Regulamin
 
Regulamin ogólny.
Reguły Biografii * Reguły Nazewnictwa * Reguły Kostiumu


Zasady
Enty`davaa (Zasady)
Mandalorianie to zorganizowana frakcja. Jako taka, musi stosować zestaw reguł, które ułatwiają i regulują przebywanie w społeczności.

Stąd wynika istnienie REGULAMINU niniejszej strony i konieczność respektowania zawartych w nim następujących zasad:

1. Motywacja
"Ni`utriare, jorcu sol`berskarye mhi ni vorer."
Nie bądź pusty, bowiem samych zbroi nie przyjmujemy.
Motto sztabu rekrutacyjnego.

* Aby dołączyć do naszej społeczności, należy przejść rekrutację; jej pierwszy i podstawowy krok, wraz z objaśnieniami znajduje się pod adresem: http://rekrutacja.mandayaim.com/
* Następnie... trzeba być cierpliwym i czekać na decyzję Sztabu Rekrutacyjnego. Sztab Rekrutacyjny o wynikach rekrutacji będzie informował rekrutów indywidualnie, drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatora internetowego.


2. Profil
Każdy Użytkownik posiada profil, w którym umieszczone zostaną biografia jego mandaloriańskiego alter ego oraz co nieco informacji o prawdziwej osobie.

* W ukończonym profilu znajdować powinny się:
a) Aliik oraz wypełniona tabelka podana w szablonie.
b) Imię - imię oraz nazwisko naszej postaci.
c) Pseudonim Artystyczny- tu najczęściej podajemy nick, pod jakim jesteśmy znani w społeczności Fanów SW (a zarazem zgodny z Regułami Nazewnictwa).
d) Kryptonim Operacyjny - tu podajemy nasz kryptonim, koniecznie w języku Mando`a.
e) Historia naszego mandaloriańskiego alter ego.
f) Informacja kim jesteśmy, kiedy (m)nie(j) fantazjujemy.

Elementy te należy przesłać członkom Kedin, aby mogli umieścić je w profilach.


3. Resol`nare – Sześć Zasad
Mandaloriańskie reguły, które obowiązują także i w tej społeczności mówią, że należy:

1. Bronić siebie i swojej rodziny – czyli pilnować honoru organizacji oraz jej członków, stawać w ich obronie i dbać o dobre imię społeczności

2. Wychować dzieci na Mandalorian – szerzyć drogę Mandalorian, znając ich historię i nauki z niej płynące

3. Nosić zbroję – posiadać co najmniej projekt zbroi oraz przynajmniej szczątkową biografię mandaloriańskiego alter ego

4. Mówić w Mando`a – mieć opanowane przynajmniej podstawy języka (coś więcej, niż znajomość powitań oraz przekleństw)

5. Pomagać klanowi – pomagać innym Mandalorianom, członkom społeczności i tym, którzy chcą do niej dołączyć, a także pomagać we współtworzeniu strony

6. Na wezwanie stanąć u boku Mandalore'a – respektować Kedin i przestrzegać poleceń4. Publikacje
Publikacja artykułów, biografii, wpisów encyklopedycznych, recenzji i wszelkich innych tekstów przebiega przez Kedin oraz Oya`karir. To przez jego członków przekazuje się dzieła do publikacji. Jest ona dozwolona jedynie pod warunkiem, że Użytkownik nie łamie niczyich praw autorskich. Kopiowanie treści z innych stron internetowych, czy to w języku polskim, czy to w innych językach jest zabronione, chyba, że Użytkownik posiada WYRAŹNĄ ZGODĘ prawowitego autora.
* Wszystkie treści publikowane na stronie (poza elementami profilów Użytkowników i niektórymi dyskusjami na Forum) muszą nawiązywać do tematyki strony. Oznacza to, że materiały nie powiązane z Mandalorianami (o tym, czy są powiązane, decyduje Kedin) będą odrzucane bez konieczności konsultacji tego faktu z twórcą.
* Zabronione jest publikowanie treści nieprzyzwoitych, kłamliwych i obraźliwych wobec kogokolwiek. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystko, co opublikował.

5. Wprowadzanie zmian
* Własne posty na forum można bez problemu edytować.
* O wszelkich błędach w treści strony należy natychmiast informować Kedin. W wypadku odkrycia niedoskonałości we wpisach encyklopedycznych i opisach, dozwolona jest swobodna, ale mieszcząca się w granicach dobrego smaku i merytorycznej poprawności edycja wszystkich tekstów publikowanych w wyżej wymienionych kategoriach. W takim wypadku należy podesłać poprawki członkom Kedin. Zmiany, które zostały dokonane w sposób niewłaściwy, zostaną cofnięte bądź poprawione.

6. Moderacja
Usunięcie z Forum wszelkich treści, które uznane zostaną za niemerytoryczne, nieprzyzwoite, obrażające jakkolwiek rozumiane uczucia Użytkowników lub w inny sposób nieprzystające do charakteru strony jest możliwe, a nawet wskazane; Kedin będzie tego dokonywać! Może to nawet dotyczyć całego wątku.


W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zgłosić się z nimi do członka Kedin: X-Yuriego, Gajowego lub Radoka

Reguły Biografii
I. Kilka uwag odnośnie kreowania biografii swego mandaloriańskiego alter ego.
1. Z racji tego, że cała załoga Kedin oraz pierwsi członkowie społeczności Manda`yaim umiejscowili swe biografie w okresie między epoką Superkomandosów (ok. 100 lat przed BY) do czasów Dziedzictwa Mocy, trzymamy się tej chronologii. Oznacza to, że nagłe pojawienie się w naszym gronie postaci, której dowódcą był Mandalor Nieposkromiony, wprowadzi jedynie chronologiczny zamęt i nieład.
2. Staramy się, by historia postaci była możliwie jak najbliższa kanonowi SW (chodzi tu zwłaszcza o popularną, a bardzo niepoprawną tendencję do określania swej postaci "najbardziej znanym" bądź "najpotężniejszym" Mandalorianinem wszech czasów, ale także o określanie jej jako choćby "notorycznego zabójcę Jedi, który nie raz pokonał Luke'a Skywalkera gołymi rękami" itp. Koncepcje w rodzaju "Mando-Jedi" też z reguły nie są akceptowane, chyba że idzie za nimi bardzo przekonująca historia.).
Oczywiście, nie wstrzymujemy się przed tworzeniem tzw. fanonu - gdyby tak było, nasza strona i tworzenie alter ego nie miałyby sensu.
Ważnym szczegółem jest przywództwo; niektórzy pisząc historie alter ego, starają się aby w jakiś sposób stanowiła odbicie ich realnej historii, i piszą że "spotkali Mandalora Immo" etc. - jest to niedopuszczalne, ponieważ dość poważnie ingeruje w kanon SW. Neutralnym stwierdzeniem, którego, w razie potrzeby powinno się używać w biografiach może być "grupa Mandalorian pod przywództwem Immo".
3. Możemy umieścić w tym dziale ilustrację naszego alter ego. Musi przedstawiać Mandalorianina (najlepiej w zbroi) i musi być własnością właściciela profilu. Może być to zdjęcie w kostiumie bądź ilustracja wykonana dowolną techniką. W wypadku posiadania kostiumu postaci kanonicznej, dopuszczone jest umieszczenie jedynie własnego zdjęcia (nie ilustracji pochodzącej z oficjalnych źródeł). Opcjonalnie można dodać także inne ilustracje powiązane z naszą postacią, np. jej statku.

II. Kilka uwag odnośnie opowiadania o swym życiu w rozdziale "W Prawdziwym Życiu":
1. Pisząc o samych sobie, piszemy prawdę.
2. Staramy się unikać wszelkich wyraźnie ideologicznych (zwłaszcza politycznych) aluzji. Zabronione jest propagowanie wszelkich treści o charakterze seksistowskim, rasistowskim bądź w inny sposób nawołujących do nienawiści czy uprzedzeń.
3. Możemy umieszczać w tym dziale zdjęcia. Musi ono jednak przedstawiać właściciela profilu i nie naruszać żadnych norm moralnych ani estetycznych.
Reguły Nazewnictwa
Obowiązujące tu reguły dotyczące nadawania imion wynikają z chęci zachowania realizmu. Wiele portali jednoczących konkretne frakcje związane ze SW, prowadzi system analogiczny do występującego tutaj. Niestety, niektórzy członkowie, nawet, jeśli wypełniają swe obowiązki skrupulatnie, posiadają pewien mankament:
Nazwę Użytkownika.
Bywa to nazwa zupełnie nie przystająca do charakteru portalu, bądź nazwa żyjącego już kanonicznego bohatera. Z pozoru problem wydaje się być błahy i roztrząsanie go może sprawiać wrażenie mnożenia zbędnych komplikacji, lecz tworząc portal, zgodnie doszliśmy do wniosku, że tutaj pragnęlibyśmy uniknąć tego zjawiska, trzymając się jak najbardziej kanonu SW.
Trzymamy się zatem reguły, że członkowie naszej społeczności nie mogą tworzyć swych profilów pod nazwami w rodzaju "Jedi Master Polędwica Sopocka", "Chudy_Bolek" albo "Boba_Fett_1991".
Połączone imiona i nazwiska postaci kanonicznych są dopuszczane, ale tylko pod dwoma warunkami: trzeba mieć profesjonalny kostium tejże postaci i postać ta musi być Mandalorianinem.
W wypadku utartego od dawna nicku wiążącego się z jakąś postacią kanoniczną, akceptujemy je tylko, jeśli jest to postać trzecioplanowa, nie wywodząca się z jakiegoś znanego rodu. Jeśli taki nick jest dwuczęściowy, uznajemy tylko część nie godzącą w kanon, na przykład gdy ktoś od lat używa nicku "John Kenobi", jego nick tutaj może brzmieć "John", bez nazwiska znanego Jedi. Wyjątek stanową Mandalorianie, więc jeśli ktoś nazywa się "Mike Bendak", nick jest akceptowalny w całości. Jeśli postać kanoniczna znana jest tylko z imienia/nazwiska, nick ten jest oczywiście niedopuszczalny.
Nicki zapisujemy w tradycyjnej dla naszego piśmiennictwa formie, to jest, każdy człon zaczynamy z wielkiej litery, resztę piszemy z małej. Nie piszemy nicków WERSALIKAMI.
Wszelkie ewentualne rozterki rozstrzyga jednoznacznie Kedin.
Nazwa Użytkownika, jeśli nie będzie spełniać wyżej postawionych wymogów, zostanie zmieniona (członek Kedin skontaktuje się z użytkownikiem). W razie niemożności uzyskania kontaktu lub w razie odmowy, konto jest usuwane.

Reguły Kostiumu
1. Aby otrzymać stosowną rangę, należy spełnić wymagania co do kostiumu zawarte w opisie rangi.
a) W wypadku rangi Protektora (Mand`aran), należy posiadać częściowy pancerz (na przykład sam hełm, bądź sam napierśnik; posiadanie niewielkich elementów zbroi, jak nakolanniki czy naramienniki nie upoważnia do otrzymania rangi).
b) W wypadku rangi Superkomandosa (Ori`ramikad), należy posiadać kompletną zbroję (to jest składającą się co najmniej z hełmu, napierśnika i naramienników; należy też posiadać replikę broni bądź własnego projektu uzbrojenie).
2. Istnieją tylko dwa rodzaje uznawanych kostiumów:
a) kostium postaci własnej wykonany w stopniu co najmniej "przekonującym". W wypadku zbroi, musi być użyty materiał wykazujący się sztywnością (co oznacza, że gumowe maski itp. nie są dozwolone).
b) kostium postaci kanonicznej odzwierciedlonej w stopniu upoważniającym do wstąpienia do 501 Legionu bądź innej kostiumowej organizacji fanowskiej.
W obu wypadkach członkowie Kedin mają ostateczny głos w kwestii uznania kostiumu za spełniający wymagania.
3. Do otrzymania rangi NIE upoważniają kostiumy:
a) z zestawów typu "Halloween Character Costume" oraz inne dziecięce zestawy do przebierania się licencjonowane przez LucasFilm oraz ich podróbki (wyjątkiem jest sytuacja, gdy kostium poddany został daleko idącym modyfikacjom zbliżającym o do wyżej wymienionych standardów). Do niezgodnych z regulaminem strojów zalicza się m.in. maski, nadmuchiwane elementy strojów czy płócienne stroje z nadrukami.
b) w jakikolwiek sposób obrażające czyjekolwiek uczucia oraz zmysł estetyczny, a szczególnie pokryte obraźliwymi napisami lub ikoniką.

Prawa Autorskie
* Wszystkie teksty publikowane na tej stronie, oraz ilustracje w galerii stanowią dobro wspólne całej Manda`Yaim Tsad Droten, ale przede wszystkim, własność osób, które je stworzyły. Oznacza to,że kopiowanie tychże treści jest dozwolone jedynie po uzyskaniu zgody autora.
* Gwiezdne Wojny oraz wszystkie nazwy są własnością LucasFilm Licensing oraz wszystkich podległych firm.
* Strona ta nie powstała w celu uzyskiwania jakichkolwiek korzyści majątkowych. Jest ona jedynie miejscem zgromadzeń polskich Mandalorian oraz źródłem informacji służących poszerzaniu wiedzy o uniwersum SW.


Kedin zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 

Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2018
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 12,272,000 unikalne wizyty