Cytaty - Legacy 41: Rogue's End

Legacy 41: Rogue's End


Podczas gdy Mandalorianie są lepszymi wojownikami, Imperialni są lepsi pod względem liczebności... fakt ten nie umyka obecnemu Mandalorowi, Chernanowi Ordo.
While Mandalorians are the superior fighters, the imperials have superior numbers-- a fact that's not lost on the current Mandalore Chernan Ordo.
O Mandalorianach i ich szansach w bitwie o Botajef.


Vevec: Porzucić moją zbroję... mój beskar`gam? Nigdy! Wole umrzeć, stojąc, zabijając wrogów.
Hondo Karr: Wojownik to coś więcej niż jego zbroja, Vevec! Wiesz to! Nie bądź di`kutem!

Vevec: Toss my armor... my beskar`gam? Never! Better to die, standing on my feet, killing my enemies.
Hondo Karr: A warrior`s more than his armor, Vevec! You kno that! don`t be a di`kut!

Hondo i Vevec


Hondo Karr: Wszystko robisz dobrze. Twoim jedynym problemem jest traktowanie kolegów ze składu jak przyjaciół.
Anj Dahl: A to jest problemem, ponieważ...?
Hondo Karr: W jednostce nie zawiera się przyjaźni... niektórzy z nich na peno zginą. Może wszyscy. Są twoimi towarzyszami broni, i to wszystko.
Hondo Karr: To co masz to chwila teraźniejsza... wczoraj nie ma znaczenia, a jutro nie istnieje. Nie przywiązuj się do ncizego ponad to.
Anj Dahl: Brzmi jak coś co powiedziałby Mandalorianin. Ludzie mówia, że keidyś nim byłeś. To prawda?
Hondo Karr: Teraz jestem łotrem. Dziś. Teraz.

Hondo Karr: You`re doing all right. Your only problem is seeing your squad mates as friends.
Anj Dahl: And that`s problem because...?
Hondo Karr: You don`t make feiends in a fighting unit... some of them are going to die for certain. Maybe all. They`re comrades-in-arms.. and that`s it.
Hondo Karr: What you have is here and now.. yesterday dooesn`t matter and tomorrow doesn`t exist. Don`t get any more attached than that.
Anj Dahl: Sound like something a Mandalorian would say. People say that`s whatyou were. Is it true?
Hondo Karr: What i am is a rogue. Today. Now.

Podejście Hondo.


Tes vevec: Twoja historia jest warta tyle co łajno Banthy. Yaga Auchs jest teraz Mandalorem.
Hondo Karr: Słyszałem. Zatrzymuje wszystkich na planecie, z dala od konfliktów. Odbudowa. Nie Ciebie, rzecz jasna...

Tes Vevec: Your story`s so much bantha droppings. Yaga Auchs is Mandalore now.
Hondo Karr: Heard that. Keeping everyone on the planet, clear of conflicts. Rebuilding. Not you, of course..

Hondo i Tes o Auchsu


Tes Vevec: Auchs opowiedział dość odmienną historię. ukazał inny obraz Twej osoby. Dlaczego powinnam Ci uwierzyć?
Hondo Karr: Znasz mnie, Tes. Wiedziałabyś, gdybym kłamał.
Hondo Karr: Jeśli nie wierzysz w to co powiedziałem... naciśnij spust.

Tes Vevec: Auchs tells a very different story, you know. Paints a different picture of you. So why should i believe you?
Hondo Karr: You know me, Tes. You`d know if i was lying.
Hondo Karr: If you don`t believe what i told you... pull the trigger.

Hondo i Tes Vevec


Hondo Karr: Jak to się stało, że masz moją zbroję?
Tes Vevec: Znalazłam ją gdy odzyskiwałam ciało mojego ojca z Botajef. Wzięłam ją, by Cie w niej pochować, jak już bym Cie znalazła i zabiła.

Hondo Karr: How`d you happen to have my armor?
Tes Vevec: Fount it when i snuck in to botajef to recover my father`s body. Brought it along to bury you in after i found and killed you.

Romantyczne.


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,652,481 unikalne wizyty