końca, kiedy twój statek stanął w płomieniach, roztrzaskany w objęciach Malachor V. Ale nie muszę ci przypominać podobnych rzeczy.
Canderous: Byłem na Malachor V i pamiętam, jak wielu Jedi zginęło, by nas zatrzymać. I nie ma znaczenia, jak wielu poległych otacza tą planetę. Mandalorianie wciąż żyją. Klan Ordo wciąż żyje.
Popatrz tam. To Kex - pracował na Nar Shaddaa jako mięśniak Hutta. Kelborn służył jako zwiadowca dla Durosów z pograniczy światów. Przywiodłem ich tu, dając im cel. Galaktyka będzie znowu nasza, przyrzekam ci to. To kwestia czasu.


Canderous: Soon the Mandalorians will be strong again, united as one clan under one banner. Mine.
Kreia: Ah, yes. The great crusade - after the first one was ended by Revan and the Jedi. Such a defeat was merciful, an echo of the end, when your ships were in flames, crushed in the grip of Malachor V. But I do not need to remind you of such things.
Canderous: I was at Malachor V. And I remember how many Jedi died to stop us there. And no matter how many dead orbit that planet, the Mandalorians still live. Clan Ordo still lives.
See Kex there - he was serving on Nar Shaddaa as muscle for the Hutts. Kelborn was a scout for the Duros on frontier worlds. I brought them here, gave them a purpose. This galaxy will be ours again, I promise you. That is the future.

Rozmowa Mandalora i Krei


Mandalorianie, którzy jeszcze dla ciebie zostali to nasi czempioni. Nikt nie może walczyć z nimi, póki nie dowiedzie swojej wartości.
I musi to być prawdziwy dowód. Taki, który zyskasz dzięki walce na śmierć i życie. Czempion musi obserwować i uznać twoje czyny za godne.
Są dwaj czempioni w obozie - Bralor i Kelborn. Póki nie dowiedziesz swojej wartości w ich oczach, bitewny krąg jest dla ciebie zamknięty.

The only Mandalorians left for you to fight are our champions. No one can fight a champion until they have proven themself worthy.
And it must be real proof. The kind you gain fighting foes to the death. And a champion must observe and deem your actions worthy.
There are two champions in the camp, Bralor and Kelborn. Until you prove yourself in their eyes, the battle circle is closed to you.

Sierżant do Wygnanej Jedi


Sierżant: Posiadasz wystarczająco dużo szacunku, by zmierzyć się z wczorajszym Mistrzem. Kelborn, jakie są twoje warunki?
Kelborn: Tylko miecze. Żadnych dodatkowych przedmiotów ani Mocy Jedi. A i odpadają miecze jakie noszą Jedi, ostrze ma być długie i proste.
Sierżant: Kelborn wybrał walkę na miecze. Możesz walczyć pięściami, stopami i dostarczonym mieczem. Żadnego używania Mocy ani przedmiotów.


Sierżant: You have enough honor to face a champion of a previous day. Kelborn, what are your terms?
Kelborn: Swords only. No items or the Jedi's Force. And no sword of the Jedi's choosing. Just a simple long blade.
Sierżant: Kelborn chooses to fight with the blade. You may fight with fist, foot, and the blade provided. No using the Force or any other item.

Wygnana Jedi ma walczyć z Kelbornem


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,661,462 unikalne wizyty