Cytaty - Poświęcenie (komiks).

Poświęcenie (komiks)
GB:x - Strona w polskim wydaniu (SWK 2/2009)

Więc ciebie na niego nasłali! Nic ci nie powiem, łotrze! AAHHHH! Yolan Bren odszedł! Zabrali go. Nie wiem dokąd! On... ukrywał się w starym budynku szkoły! Proszę, przestań!
So they’ve set you on him! You fiend – I’ll tell you nothing! AAHHHH! Yolan Bren is gone! They took him – I don’t know where! He was... staying in the old schoolhouse! Please, stop!
Osoba, która pod wpływem argumentów Fetta wyjawia mu informacje.
P:6


Jazda! Zrób to! Zabiłeś już tylu dobtych ludzi! Cóż znaczy kolejny?
Do it! You’ve killed plenty of good men before! What does one more matter?
Osoba mająca blaster Fetta przy czole.
P:7


Nie przejmuj się Fettem! To moje ostatnie zmartwienie! W każdym razie, jeśli zrobi swoje, moje problemy się skończą!
Don’t you bother about Fett! He’s the least od my worries! In any case, if he does his job, my problems will be over!
Osoba wynajmująca Fetta.
P:10


-Rabutz, co jest? Jesteś blady jak ściana.
-B-b-boba Fett! On tu jest! Szuka cię!

-Rabutz, what is it? You’re white as a sheet.
-B-b-boba Fett! He’s here! He’s looking for you!

Rozmowa z osobą ściganą przez Fetta.
P:13


-Nie przestrzelimy tej zbroi!
-Myślisz, że go dostaliśmy?
-Nie licz na to! Ruszamy!

-Can’t penetrate that armor!
-Think we got him?
-Don’t count on it! Let’s move!

Rozmowa po walce z Fettem.
P:14


To ta mandaloriańska zbroja! Jak z nim walczyć?
It’s that mandalorian armor! How do you fight it?
Ścigani przez Bobę o Fetcie.
P:15


Nie pokonamy Boby Fetta... Wiesz o tym, Ardalu.
We can’t fight Boba Fett... You know it, Ardal.
Poddający się Yolan Bren.
P:16


-Wypuszczasz go?
-A zgołalibyśmy go powstrzymać? Dostał zapłatę. To wszystko czego chce. Nie jest naszym wrogiem.

-You let him go?
-Could we have prevented him? He has his payment. That’s all he wants. He’s not our enemy.

Yolan Bren o Fetcie.
P:23


Nie jest zły... Jest ledwie maszyną, narzędziem. To człowiek bez serca. Bez uczuć. Nie interesuje go nic poza ceną za głowę innego człowieka. My przynajmniej mamy coś, za co warto umierać i żyć. Żal mi Boby Fetta.
No, not evil... He’s little more than a machine. A tool to do a job. He’s a man with no heart. No feelings. No interests other than the price on another man’s head. We at least have something wirth living and dying for. I pity Boba Fett.
Yolan Bren o Fetcie.
P:24


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,652,627 unikalne wizyty