Regulamin
 

REGULAMIN OGÓLNY MANDA`YAIM


SPIS TREŚCI:
RESOL'NARE
1. MOTYWACJA. DOŁĄCZANIE DO ORGANIZACJI
2. PROFIL
3. RANGI, AWANSE I DEGRADACJE
4. PUBLIKOWANIE TREŚCI NA STRONIE
5. ODPOWIEDNIE ZACHOWANIE; REPREZENTOWANIE ORGANIZACJI
....* FORUM I MODERACJA
....* DISCORD
....* WYJAZDY I KONWENTY
....* ODZNACZENIA ZWIĄZANE Z KONWENTAMI
6. KA`RA
7. OŚWIADCZENIA KOŃCOWE
8. Aneks:
....* REGUŁY BIOGRAFII
....* REGUŁY NAZEWNICTWA


RESOL`NARE – SZEŚĆ ZASAD


Mandaloriańskie reguły, które obowiązują także i w tej społeczności, mówią, że należy:
1. Bronić siebie i swojej rodziny – czyli pilnować honoru organizacji oraz jej członków, stawać w ich obronie i dbać o dobre imię społeczności
2. Wychować dzieci na Mandalorian – szerzyć drogę Mandalorian, znając ich historię i nauki z niej płynące
3. Nosić zbroję – posiadać co najmniej projekt zbroi oraz przynajmniej szczątkową biografię mandaloriańskiego alter ego
4. Mówić w Mando`a – mieć opanowane przynajmniej podstawy języka (coś więcej, niż znajomość powitań oraz przekleństw)
5. Pomagać klanowi – pomagać innym Mandalorianom, członkom społeczności i tym, którzy chcą do niej dołączyć, a także pomagać we współtworzeniu strony
6. Na wezwanie stanąć u boku Mandalora – respektować Kedin i przestrzegać poleceń
Ta interpretacja Resol`nare podsumowuje najważniejsze zasady panujące w naszej organizacji - nie zastępuje jednak żadnego z punktów regulaminu.
1. DOŁĄCZANIE DO ORGANIZACJI (MOTYWACJA)


"Ni`utriare, jorcu sol`berskarye mhi ni vorer."
Nie bądź pusty, bowiem samych zbroi nie przyjmujemy.
Motto sztabu rekrutacyjnego.

* Aby dołączyć do naszej społeczności, należy przejść rekrutację; jej pierwszy i podstawowy krok, wraz z objaśnieniami znajduje się pod adresem: http://rekrutacja.mandayaim.com/
* Następnie... trzeba być cierpliwym i czekać na decyzję Sztabu Rekrutacyjnego. Sztab Rekrutacyjny o wynikach rekrutacji będzie informował rekrutów indywidualnie, drogą mailową lub za pośrednictwem komunikatora internetowego.
* W wyjątkowych przypadkach Sztab Rekrutacyjny może podjąć decyzję o przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem. Rozmowa taka jest dokumentowana, np. poprzez zapis logów, czy zrzuty ekranu i przekazywana do wglądu pozostałym członkom Sztabu Rekrutacyjnego; członkom KEDINu i Mandalorowi.
* Po pozytywnym przejściu rekrutacji kandydat otrzymuje rangę mando`evaar i odpowiadający jej zestaw uprawnień na forum. Aby awansować na Mando`ad, czyli pełnoprawnego członka, należy spełnić wymagania opisane w odpowiednim temacie na forum (link)
*Sztab Rekrutacyjny składa się z co najmniej trzech członków w randze Mando`ad lub wyższej, wyznaczonych przez Mandalora i Kedin. W przypadku niedostatecznej liczby członków nieobecnych zastępuje Mandalor lub wskazany przez niego członek KEDINu. W przypadku, gdyby Sztab nie był w stanie osiągnąć porozumienia, ostateczny werdykt o zaakceptowaniu lub odrzuceniu podania należy do Mandalora.
* Każdy członek Manda`Yaim zobowiązany jest do założenia konta na naszym forum (link) i aktywnego korzystania z niego – sprawdzania ogłoszeń i śledzenia życia organizacji. Członkowie powinni zadbać, by w razie potrzeby możliwe było skontaktowanie się z nimi za pośrednictwem forum (np. poprzez Prywatną Wiadomość).
Przez aktywne korzystanie rozumieM`Y regularne logowanie się, sprawdzanie działów z ogłoszeniami, odpisywanie na PW od Moderacji i KEDINu. Pisanie postów i publikowanie treści jest mile widziane – i bardzo fajne, polecamy : ) - ale nikogo nie będziemy do tego zmuszać.
2. PROFIL


*Każdy Użytkownik powinien posiadać profil, w którym umieszczone zostaną biografia jego mandaloriańskiego alter ego oraz co nieco informacji o prawdziwej osobie.
* W ukończonym profilu znajdować powinny się:
a) Aliik.
b) Imię - imię oraz nazwisko naszej postaci.
c) Pseudonim Artystyczny- tu najczęściej podajemy nick, pod jakim jesteśmy znani w społeczności Fanów SW (a zarazem zgodny z Regułami Nazewnictwa).
d) Kryptonim Operacyjny - tu podajemy nasz kryptonim, koniecznie w języku Mando`a.
e) Historia naszego mandaloriańskiego alter ego.
f) Informacja kim jesteśmy, kiedy (m)nie(j) fantazjujemy.
*W profilu należy też umieścić graficzny projekt zbroi alter ego; można też w tym celu wykorzystać WŁASNE zdjęcie kostiumu. Projekt zbroi z profilu nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami kostiumowymi.
Czyli w profilu trzeba mieć obrazek ze zbroją - ale zamieszczenie takiego obrazka nie pociąga a sobą konieczności robienia zbroi - choć to byłoby bardzo fajne, gdyby ktoś chciał : ) W razie problemów ze znalezieniem obrazka można zwrócić się z prośbą o podpowiedź lub radę do członka Sztabu Rekrutacyjnego.
Elementy te należy przesłać Administratorowi Strony, który umieścić je w profilu.
* Reguły Nazewnictwa Postaci i Reguły Biografii znajdują się na samym dole, w aneksie do regulaminu : )
3. RANGI, AWANSE I DEGRADACJE


* Spis rang znaleźć można tutaj.
* O awansach bądź degradacjach orzeka Mandalor w porozumieniu z KEDINem. Kandydaci do awansu muszą spełnić warunki lub wykazać się odpowiednimi kompetencjami. Ostateczna decyzja zależy jednak od arbitralnej oceny Mandalora.
Innymi słowy, jeśli na jedno stanowisko jest kilku kandydatów o odpowiednim poziomie kompetencji, Mandalor ma prawo wybrać z kim będzie mu się dobrze pracowało. Mandalor nie może jednak wybrać osoby, która nie posiada kompetencji niezbędnych do pełnienia powierzonej mu roli – niezależnie od tego, jak dobrze się z tą osobą dogaduje i jak bardzo na niej polega.
* Członkowie mają prawo w dowolnym momencie odejść z organizacji. O takiej decyzji informują w odpowiednim temacie na forum – dobrze też jest dodatkowo skontaktować się z Mandalorem lub KEDINem. Odchodząc, członkowie powinni upewnić się, że wywiązali się ze wszystkich zobowiązań wobec organizacji. W przypadku pełnienia przez członka jakichś dodatkowych funkcji, w dobrym tonie jest omówienie odejścia z Mandalorem lub KEDINem i zaproponowanie swojego następcy.
Wywiązać się ze zobowiązań – upewnić się, że nikt nie będzie musiał potem ścigać byłych członków po całej galaktyce. Jeśli pełnili jakieś role wymagające dodatkowych uprawnień – zdać te uprawnienia. Jeśli koordynowali jakiś większy projekt – przekazać owoce pracy uczestników projektu koordynatorowi-następcy bądź Mandalorowi i KEDINowi. Jeśli przechowywali coś, co jest własnością organizacji – przekazać to pozostałym członkom przy najbliższej możliwej okazji; itp.
* Mandalor ma prawo usunąć z organizacji Mando`evaar niespełniających minimów aktywności; a także wszystkich członków, niezależnie od rangi otwarcie deklarujących niechęć do pozostawania w Manda`Yaim i uczestniczenia w życiu organizacji; poza tym także członków, z którymi nie ma możliwości kontaktu przez forum (a najczęściej też przez inne media).
Innymi słowy, niekatywni mando`evaar mogą zostać wydaleni z organizacji. (O statusie "nieaktywnego członka", dostępnym dla osób z rangą od Mando`ad wzwyż, poczytać można tutaj. Ponadto, jeśli ktoś uparcie nie odpisuje na PW, nie wchodzi na forum lub nie da się z nim skontaktować w inny sposób, Mandalor może zdecydować o wydaleniu takiej osoby z organizacji. Wydalone mogą zostać również te osoby, które na pytania czy chcą pozostać w organizacji (lub sugestie, by, jeśli nie chcą być dłużej członkiem Manda`Yaim, przynajmniej poinformowały na forum, że odchodzą) odpowiedzą, że nie czują się zobowiązane informować o chęci odejścia (czyt. że nie chce im się pisać pożegnalnych postów).
* W skrajnych przypadkach członkowie mogą też zostać dyscyplinarnie wydaleni z organizacji za nieodpowiednie zachowanie. Decyzję o tym podejmuje Mandalor w porozumieniu z KEDINem; pozostali członkowie organizacji powinni zostać poinformowani o powodach wydalenia takiej osoby w odpowiednim temacie na forum.
Czyli wydalenie z organizacji jest też jedną z możliwych kar za robienie głupot – ale trzeba się bardzo postarać by na nią zasłużyć. O innych konsekwencjach robienia głupot będzie można poczytać troszkę niżej : )
4. PUBLIKOWANIE NA STRONIE


* Autor nadsyłający pracę do publikacji na stronie zobowiązany jest upewnić się, że nie łamie ona praw autorskich.
* Zabronione jest publikowanie treści nieprzyzwoitych, kłamliwych i obraźliwych wobec kogokolwiek. Każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystko, co nadesłał do publikacji.
* Wszystkie treści publikowane na stronie (poza elementami profilów członków i niektórymi dyskusjami na Forum) muszą nawiązywać do tematyki strony. Oznacza to, że materiały niepowiązane z Mandalorianami będą odrzucane. W spornych przypadkach o publikacji bądź odrzuceniu tekstu decyduje Administrator Strony w porozumieniu z Mandalorem i KEDINem.
* Administrator strony zastrzega sobie prawo by w skrajnych przypadkach nie przyjąć tekstu, obrazu czy innego dzieła, nawet jeśli odpowiada ono tematyce strony. Przypadki takie będą rozpatrywane indywidualnie – ostateczna decyzja należy do Mandalora i KEDINu.
Przykładowe powody to: dzieło narusza prawa autorskie; format pliku znacznie utrudnia bądź zupełnie uniemożliwia zamieszczenie go na stronie; dzieło łamie zasady stosowności (NSFW) lub jest krzywdzące dla grup lub jednostek; autor wykazuje brak szacunku do admina i jego pracy, np. regularnie i pomimo upomnień przysyłając teksty z błędem na błędzie, bez podstawowej nawet korekty itp.
* Prawo autorskie jest niezbywalne, dlatego osobom innym niż autor zabrania się korekt obrazów; wykorzystywania całości bądź części obrazów i tekstów; jak i publikowania ich ponownie bez zgody autora, w celach innych niż na własny, prywatny użytek.
Czyli bez zgody autora i nie można „pożyczyć” sobie grafiki, lub jej części, ze strony i wykorzystać jako np. awatar na facebooku, bądź zrobić z nich prześmiewczy plakat; ale nikt się nie będzie czepiał wydrukowania jej i powieszenia na ścianie w pokoju.
* Administrator zastrzega sobie jednak prawo do podstawowej redakcji nadsyłanych tekstów; bez zmieniania treści w sposób znaczący. Bez dodatkowych konsultacji z autorem administrator strony lub wskazana przez niego osoba może dokonać korekty tekstu w zakresie poprawności językowej a także dostosować formatowanie i zoptymalizować je pod kątem publikacji.
Czyli możemy poprawić przecinki, wstawić link, pogrubić tytuł czy wyjustować tekst itp.; ale bez dodatkowej konsultacji nie możemy wprowadzać zmian które znacząco zmienią formę tekstu, lub będą ingerować w jego pierwotne znaczenie.
*Administartor zastrzega sobie też prawo do dokonywania podstawowych korekt w przypadku nadsyłanych grafik lub zdjęć - skalowania, przycinania zbędnych ramek, obracania czy nieznacznego zwiększenia ostrości lub kontrastu; a także kadrowania zdjęć; w celu zoptymalizowania ich pod kątem publikacji na stronie.
Czyli Administrator będzie mógł obrócić prace i zdjęcia które są "do góry nogami", przeskalować je, by nie wyświetlały się jako nadmiernie rozciągnięte, przyciąć zdjęcia do portretowych miniaturek w relacjach, albo obciąć kawałek stołu który złapał wam się w kadr przy fotografowaniu fanartu. Nic, co ingeruje w obraz w sposób znaczący; przeciwnie - same dobre rzeczy.
* Jeśli zajdzie taka potrzeba, Administrator Strony ma prawo do edycji wpisów encyklopedycznych, słowników, baz wiedzy i innych treści niemających charakteru artystycznego i autorskiego; dodatkowo prawo takie może zostać przyznane poszczególnym osobom przez Mandalora lub KEDIN.
Czyli, poza dokonaniem korekty, nikt nie może zmienić treści fanfika napisanego przez X nikt bez wiedzy i zgody autora (ponieważ fanfik ma charakter artystyczny). Ale jeśli X jest autorem kilku wpisów w MiniMandoEncy (która nie ma charakteru artystycznego, tylko edukacyjny), Administrator Strony bądź inna wyznaczona osoba może bez konsultacji z X edytować te wpisy, żeby np. zaktualizować je o nowo wydane źródło.
* Administrator zastrzega sobie prawo publikowania na zewnętrznych portalach i na forum linków do zamieszczonych na stronie dzieł; jak i prawo do wykorzystywania dzieł w charakterze ilustracji w obrębie strony bądź forum Manda`Yaim.
Administrator nie odpowiada za automatycznie wygenerowane podglądy obrazów przy zamieszczaniu linków do strony Manda`Yaim na zewnętrznych portalach takich jak facebook.
* Autor ma prawo poprosić o wyłączenie swojej galerii ze spisu galerii lub o wyłączenie poszczególnych prac z galerii.
Wyłączenie galerii lub poszczególnych prac jest procesem trudnym i czasochłonnym. Administrator uprzedza, że nie jest w stanie zagwarantować jak szybko będzie w stanie uczynić zadość prośbie autora. Ze względów technicznych chcielibyśmy też, by w nawet w razie wyłączenia galerii ze strony, prace, które wcześniej zostały wykorzystane jako ilustracje newsów czy artykułów (np. comiesięcznego Raportu z Działalności) pozostały na stronie.
Mając to wszystko na uwadze, Autorów prosi się o to, by umieszczenie ich prac w galerii było przemyślaną decyzją; tak, by jak najrzadziej zachodziła potrzeba dokonywania korekt.

Czyli: Autor ma prawo chcieć, by jego prace zniknęły z galerii, ale musi pamiętać, że Admin, pracujący dobrowolnie i w ramach tzw. czasu wolnego, ma prawo nie mieć czasu. Żeby nie kazać Adminowi przenosić gór, umawiamy się też, że poza naprawdę szczególnymi przypadkami jeśli praca ilustrowała np. jakiś news czy artykuł, to dalej, pomimo zniknięcia z listy galerii, pozostanie ilustracją tego artykułu. Prace „zniknięte” z galerii nie będą wykorzystywane jako ilustracje przyszłych artykułów.
5. ODPOWIEDNIE ZACHOWANIE I REPREZENTOWANIE ORGANIZACJI


* Należy pamiętać, że każdy kto dołącza do organizacji zobowiązuje się do okazywania podstawowego szacunku pozostałym członkom; jak i nienależącym do organizacji użytkownikom, udzielającym się na naszym forum, wspólnych komunikatorach czy mediach społecznościowych.
Podobnie jak w przypadku strony internetowej, w tych przestrzeniach zabronione jest publikowanie treści nieprzyzwoitych, kłamliwych i obraźliwych wobec kogokolwiek.
* Zabronione jest też publikowanie treści nieprzyzwoitych, kłamliwych i obraźliwych wobec kogokolwiek w przestrzeniach niezwiązanych z Manda`Yaim, jeśli w jakiś sposób publikowne treści miałyby dotyczyć organizacji lub dowolnego z jej członków.
* O ile nie postanowiono inaczej, podstawowe standardy zachowania na wszystkich, obecnych i przyszłych platformach komunikacyjnych Manda`Yaim odpowiadać powinny zasadom określonym dla forum.

5.1 PUBLIKOWANIE POSTÓW NA FORUM INTERNETOWYM
* Posty użytkowników na forum powinny spełniać podstawowe standardy: być poprawne ortograficznie i zrozumiałe; nie zawierać wyrazów wulgarnych (mando`a jest dopuszczalne); powinno się też unikać nienormatywnych skrótów. Należy, gdy tego konieczne, stosować BBCode. Zabrania się atakowania innych członków i obrażania ich; publikowania floodu czy spamu. Należy unikać offtopu i dublowania istniejących tematów.
Częste łamanie tych standardów może skutkować przyznaniem ostrzeżenia lub bana przez Moderację.
Mała rada: dobrze jest się nie spieszyć i przed wysłaniem posta skorzystać z opcji "podgląd" i skontrolować co się napisało.
*Użytkownicy forum mają prawo edytować swoje posty w sposób niezakłócający przebiegu dyskusji. Jeśli wprowadzone zmiany wpływają na znaczenie tekstu, zaleca się oznaczenie nowych treści w taki sposób, jak tutaj (tu wrzucę screen)
Czyli – bez problemu możesz zmieniać treść swoich postów. Ale jeśli na Twój post odpisało już kilka osób, a Ty chcesz go edytować i napisać, że zmieniłeś jeden ze wcześniejszych postulatów – nie wprowadzaj do dyskusji zbędnego chaosu, i zamiast zastępować starą treść posta czymś nowym, wprowadź zmiany pod oryginalną treścią posta – co by czytający nie mieli poczucia, że odpowiadające Ci osoby pisały w próżnię/ doświadczały zbiorowych halucynacji, odnosząc się do treści których nie ma i rzeczy których nie powiedziałeś.
* Zabrania się edytowania treści wprowadzonych do posta użytkownika przez Moderację – np. usuwania upomnień czy poprawek.
Jeśli masz jakieś zastrzeżenia co do działań Moderacji – najlepiej zgłoś je KEDINowi, Mandalorowi, bądź powierz sprawę członkom Ka`ry.
* Edytowanie postów w taki sposób, by utrudnić innym użytkownikom korzystanie z forum będzie traktowane jako spam – i wyciągnięte zostaną odpowiednie konsekwencje.
Ten punkt został dodany przez pomysłowość użytkowników, którzy zamieniali swoje posty sprzed kilku lat na długaśne ciągi nieczytelnych znaków, skutecznie utrudniając innym czytanie tematu. Serio, nie bądźmy tacy.

5.2 MODERACJA FORUM
* Moderacja forum składa się z grupy wyznaczonych przez Mandalora użytkowników z uprawnieniami Moderatora Forum, a także KEDINu i samego Mandalora (który dodatkowo posiada rolę Administratora forum). Dodatkowo Dowódcy Tsade posiadają niektóre uprawnienia moderatorskie w obrębie podlegających sobie działów forum.
* Moderacja ma prawo dzielić, scalać i przesuwać tematy do odpowiednich działów, tak, by jak najlepiej wpisywały się w architekturę forum. Moderator w razie potrzeby powinien poinformować zainteresowanych o dokonanych zmianach.
Czyli jeśli Moderator połączył utworzony pół godziny temu zdublowany temat z wcześniej istniejącym, nie musi, ale powinien odezwać się do użytkownika, który utworzył nowy temat. Jeśli jednak w danym temacie od dawna nie pojawiają się nowe posty, bądź edycja dotyczy dyskusji w której brała udział większa liczba osób, można odpuścić informowanie wszystkich, którzy się kiedyś udzielali w temacie.
* Moderacja może edytować posty tak, by poprawić ich czytelność czy poprawność. Nie może ingerować w post w sposób bezpośrednio zmieniający jego treść. Moderator nie musi powiadamiać użytkownika o wprowadzanych poprawkach.
Moderator ma prawo w ramach edycji posta dodać do niego pouczenie - koniecznie oddzielone wizualnie np. poprzez metajęzykowy nagłówek "UPOMNIENIE!" czy inny kolor czcionki; jak i wyróżnić treści, do których pouczenie się odnosi, poprzez zastosowanie wybranego formatowania (podkreślenie, kolor, itp.). Wytycznych z pouczeń należy przestrzegać pod groźbą m. in. otrzymania ostrzeżenia bądź bana.
Innymi słowy, Moderator może edytować Twój post żeby poprawić literówkę czy wstawić poprawnie link do obrazu. Nie może jednak dokonywać zmian które będą miały wpływ na znaczenie, np. usunąć całego zdania jeśli nie podpada ono pod powyższy punkt lub zamienić „nie lubię” na „uwielbiam”. Moderator może też zwrócić Ci uwagę pod Twoim postem – przykład jak to wygląda znajdziecie tutaj. (screen)
* Moderacja ma prawo podjąć decyzję o usunięciu postów zawierających treści nieproawdziwe, szkodliwe, obraźliwe, agresję językową, itp. Moderator usuwający post powinien zachować zrzut ekranu z widoczną treścią posta i powiadomić użytkownika o usunięciu.
* Moderacja ma prawo usuwać bądź przenosić posty, jeśli Moderator uzna, że zawierają one tzw. offtop, spam lub flood; bądź nakłaniają do kontynuowania offtopu. Również i w tym wypadku powinno się zachować zrzut ekranu pokazujący usunięte treści.
Czym są offtop, spam lub flood, możecie spytać google`a. Zakładamy też, że jeśli nawet według was dana rzecz nie jest spamem, offtopem ani floodem, Moderator wciąż może mieć na ten temat inne zdanie i przenieść bądź usunąć post. O tym, co zrobić w przypadku takiej różnicy opinii przeczytać można poniżej, przy okazji Ka`ry.
* Za nieprzestrzeganie zasad panujących na forum, łamanie szeroko pojętych zasad pożycia społecznego (agresywne, wulgarne posty, atakowanie innych członków, brak nastawienia na dyskurs itp.), ignorowanie upomnień i niestosowanie się do poleceń i postanowień Mandalora, KEDINu czy Moderacji; a także wielokrotny spam, offtop czy flood (z zastrzeżeniem, że jeśli jedyna aktywność na forum będzie się sprowadzać do powtarzania tej samej niekonstruktywnej krytyki, za którymś razem zostanie uznane to za flood) użytkownik forum może otrzymać upomnienie; ostrzeżenie (3 ostrzeżenia = automatyczne przyznanie bana) lub ban; czasowy bądź permanentny. Przyznanej karze może towarzyszyć dodatkowy warunek, zwykle sprowadzający się do naprawienia poczynionych szkód – np. przeproszenia pokrzywdzonych.
Co prawda, trzeba się naprawdę postarać żeby dostać bana – ale nie znaczy to, że pozornie nic nie znaczące upomnienia można lekceważyć. Przeciwnie, kary w rodzaju ostrzeżeń czy banów są jak najbardziej realne, choć stosowane rzadko i w ostateczności.
* Moderator pracuje, jak my wszyscy w czasie wolnym – nie zawsze ma więc możliwość zareagować od razu. W takim przypadku regularni użytkownicy nie powinni podejmować prób „wyręczenia” moderatora – np. poprzez zwracanie komuś uwagi na post pod postem czy offtop. Zamiast tego należy powiadomić Moderację poprzez opcję „zgłoś post” lub prywatną wiadomość. Można także zwrócić się do członków KEDINu lub Mandalora.
* Sprawy wszelkich uchybień ze strony Moderacji rozstrzyga Mandalor. W wypadku gdyby użytkownik uznał, że decyzja Mandalora jest niesprawiedliwa bądź krzywdząca, powinien poprzez napisanie postu w odpowiednim temacie zwrócić się do aktualnego składu Ka`ra i postępować w zgodzie z procedurami opisanymi tutaj. (tu będzie link do paragrafu "ka`ra"))

5.3 DISCORD
* Wszelkie pomniejsze spory na serwerze discord są rozwiązywane „organicznie” bądź podlegają Administratorowi Serwera. Poważniejsze spory rozstrzygane są na forum organizacji przez Mandalora w porozumieniu z KEDINem. Podczas rozwiązywania sporów na serwerze discorda można sugerować się niniejszym regulaminem – ostateczna decyzja jak rozstrzygnąć spór należy jednak do Mandalora lub wyznaczonego przez niego Administratora discorda.
* Zarówno Mandalor, jak i członkowie KEDINu zachowują prawo do moderowania dyskusji na discordzie – czyli zwracania uwagi użytkownikom; a w skrajnych przypadkach także przyznawania ostrzeżeń, nakładania banów bądź decydowania o rangach. Administrator Serweru z kolei posiada pełnię uprawnień moderatorskich.

5.4 WYJAZDY I KONWENTY
* Szczególną sytuacją jest reprezentowanie Manda`Yaim na tzw. konwentach – czyli targach, festiwalach fantastyki, festynach, imprezach okolicznościowych Itd. Reprezentując Manda`Yaim, zarówno jako osoby występujące z ramienia organizacji (czyli twórcy programu, wystawcy), jak i jako prywatni uczestnicy, członkowie zobowiązują zachowywać się godnie i postępować w zgodzie z regulaminem danej imprezy.
* W przypadku łamania regulaminu konwentu przez członka Manda`Yaim, Mandalor może wyznaczyć dodatkową karę, niezależnie od środków przedsięwziętych przez organizatorów konwentu.
Zwykle taka kara ma formę wykonania jakiegoś zadania na rzecz społeczności.
* Zakres obowiązków członków Manda`Yaim występujących ) na danym konwencie z ramienia organizacji (tworzących program, pełniących dyżur w obozie czy zgłaszających tzw. trooping); a także ewentualne standardy wymagań kostiumu są zależne od charakteru imprezy i będą każdorazowo indywidualnie określane w odpowiednim temacie na forum.
Czyli w zależności od konwentu może być wymagana inna liczba godzin dyżuru. Jeśli ktoś nie chce się podejmować żadnych zadań; najlepiej żeby po prostu się nie zgłaszał do żadnych zadań bądź zadeklarował przyjazd „w cywilu” – wtedy wciąż będzie mógł się uspołeczniać z Manda`Yaim, i choć ominą go ewentualne dodatkowe korzyści, nie będzie miał żadnych obowiązków.
* W przypadku zgłaszania się do troopingu, czyli dyżuru w mandaloriańskim cosplayu, należy spełnić pewne standardy kostiumu. Podstawowy zestaw wymagań określony jest przez PSK; w szczególnych wypadkach jednak do troopingu mogą zostać dopuszczone zbroje nie spełniające wszystkich wytycznych. O dopuszczeniu zbroi do troopingu orzeka koordynator danego konwentu, w porozumieniu z dowódcą Zbrojmistrzów.
Czyli o ile standard zbroi mogących "oficjalnie" troopować określa PSK, wyjątkowych okolicznościach do troopingu mogą zostać dopuszczeni Ci cosplayerzy, których zbroja nie spełnia wszystkich wymagań – np. nie mają hełmu czy broni, mają nieodpowiednie buty itp. Bywają też konwenty (zwłaszcza te letnie), że pogoda uniemożliwia założenie kompletnego pancerza. Sytuacje są różne, wszystko jest do indywidualnego ustalenia.
* Reprezentując mandayaim podczas troopingu w zbroi należy zachowywać się odpowiednio (przestrzegać regulaminu konwentu, odnosić do innych uczestników przyjaźnie i z szacunkiem itp.) Cosplayer powinien także aktywnie wczuwać się w rolę.
Czyli przykładamy się do odgrywania postaci. Mała podpowiedź jak to zrobić jest tutaj)
* Na trooping należy stawić się punktualnie. W gestii cosplayera leży zadbanie o czas na przygotowanie się – pojawienie się odpowiednio wcześniej bądź przyjście już przebranym. Trooping powinien odbywać się w pobliżu obozu lub stoiska Manda`Yaim, albo na innym wyznaczonym z góry obszarze. O opuszczeniu obszaru należy zameldować u osoby aktualnie pełniącej rolę koordynatora – i uzyskać jej zgodę.
Czyli troopujemy w wyznaczonym miejscu i czasie; mamy z tyłu głowy że ubieranie zbroi może chwilę zająć. A jeśli w ramach troopingu chcesz się przejść po mieście – najpierw zgłoś taki zamiar i spytaj. Przede wszystkim trooping jest po to, żeby promować stoisko czy obóz.
* Wszelkie zobowiązania konwentowe, nie tylko związane z troopingiem, traktować należy poważnie; stawiać się na dyżur punktualnie, będąc przygotowanym i w dobrym zdrowiu. W przypadku, gdy członek reprezentujący Manda`Yaim nie wywiąże się ze swoich zobowiązań; a przy tym nie przedstawi usprawiedliwienia bądź nie znajdzie zastępstwa, Mandalor ma prawo wyciągnąć konsekwencje i ukarać go proporcjonalnie do winy.
Innymi słowy, jeśli ktoś zgłosi się do pełnienia dyżuru w obozie ponieważ pociąg, którym miał przyjechać na konwent będzie miał kilkugodzinne opóźnienie i nie dotrze na czas – jego niedopełnienie obowiązków jest usprawiedliwione (wciąż jednak powinien poinformować o nieobecności najszybciej jak będzie mógł). Jeśli jednak nie zjawi się na dyżurze dlatego, że spontanicznie postanowił pójść na punkt programu, który wydał mu się ciekawszy od dyżuru; nie będzie to wystarczającym usprawiedliwieniem. W takim wypadku albo zawczasu znajdzie za siebie zastępstwo, albo będzie musiał ponieść karę za nieobecność. Oczywiste rzeczy : )

5.5. TYTUŁY NA KONWENTACH (Zamiast dawnych Reguł Kostiumu)
* Za szczególną aktywność na konwentach i działalność okołocosplayową można otrzymać wyróżnienie w postaci jednego bądź obu tytułów: Mand`aran i Ori`gotab. Tytuły przyznaje Mandalor w porozumieniu z KEDINem i dowódcą Zbrojmistrzów.
Tytuły te są niezależne od rang obowiązujących w organizacji. Mają charakter honorowy; niosą z sobą pewien szczególny status, ale nie idą w parze z żadnymi dodatkowymi obowiązkami czy uprawnieniami.
* Tytuł „Mand`aran” przewidziany jest dla członków organizacji, którzy wyróżnili się szczególną aktywnością konwentową.
Innymi słowy, niezależnie od posiadania zbroi, reprezentowali Manda`Yaim na licznych wyjazdach poprzez dyżurowanie, przygotowywanie punktów programu i generalnie ponadprzeciętne angażowanie się.
* Tytuł „Ori`gotab” przewidziany jest dla członków którzy wyróżnili się szczególnym kunsztem wykonywania pancerzy i akcesoriów cosplayowych; zaprezentowali wyjątkowo wysoki poziom umiejętności i doświadczenia.
Czyli dla osób, które niezależnie od wyjazdów na konwenty robią dużo ładnych zbroi (i nie tylko zbroi).


Szczegółowe regulacje dotyczące tych tytułów można (będzie) znaleźć na forum. (wip)

* Trzeba zaznaczyć, że poza opisanym w regulaminie zachowaniem istnieją niepisane konwencje regulujące interakcje społeczne (np. szeroko rozumiane pojęcie „dobrego wychowania” CZY „tabu obyczajowego”) – które w szczególnych przypadkach także będą brane pod uwagę. Członkowie Manda`Yaim są odpowiedzialni za całość swojego zachowania w obrębie organizacji; nie tylko za te postępki, które jawnie łamią regulamin. O tym, czy zachowanie jest nieodpowiednie ostatecznie rozstrzyga Mandalor.
Innymi słowy, nasza organizacja, jak każda społeczność ma to do siebie, że w miarę integracji tworzy sobie jakie takie pojęcie co wypada a co nie wypada – i tych niepisanych wytycznych też należy się trzymać.
Od razu mogę was uspokoić: jeśli przeżyliście na tym świecie wystarczając długo, by nauczyć się czytać, korzystać z internetu i daliście radę złożyć do nas podanie rekrutacyjne – na pewno po drodze przyswoiliście minimum kompetencji społecznych i umiecie rozpoznać jakie zachowania gdzie są mile widziane a jakie nie. W razie potrzeby polecamy najpierw zapytać czy pozostałym członkom dana rzecz nie przeszkadza; i zwracać uwagę czy nie reagują negatywnie na nasze zachowanie.

* Wszelkie przypadki nieodpowiedniego zachowania do których niniejszy regulamin nie odnosi się wprost podlegają jurysdykcji Mandalora; lub wyznaczonego przez niego zastępcy. W porozumieniu z KEDINem lub samodzielnie Mandalor może zdecydować o pouczeniu lub ukaraniu osoby, która nie zachowuje się właściwie. W skrajnych przypadkach wyznaczone osoby (Moderatorzy, KEDIN, Administrator Serweru discord itp.) mogą wedle własnego uznania poprzez nałożenie na użytkownika bana lub przydzielenie mu odpowiedniej rangi zawiesić prawo użytkownika do wypowiadania się na forum bądź określonym komunikatorze – tak, by ograniczyć szkody do czasu oceny sytuacji przez Mandalora.
Innymi słowy – jeśli zalazłeś wszystkim za skórę, ignorowałeś prośby o poprawę i odmawiałeś współpracy, to niezależnie od tego, czy jawnie złamałeś regulamin czy nie, Mandalor ma prawo uznać, że jesteś winny i Cię ukarać. Z kolei wyznaczone osoby (na forum – Moderatorzy i KEDIN; na serwerze discord – Admin i KEDIN itp.) mają prawo jeszcze przed konsultacją z Mandalorem wyciszyć Cię lub zbanować, żeby uniemożliwić Ci dalsze sianie chaosu.


6. KARA


* Ka`ra to powoływana przez organizację rada zajmująca się rozsądzaniem sporów między regularnymi członkami organizacji a KEDINem, Moderacją czy Dowódcami. Do ka`ry można odwołać się wtedy, gdy sporu nie uda się rozwiązać ani organicznie; ani z pomocą Mandalora.
Czyli jeśli np. uważasz, że Moderacja niesłusznie skasowała Twój post, że pominięto Cię przy przydzielaniu zadań przez koordynatora Tsade, albo że członkowie łańcucha dowodzenia pokrzywdzili Cię w inny sposób, możesz się zgłosić do Ka`ry.
* W skład Ka`ry wchodzi czterech regularnych członków; Mando`ad lub Weteranów wybranych na drodze powszechnego głosowania. Członkowie wybierani są co dwa lata i zobowiązują się przez ten czas aktywnie wykonywać obowiązki wynikające z funkcji, której się podjęli.
Czyli niech potencjalni członkowie Ka`ry mają na uwadze, że spór nie może czekać i kwitnąć dwa miesiące, bo któryś członek nie ma czasu. W szczególnyhch przypadkach nieobecnego członka może zastąpić go ktoś inny, ale nie róbmy ze szczególnyc przypadków precendensu.
* W przypadku nieobecności lub niemożności skontaktowania się z którymś z członków Ka`ry, może go zastąpić dowolny z Weteranów.
To znaczy, o ile już nie jest członkiem Ka`ry.
* Członkowie Ka`ry, po wysłuchaniu obu stron, w jawnym dla organizacji procesie decyzyjnym stwierdzają, czy skarga jest uzasadniona, czy nie. Obrady Ka`ry dla wygody odbywać się będą na serwerze Discord.
Dla jasności – obie strony wypowiadają się na odpowiednim kanale; widocznym dla wszystkich, ale pozwalającym na zabranie głosu jedynie upoważnionym. Najpierw osoba składająca skargę pisze dlaczego uważa że ją pokrzywdzono; potem osoba na którą była złożona skarga może się odnieść i wyjaśnić dlaczego postąpiła tak, a nie inaczej. Członkowie Ka`ry po wysłuchaniu mogą zadać dodatkowe pytania obu stronom. Ostatecznie orzekają czy skarga jest słuszna czy nie.
* Jeśli członkowie Ka`ry orzekną że skarga jest słuszna, Mandalor proponuje jakie konsekwencje należy wyciągnąć wobec osoby, na którą złożono skargę. Członkowie ka`ry mogą zasugerować Mandalorowi złagodzenie lub zaostrzenie kary, lecz ostateczna decyzja o powziętych środkach należy wyłącznie do Mandalora.
Mandalor od tego jest Mandalorem, żeby jego decyzje były ostateczne.
* Tak rozsądzona sprawa zostaje uznana za zamkniętą.
Nie ma żadnej innej instancji do której można się odwołać, jeśli Ka`ra stwierdzi, że Twoja skarga była nieuzasadniona. Przeszłość zostawiamy za sobą.
Adanotacja: na chwilę publikacji tego regulaminu członkowie ka`ra nie zostali jeszcze powołani. (2021)
7. UWAGI KOŃCOWE


* Gwiezdne Wojny oraz wszystkie nazwy są własnością LucasFilm Licensing oraz wszystkich podległych firm.
* Strona ta nie powstała w celu uzyskiwania jakichkolwiek korzyści majątkowych. Jest ona jedynie miejscem zgromadzeń polskich Mandalorian oraz źródłem informacji służących poszerzaniu wiedzy o uniwersum SW.

Kedin zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie

8. ANEKS


Reguły Biografii
I. Kilka uwag odnośnie kreowania biografii swego mandaloriańskiego alter ego.
1. Z racji tego, że cała załoga Kedin oraz pierwsi członkowie społeczności Manda`yaim umiejscowili swe biografie w okresie między epoką Superkomandosów (ok. 100 lat przed BY) do czasów Dziedzictwa Mocy, trzymamy się tej chronologii. Oznacza to, że nagłe pojawienie się w naszym gronie postaci, której dowódcą był Mandalor Nieposkromiony, wprowadzi jedynie chronologiczny zamęt i nieład.
2. Staramy się, by historia postaci była możliwie jak najbliższa kanonowi SW (chodzi tu zwłaszcza o popularną, a bardzo niepoprawną tendencję do określania swej postaci "najbardziej znanym" bądź "najpotężniejszym" Mandalorianinem wszech czasów, ale także o określanie jej jako choćby "notorycznego zabójcę Jedi, który nie raz pokonał Luke'a Skywalkera gołymi rękami" itp. Koncepcje w rodzaju "Mando-Jedi" też z reguły nie są akceptowane, chyba że idzie za nimi bardzo przekonująca historia.).
Oczywiście, nie wstrzymujemy się przed tworzeniem tzw. fanonu - gdyby tak było, nasza strona i tworzenie alter ego nie miałyby sensu.
Ważnym szczegółem jest przywództwo; niektórzy pisząc historie alter ego, starają się aby w jakiś sposób stanowiła odbicie ich realnej historii, i piszą że "spotkali Mandalora Immo" etc. - jest to niedopuszczalne, ponieważ dość poważnie ingeruje w kanon SW. Neutralnym stwierdzeniem, którego, w razie potrzeby powinno się używać w biografiach może być "grupa Mandalorian pod przywództwem Immo".
3. Możemy umieścić w tym dziale ilustrację naszego alter ego. Musi przedstawiać Mandalorianina (najlepiej w zbroi) i musi być własnością właściciela profilu. Może być to zdjęcie w kostiumie bądź ilustracja wykonana dowolną techniką. W wypadku posiadania kostiumu postaci kanonicznej, dopuszczone jest umieszczenie jedynie własnego zdjęcia (nie ilustracji pochodzącej z oficjalnych źródeł). Opcjonalnie można dodać także inne ilustracje powiązane z naszą postacią, np. jej statku.

II. Kilka uwag odnośnie opowiadania o swym życiu w rozdziale "W Prawdziwym Życiu":
1. Pisząc o samych sobie, piszemy prawdę.
2. Staramy się unikać wszelkich wyraźnie ideologicznych (zwłaszcza politycznych) aluzji. Zabronione jest propagowanie wszelkich treści o charakterze seksistowskim, rasistowskim bądź w inny sposób nawołujących do nienawiści czy uprzedzeń.
3. Możemy umieszczać w tym dziale zdjęcia. Musi ono jednak przedstawiać właściciela profilu i nie naruszać żadnych norm moralnych ani estetycznych.

Reguły Nazewnictwa
Obowiązujące tu reguły dotyczące nadawania imion wynikają z chęci zachowania realizmu. Wiele portali jednoczących konkretne frakcje związane ze SW, prowadzi system analogiczny do występującego tutaj. Niestety, niektórzy członkowie, nawet, jeśli wypełniają swe obowiązki skrupulatnie, posiadają pewien mankament:
Nazwę Użytkownika.
Bywa to nazwa zupełnie nie przystająca do charakteru portalu, bądź nazwa żyjącego już kanonicznego bohatera. Z pozoru problem wydaje się być błahy i roztrząsanie go może sprawiać wrażenie mnożenia zbędnych komplikacji, lecz tworząc portal, zgodnie doszliśmy do wniosku, że tutaj pragnęlibyśmy uniknąć tego zjawiska, trzymając się jak najbardziej kanonu SW.
Trzymamy się zatem reguły, że członkowie naszej społeczności nie mogą tworzyć swych profilów pod nazwami w rodzaju "Jedi Master Polędwica Sopocka", "Chudy_Bolek" albo "Boba_Fett_1991".
Połączone imiona i nazwiska postaci kanonicznych są dopuszczane, ale tylko pod dwoma warunkami: trzeba mieć profesjonalny kostium tejże postaci i postać ta musi być Mandalorianinem.
W wypadku utartego od dawna nicku wiążącego się z jakąś postacią kanoniczną, akceptujemy je tylko, jeśli jest to postać trzecioplanowa, nie wywodząca się z jakiegoś znanego rodu. Jeśli taki nick jest dwuczęściowy, uznajemy tylko część nie godzącą w kanon, na przykład gdy ktoś od lat używa nicku "John Kenobi", jego nick tutaj może brzmieć "John", bez nazwiska znanego Jedi. Wyjątek stanową Mandalorianie, więc jeśli ktoś nazywa się "Mike Bendak", nick jest akceptowalny w całości. Jeśli postać kanoniczna znana jest tylko z imienia/nazwiska, nick ten jest oczywiście niedopuszczalny.
Nicki zapisujemy w tradycyjnej dla naszego piśmiennictwa formie, to jest, każdy człon zaczynamy z wielkiej litery, resztę piszemy z małej. Nie piszemy nicków WERSALIKAMI.
Wszelkie ewentualne rozterki rozstrzyga jednoznacznie Kedin.
Nazwa Użytkownika, jeśli nie będzie spełniać wyżej postawionych wymogów, zostanie zmieniona (członek Kedin skontaktuje się z użytkownikiem). W razie niemożności uzyskania kontaktu lub w razie odmowy, konto jest usuwane.

 

Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,703,815 unikalne wizyty