Cytaty - Mandalorian: People and Culture

Mandalorian: People and Culture
I:x Strona w angielskim wydaniu (w 86 numerze magazynu SW Insider)

W ciągu pięciu tysiącleci, Mandalorianie walczyli z tysiącami armii w tysiącach systemów. Nauczyli się mówić we wszystkich językach i przyswoili technologię oraz taktykę z każdej wojny. I mimo tego ogromnego wpływu innych kultur, braku własnej planety, ich język nie tylko przetrwał, ale prawie się nie zmienił. Ich sposób życia i filozofia nie zostały naruszone; ideały, rozumienie rodziny, tożsamości, narodu zostały tylko wzmocnione. Zbroja nie jest tym, co czyni Mandalorianina. To tylko symbol niewzruszonego, niezniszczalnego serca.
In five millennia, the Mandalorians fought with and against a thousand armies on a thousand worlds. They learned to speak as many languages and absorbed weapons technology and tactics from every war. And yet, despite the overwhelming influence of alien cultures, and the absence of a true home world and even species, their own language not only survived but changed little; their way of life and their philosophy remained untouched; and their ideals and sense of family, of identity of nation, were only strengthened. Armor is not what makes a Mandalorian. Armor is simply a manifestation of an impenetrable, unassaliable heart.
O długiej historii Mandalorian
18


Mandalorianie to lud pełen przeciwieństw. Mają bardzo silną tożsamość, ale nie są stricte rasą. Nie mają państwa, są rozrzuceni po całej galaktyce. Wojownicy, których wielu się obawia, jednak cenią sobie rodzinne życie i przygarniają sieroty wojenne, zamiast zabijać je jak czynią to inne rasy. Ta dziwna mieszanka pragmatyzmu, brutalności i miłości do rodziny sprawia, że wielu nie rozumie Mando`ade.
Mandalorians are people of contradictions. They have an unmistakable identify, yet they`re not a true race. They have no county in the conventional sense and are scattered across tge galaxy. These feared warriors have a savage reputation but they cherish family life and will adopt children orphaned by war, rather than kill them as other species might. This odd blend of tough prgmatism, brutality and affectionate family life makes them a mystery to many.
O Mandalorianach
I:19


Geografia spełniała niejasną rolę w kształtowaniu mandaloriańskiej tożsamości. Mimo, że Mandalore jest uznawana za ich rodzinną planetę, wielu Mandalorian nigdy jej nie widziała ani się tam nie urodziła. Ich społeczność nie skupia się na miejscu urodzenia, rasie, obywatelstwie. Mando`ade nie mają więc stanów w rozumieniu współczesnych polityków. Przywiązują za to wagę do czynów i osiągnięć - Mandalore, czyli przywódca klanów, jest najbliższym odpowiednikiem głowy państwa. Mimo tego, Mandalorianie są charakterystyczni dla każdego, kto ich zobaczy.
Geography has played a nebulous role in Mandalorian identity. Although Mandalore is regarded as their home world, many Mandalorians were not born there and many have never even seen the planet.
Their society places no emphasis on birthplace, species, or citizenship. and so Mando’ade have no 'state' as modern galactic politics understands it. They ignore rank and status and prefer to judge by actions and achievements, a true meritocracy; the Mandalore. or leader of the clans, is the nearest they have to a head of state. And yet nobody mistakes Mandalorians for any other people when they see them.

O Mandaloriańskim Społeczeństwie
I:20


Mando`ade uważają poniższe sześć zasad - Resol`nare - za najważniejsze w byciu Mandalorianinem: broń siebie i swojej rodziny, wychowaj swoje dzieci na Mandalorian, noś zbroję, mów w Mando`a, pomagaj klanowi i na wezwanie stań u boku Mandalore'a. Każdy, kto podąża tymi zasadami jest uznawany za Mando`ad. Ważne jest, aby kierować się nimi w codziennym życiu, nie tylko o tym mówić. Jak na lud nie przywiązujący żadnej wagi do rang i hierarchii, potrafią ściśle współpracować w walce. Indywidualność, tak ważną w życiu, odkładają na bok i robią wszystko, aby osiągnąć cel. Intuicyjny podział rang następuje niemal bez zastanowienia i skupia się na umiejętnościach a nie ambicjach jednostek.
Mando`ade regard the following six acts - known as the Six Actions, or Resol`Nare - as central to Mandalorian identify: wearing armor, speaking the Mandalorian language, defending themselves and their families, raising their children as Mandalorians, contributing to the clan`s welfare, and rallying to the Mand`alor when called to arms. Anyone who practices them is considered a Mando`ad. The emphasis is on carrying out these acts daily, not simply paying lip service to them. For a people who appear to have little interest in rank and hierarchy, Mandalorians are extremely co-operative in combat. The rugged individuality so marked in their aproach to most things is set aside to reach a common goal, and the`ll do whatever it takes to achieve their objective. Their fighting forces settle into informal command structures almost without thought or effort, focused on the outcome and not personal ambition.
O Mandaloriańskim Społeczeństwie i Resol`nare
I:20


Wśród kobiet słowo laandur (delikatna) jest częstym wyzwiskiem. Zasugerowanie, że kobieta jest złą matką, kiepską wojowniczką czy laandur doprowadzi do bolesnego dowiedzenia się, jak jest naprawdę.
If you imply that a Mando woman is a bad mother, a poor fighter, or a laandur (weaking) you`ll find out the hard way that she`s none of these things.
O Kobietach
I:20


Zbroja, zwłaszcza charakterystyczny pełny hełm z wizjerem w kształcie litery T, jest obrazem Mandalorian, jaki ma cała galaktyka. Zbroja jest ceniona, zwłaszcza jesśli wykonana z niemal niezniszczalnego beskaru (mandaloriańskiej stali), metalu, który nie bierze swojej niezwykłej siły jedynie z naturalnych właściwości, ale także z mandaloriańskich technik obróbki. Dodatek węgla tworzy strukturę strukturę klatki, lżejszej od normalnych metali a jednak niezwykle silnej. Zbroja jest zazwyczaj przekazywania z pokolenia na pokolenie, zwłaszcza wykonana z beskaru. Jest personalizowana do potrzeb i upodobań noszącego i używana przez obie płcie.
Armor, especially the distinctive full-face helmet with t-shaped visor, is the enduring image the galaxy has of Mando`ade. Armor is prizer, especially if it`s made from near-impervious beskar (Mandalorian iron), a metal that gets its remarkable strenght not only from its natural properties but also from Mandalorian metalworking techniques. The addition of carbons in the foundry crates a molecular cage structure - lighter than normal metals and yet still remarkably strong. Repeated folding of the metal during further enhances beskar`s strenght. It`s still regarder as more desirable than durasteel and even cortosis. Armor is often handed down between generations, especially the beskar type. It`s intricately customized to suit the wearer`s needs and tastes and is worn by both genders.
O Mandaloriańskich zbrojach
I:23


Podczas gdy inni żołnierze są za kamuflażem, Mandalorianie nie wydają się tym zbytnio przejmować. "Czym innym jest widzieć nas nadchodzących, a czym innym coś z tym zrobić", jak mówi popularne mandaloriańskie przysłowie.
While other soldiers opt for camouflage, Mandalorians seem not t care about being conspicuous: ``It`s one thing to see us coming, and another to do something about it`` is a common Mando saying.
O kamuflażu
I:24


Mandalorianie są bardziej aktywni społecznie niż się zwykle myśli. Większość aruetiise, gdy ich spotyka, jest po złej stronie blastera, ale jeśli spotka się Mando`ade w bardziej pokojowej sytuacji, są łaskawymi gospodarzami i wiarygodnymi partnerami w interesach.
Mandalorians are much more sociable than generally supposed. Most aruetiise encounter them at the point of a blaster, but if you meet them in a more peaceful setting they`re usually gracious hosts and honest business associates.
Ogólnie o Mando
I:24


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,652,283 unikalne wizyty