Cytaty - The Clone Wars Sezon 5, odc 15 - Shades of Reason

The Clone Wars Sezon 5, odc 15 - Shades of Reason

Pre Vizsla: Jednak jak już wspominałem, jeśli zajmiemy Mandalorę siłą, obywatele odwrócą się od nas.
Darth Maul: Użyję mojej armii kryminalistów, by zaatakować różne obiekty w Sundari i spowodować chaos,który osłabi rządy księżnej. Będzie wyglądała na zbyt słabą, by utrzymać kontrolę. Wtedy ty i Straż Śmierci aresztujecie nas, przywracając porządek tam, gdzie słaby rząd Satine nie potrafił.
Pre Vizsla: Będziemy bohaterami.
Darth Maul: Właśnie.


Pre Vizsla: However, as I've said before, if we try to take Mandalore by force, our people will turn against us.
Darth Maul: I will use my army of crime lords to attack different targets across Sundari and sow chaos to undermine the Duchess' rule. Our gangsters will make her look too weak to maintain control. Then you and your Death Watch will capture and arrest us, bringing order where Satine's weak government could not.
Pre Vizsla: We'll be saviors.
Darth Maul: Exactly.

Plan Maula i Pre.


Bo: Jaką mamy pewność, że dotrzymają słowa?
Pre: Potrzebujemy tych Sithów i ich ludzi, by spowodować trochę bólu i pokazać Mandalorianom, jak słaba jest Satine. Dzięki temu nikt nie podważy naszej władzy. Większość ludzi nas powita.
Bo: I co potem?
Pre: Wtedy pozbędziemy się Maula i jego ludzi. Ich armia się rozproszy, a Mandalora będzie nasza.


It's a risk to trust those monsters. How do we know they'll keep their end of the bargain?
We need those Sith and their thugs to cause some pain and show the Mandalorian people how weak Satine really is.
After this is done, no one will doubt why we're in power. Most will welcome us.
Then what?
Then we execute Maul and those thugs. Those criminals will scatter, and Mandalore will be ours.

Plan w planie.


Satine: Zachowajcie spokój. Ci napastnicy to tylko zbiry, wywodzące się z marginesu społecznego.
Pre: Księżna Satine doprowadziła nas do ruiny.
Satine: Straż Śmierci. Straże, odsunąć się! Vizsla, to ty musisz być odpowiedzialny za te ataki.
Pre: Nie, nie jestem za nie odpowiedzialny. Ale mogę zaoferować rozwiązanie. Obywatele Mandalory! Jestem Pre Vizsla z klanu Vizsla. Straż Śmierci uratuje was przed tymi intergalaktycznymi gangsterami zagrażającymi naszemu wspaniałemu miastu. Nastała wojna, a my ją wygramy! Pozwólcie nam obronić Mandalorę przed tymi przestępcami. Potrzebujemy działań, nie pacyfizmu!
Satine:Nie słuchajcie go! Jego wojna zniszczy Mandalorę jaką ją znamy.
Pre: Jesteśmy atakowani! Nie ma czasu na dyskusje! Słowo Mandalora będzie tych gangsterów przeszywać strachem.


I need you all to remain calm. These attackers are just thugs brought on by the lowest element.
The Duchess Satine has led us to ruin.
Death Watch. Guards, stay back. Vizsla, you must be the one responsible for these attacks.
No, I'm not responsible. But I can offer a solution. People of Mandalore... I am Pre Vizsla of clan Vizsla. Death Watch is here to save you from these intergalactic gangsters that threaten our great city. This is a war, and we will win. Join me and let us defend Mandalore against the criminals. We need action, not pacifism.
Do not listen to him! His war will cause the end of Mandalore as we know it.
We are under attack. There is no time for discussion. The name Mandalore should send fear into the hearts of these gangsters.

Mała dysputa między Satine a Pre.


Ta bestia nauczyła nas konsekwencji pacyfizmu. To czas na przywrócenie mandaloriańskich tradycji. Już nigdy nikt nam nie zagrozi!

We have learned from this beast the consequences of pacifist principles. It's now time to restore the traditions of Mandalore. No one will ever threaten us again!

By Mandalora była silna i takie tam w wykonaniu Pre...


Jesteście potężni, ale jak wasza dwójka może obalić Vizslę i jego zwolenników?
Vizsla jest żołnierzem i jak każdego żołnierza, wiąże go honor. Wyzwę go na pojedynek przy jego ludziach. Nie odmówi mi.
Jeśli go pokonasz, według starożytnych praw Mandalory, jego żołnierze będą musieli służyć tobie.
Otóż to.


Clearly you are powerful, but how can two of you overthrow Vizsla and his supporters?
Vizsla is a soldier, and like every soldier, he is bound by honor. I will challenge him to single combat in front of his men. He will not deny me.
Hmm. If you defeat him, according to the ancient laws of Mandalore, his soldiers will be honor-bound to follow you.
Precisely.

Dziwne to to prawa.


Maul: Wyzywam cię, jak wojownik wojownika. Tylko najsilniejszy może rządzić Mandalorą.
Pre: Niech tak będzie. Oddać mu broń! Za Mandalorę!


Maul: I challenge you, one warrior to another. And only the strongest shall rule Mandalore.
Pre: So be it. Give him his weapon. For Mandalore!

Początek ciekawego pojedynku Pre i Maula.


Tak jak mówiłeś, tylko najsilniejszy może rządzić.

Like you said, only the strongest shall rule.

Pre uznając swą porażkę, w przeciwieństwie do Maula odcinek później...


Nigdy! Nikt obcy nie będzie rządził Mandalorą.
Jeśli do mnie nie dołączycie, zginiecie.
Jesteście zdrajcami!
Niestety, historia ujrzy to inaczej. Zabić ich!


Never. No outsider will ever rule Mandalore.
Hmm. If you will not join me, you will all die.
You're all traitors.
Unfortunately for you, history will not see it that way. Execute them!

Bo nie uznająca zwierzchnictwa Maula.


Wiem, że moja przeszłość była burzliwa, ale obiecuję wam, że biorę pełną odpowiedzialność za swoich obywateli. Moje serce krwawi za wasz ból. Jednak od tego momentu, Mandalora będzie silna i będziemy znani jako wojownicy, którymi zawsze mieliśmy być.

I know my past is checkered, but I promise you, I take full responsibility for my people. And my heart now bleeds for your pain. However, from this point on, Mandalore will be strong, and we will be known as the warriors we were always meant to be.

Nowe wcielenie Almeca.


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,694,220 unikalne wizyty