Cytaty -Blood Ties: Boba Fett is Dead

Blood Ties: Boba Fett is Dead

Co to ma być?
Byłeś przyjacielem Fetta?
Ha! Nie. Boba Fett nie miał przyjaciół.

What is this?
Were you a friend of Fett's?
Ha! No. Boba Fett didn't have friends.

Kapitan Sibar o Bobie.


Teychenne, znajdziesz go. Zabijesz go. Gdy mówiłem, że chcę by Fett został zabity, miałem na myśli jego całość. Z galaktyki ma zostać wymazany każdy jego ślad... każdy kto zaoferował mu kiedykolwiek choćby gram życzliwości.
Teychenne, you find him. You kill gim. When i said i wanted Fett killed, i meant all of gim. I want every trace of Boba Fett gone grom the galaxy... ...anyone who has ever offered him ounce of kindness.
Niektórzy są ambitni w swej zemście.


Boba Fett. To koniec. Poddaj sie bez walki.
A wtedy?
A wtedy zabijemy Cię czysto. W przeciwnym razie, usmażymy Cię w tej dziurze.

Boba Fett. It's over. Surrender peacefully.
And then what?
Then we will shoot you cleanly. Otherwise we're goint to cook you in your hole.

Nie wiedzieć czemu, Boba nie skorzystał.


Connor: Więc, gdzie teraz?
Boba: Gdzieś gdzie ktoś martwy może przebywać bez zwracania uwagi... przestrzeń Mandaloriańska.

Connor: So, where to now?
Boba: Somewhere a dead man can walk around safely without attracting attention... a mandalorian Space.

Ładne podsumowanie naszego kawałka kosmosu.


Chcesz się przeslizgnąć przez cały imperialny legion żeby móc zmierzyć się z doskonale wyszkolonymi zabójcami?
You're going to try to get past an entire imperial legion so you can face their highly trained killers?
Connor do Boby.


Connor: Więc... zawsze witasz w ten sposób odwiedzających?
Sintas: Tak.

Connor: So.. os this how you greet everyone who comes to your home?
Sintas: Yes.

Connor do celującej do niego Łowczyni.


Connor: Idź, chroń swa córkę. Zatrzymam ich.
Sintas: Chronić moją córkę?
((Ailyn strzela z działa jonowego do atakujących))
Sintas: Moja córka nie potrzebuje zbyt wiele ochrony.

Connor: Go! Protect your daughter. I'll hold them off.
Sintas: Protect my daughter?
((Ailyn strzela z działa jonowego do atakujących))
Sintas: My daughter doesn't need a loot of protection.

Fakt, radzi sobie..


Sintas: Teraz, kto Cię wysłał?
Devaronianin: Łowczyni nagród, ścierwo! Prędzej umrę niż powiem Ci coś...
Sintas: Okej.

Sintas: Now, who sent you?
Devaronianin: Bounty hunter scum! I'w die before i tell you any...
Sintas: Okay.

I fakt, umarł.


Connor: Czy są w nich potwory? Cóż, myślałem że tak... ...potwór który zabił mojego ojca. Ale później ten potwór w tajemnicy opiekował się mną. A później ego syn, którego również uważałem za potwora... uratował mi życie. Dwukrotnie.
Ailyn: Twoje historie mają skomplikowane potwory. W moich, potwory po prostu zjadają ludzi.

Connor: Does it have monsters? Well, i thought it had a monster... ...a monster wo killed my father. But then that monster secretely provided for me. And then his son who i thought was also a monster... saved my life. Twice.
Ailyn: Your stories have complicated monsters. In my stories, the monsters just eat people.

Potwory bywają różne...


Ty?! Ale zabiliśmy Cię!!
Tak. Zabiliście. I to mnie bardzo, bardzo zdenerwowało.

You!? But We killed you!!
Yes. You killed me. And that made me very, very angry.

Morał: Nie zabijać Boby. Wkurza go to.


Connor: Ten mężczyzna, jest...
Sintas: To Boba Fett. Ojciec Ailyn.
Connor: Taa... obawiałem się, że to powiesz.
Sintas: Był tutaj przez pewien czas Wędrownym Protektorem. Ale zabił kogoś... co jest dla niego czymś normalnym... i został wygnany z Concord Dawn.

Connor: This man, he's...
Sintas: He is Boba Fett. Ailyn's father.
Connor: Yeah... i was afraid you were going to say that.
Sintas: He was a Journyman Protector here for a time. But he killed a man... which is what he does... and he was exiled from Concord Dawn.

Sintas o Bobie.


Teychenne: Fett! Rzuć broń!
Boba: Jestem zajęty. Wiem kim jesteś, Teychenne... szefową wywiadu Purtona.
Teychenne: Tak.
Boba: Odkryłaś wszystkie informacje o mnie. Znalazłaś jedynych ludzi na których mi zależy i ich zaatakowałaś. Przestudiowałaś mnie. Sądzisz że wiesz o mnie wszystko?
Teychenne: Tak.
Boba: A więc powiedz szczerze... czy naprawdę myślisz że masz jakąkolwiek szanse wygrać tą walkę?
Teychenne: Nie. Żadnych.
Boba: Chesz dziś umrzeć?
Teychenne: Nie.
Boba: Człowiek dla którego pracujesz nie przeżyje dzisiejszego dnia. To Ci obiecuję. Ale Ty, jesteś sprytna i zaradna. Zabicie Ciebie byłoby marnotrawstwem. Jesteś teraz moja. posiadam cię. Wiesz o mnie tak wiele. Masz obowiązek ochronić to co wiesz. Zgoda?
Teychenne: Zgoda.
Boba: Pracujesz dla mnie. Dostaniesz zapłatę. Ale oszukaj mnie... albo spróbuj uciec... a Cię znajdę.
Taychenne: Wiem, że to zrobisz.

Teychenne: Fett! Drop your weapon!
Boba: I'm busy. I know who you are, Teychenne... you're Purton's spymaster.
Teychenne: Yes.
Boba: You uncovered everything about me. You found the only people i care about and you attacked them. You've studied me. You think you know everything about me?
Teychenne: Yes
Boba: Then tell me honestly... do you serious think tehe's any way you can win this fight?
Teychenne: No. None whatsoever.
Boba: Do you want to die today?
Teychenne: No.
Boba: The man you work for will be dead by the end of the day. This i promise you. But you are cunning and resourceful. Killing you would be a waste. You're mine now. I own you. You know so much about me. You're charged with protecting what you know. Agreed?
Teychenne: Agreed.
Boba: You work for me. You will be paid. But cross me... or try to run... and i will find you.
Taychenne: I know you will.

Praktyczne podejście.


Sintas: Czas bys odszedł
Connor: Co? Nie! Zostanę i...
Sintas: Nie. Powiedziałam, że kogoś mi przypominasz. A nie chcę by cokolwiek mi o nim przypominało. Powiedz to Bobie jak go zobaczysz.

Sintas: It's time for you to go.
Connor: What? No! I'll stay and...
Sintas: No. I said you reminded me of someone. And i don't need to be reminded of him ever again. You tell Boba that when you see him.

Rozstanie Connora i Sintas.


Boba: Widziałeś Ailyn?
Connor: Tak. Jest zabawna. Ma nasze oczy.
Boba: Tak, ma.

Boba: Did you see Ailyn?
Connor: Yes. She's funny. She has our eyes.
Boba: She does.

Słówko ``nasze`` jest tu urocze.


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,652,766 unikalne wizyty