Cytaty - Odds (Sprzecznosci)

Odds (Sprzecznosci)
TC: Strona w angielskim wydaniu (na końcu książki "True Colors")

- Czy to prawda, że wytropiłeś generała Grievousa? - zapytał Atin. - Wiem, że dwóch z was otrzymało zadanie złapania go...
- Nie, to nie ja. Spytaj Jainga. Albo Kom'rka. To ich robota, nie moja.
Atin nie spotkał ich jeszcze.
- Jeśli go znaleźli, wojna wkrótce się skończy.
- Tak myślisz? Nie sądzę, żeby zbliżała się ku końcowi.
Atin zrozumiał aluzję i nie pytał więcej o Grievousa.

``Is it true you've tracked down General Grievous?`` asked Atin. '``Cos I know that two of you were tasked to hunt him...``
``Not me. Ask Jaing. Or Kom'rk. Their job, not mine.``
Atin hadn't met them yet. ``If they've found him, the war's as good as over.``
``You reckon? Well, it doesn't look like it's over yet.``
Atin took the hint and didn't ask about Grievous again.

Atin rozmawiający z Prudiim
TC:456


- Chcesz, żebym przesłał te dane do Kwatery Głównej? - zapytał.
- Nie - odpowiedział Prudii. - Dopóki nie zobaczy ich Kal'buir.
Dobry mandaloriański syn zawsze słuchał ojca. Zera były takie sami: patrzyły na sierżanta Kala Skiratę - Kal'buira, Tatę Kala - jako na tego, który wydaje im rozkazy, nie zwracali się do Republiki w tej sprawie. Mandaloriański ojciec najpierw troszczy się o swoich synów, a oni mu ufają. Skirata zawsze będzie przewyższał rangą wszystkich - kapitanów, generałów a nawet Wielkiego Kanclerza.

``Want me to relay this data to HQ?`` he asked.
``No,`` said Prudii. ``Not until Kal'buir sees it. Never until he sees it.``
A good Mandalorian son always obeyed his father. The Null ARCs were no different: they looked to Sergeant Kal Skirata - Kal'buir, Papa Kal - for their orders, not to the Republic. A Mando father put his sons first, after all, and they trusted him. Skirata would always outrank everyone - captain, general-and even Supreme Chancellor.

Atin pytający Prudiiego.
TC:459


Jeden z kaminoańskich techników szedł wzdłuż rzędów żołnierzy i zatrzymał się przed nim. Miał szarą skórę, mrugał, a jego kruchy kark kusił, żeby go przetrącić. Mereel, stojący na baczność, zaczął sobie wyobrażać co byłoby lepsze: blaster, wibroostrze czy garota. Te paskudy chciały go wykończyć kiedy był dzieckiem i nigdy o tym nie zapomniał. On i jego pięciu braci byli eksperymentem, który Kaminoanie uznali za porażkę. Ale Kal Skirata ich uratował.
One of the Kaminoan technicians walked along the row of troopers and paused in front of him, blinking, gray-skinned, its long fragile neck tempting to a man trained to kill. Mereel, frozen at attention, fantasized: blaster, vibroblade or garrote? These vile things had wanted to exterminate him as a kid, and he would never forget that. He and his five brothers had been a cloning experiment the Kaminoans considered a failure: but Kal Skirata had saved them.
Mereel myszkujący na Kamino
TC:460


Prudii na pewno nie widział Skiraty przez długi czas. Atin patrzył zafascynowany jak zmienia się natychmiast z cynika w kochającego syna. Ściskali się ze Skiratą z hukiem zbroi. Cofnął się, a Skirata poklepał go po policzku, z pobłażliwym uśmiechem na ustach.
Prudii obviously hadn't seen Skirata in a long time. Atin watched, fascinated, as he turned instantly from glib cynic to adoring son, hugging Skirata with a clash of armour plates. He stood back, and Skirata patted his cheek, an indulgent grin spreading across his face.
Atin obserwujący Kala i Prudiiego
TC:467


Skirata, najemny morderca, zdolny złodziej, człowiek, który potrafił zagarnąć dla siebie zasoby Republiki kiedy mu to odpowiadało, nigdy nie okłamałby swoich chłopców. Obiecał im to.
Skirata - a contract killer, an accomplished thief, a man who diverted Republic resources whenever he felt like it - would never lie to his boys. He promised them that.
O Skiracie
TC:469


- Wydajesz się oczekiwać, że politycy powiedzą prawdę, Kal’buir.
- Nie, nie jestem jeszcze aż tak zniedołężniały. – Skirata poprosił Ordo o datapad, przywołując go. – Przybliżamy się nieco bliżej do realizacji planu, chłopcy. Zaznaczę datę w kalendarzu. Dwa lata od teraz i będziemy musieli się upewnić, że jesteśmy gotowi zatroszczyć się o siebie. Rozumiecie?
- Rozumiem – powiedział Mereel. Skirata nazywał to strategią wyjściową: miał plan na zakończenie wojny, nie tylko dla siebie ale i dla Zer… a może i innych klonów, które znalazłyby się bez pracy.

``You sound like you expect politicians to tell the truth, Kal'buir.``
``Nah, I'm not that senile yet.`` Skirata gestured to Ordo for his datapad, fingers beckoning. ``We're bringing the plan forward a little, lads. I'm marking a date on my calendar just under two years from now, and making sure we're ready to take care of our own by then. You understand me?``
``Understood,`` said Mereel. Skirata had what he called an exit strategy: his plan for the end of the war, not just for himself, but for the Nulls... and maybe any clone who found himself out of a job.

Kal planujący wraz z Zerami wydostanie się z WAR.
TC:471-472


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,653,058 unikalne wizyty