Cytaty - Pre Vizsla

Wybierz interesujące cię źródło:
Wojny Klonów - Spisek na Mandalore Wojny Klonów - Duchess z Mandalore Wojny Klonów - A Friend in Need Wojny Klonów - Eminence Wojny Klonów - Shades of Reason
The Clone Wars: Shadow Conspiracy The Clone Wars: Defenders of the Lost Temple The Clone Wars: New Battlefronts: The Visual Guide
Wojny Klonów - Spisek na MandaloreDo góry

Vizsla: Duchess Satine, to wielki zaszczyt.
Satine: Dziękuje gubernatorze.
To mistrz Obi Wan Kenobi który jest reprezentantem rady Jedi.
Pan Vizsla jest jednym z polityków o których mówiłam. Pracuje nad wykrywaniem członków watahy śmierci.
Vizsla: Pewnie słyszał pan te pogłoski o Satine. O tym że podobno chce wciągnąć planetę w sojusz z separatystami.


Vizsla: Duchess Satine, you are most welcome.
Satine: Thank you, Governor Vizsla.
May I present master Obi-Wan Kenobi, representing the Jedi Council.
Governor Vizsla is one of the officials I spoke of.
He has been working to find the members of the Death Watch.
Vizsla: I take it you've heard the rumors about Satine, about how she's supposedly leading Mandalore into an alliance with the Separatists.

Pre Vizsla jeszcze przed wyjawieniem swej prawdziwej tożsamości


Moi przodkowie od pokoleń, jak wojownicy dumnie walczyli przeciwko Jedi. Dziś ta kobieta plami dobre imie wszystkich mandalorian. Broń jej jeśli chcesz.
(Pre Vizsla rzuca Kenobiemu miecz, po czym wyciąga swój)
Ten miecz został skradziony z waszej świątyni Jedi przez moich przodków podczas upadku starej republiki. Od tamtej pory jego ostrze zabiło wielu takich jak ty. Przygotuj się by do nich dołączyć.


For generations, my ancestors fought proudly as warriors against the Jedi. Now, that woman tarnishes the very name Mandalorian. Defend her, if you will.
(Pre Vizsla rzuca Kenobiemu miecz, po czym wyciąga swój)
This lightsaber was stolen from your Jedi Temple by my ancestors during the fall of the Old Republic. Since then, many Jedi have died upon its blade. Prepare yourself to join them.

Vizsla ujawniający swą prawdziwą naturę i wyzywający Kenobiego do walki.


Wojny Klonów - Duchess z MandaloreDo góry

(w tle): Wszystkie jednostki wycofać się.
Wszystkie jednostki wycofać się.
Vizsla: Niedopuszczalne!
Obiecałeś, że będziemy mogli odzyskać Mandalore z rąk tych wątłych tchórzy.
Wydaję rozkaz do ataku.
Dooku: Jeśli zrobisz to teraz, to zajmiesz planetę najwyżej na dzień.
Bez wsparcia moich oddziałów i twoich mieszkańców ta rewolucja będzie skończona nim się zacznie.
Neofita taki jak ty nie zdaje sobie z tego sprawy, ale ja tak.
Znam inne sposoby by osiągnąć nasz cel.


(w tle): All troops will stand down.
All troops will stand down.
Vizsla: Unacceptable!
You promised us we would reclaim Mandalore from these weak-willed cowards.
I will order my men to attack.
Dooku: And if you do, you'll hold the planet for perhaps a day.
Without the backing of my forces or your people,
your revolution will be over before it begins.
A neophyte such as you wouldn't know these things, but I do.
I have other ways to accomplish our goals.

Vizsla zły z powodu niezrealizowania swoich planów.


Wojny Klonów - A Friend in NeedDo góry

Pre Vizsla: Daj to, co chciałem.
Lux: O ile użyjesz tego właściwie.
Pre Vizsla: Nie baw się ze mną, chłopcze. Widzisz tę bliznę? Prezent od hrabiego Dooku. Zakwestionuj moje możliwości zabicia go, a sam taką zyskasz.
Lux: To urządzenie wskaże ci miejsce, w którym przebywa.
Pre Vizsla: Dobrze. Nie zabolało, prawda? Czas świętować.


Pre Vizsla: Now, give me what I want.
Lux Bonteri: When I know that you will use it correctly.
Vizsla: Don’t toy with me, boy. You see this scar? It was a parting gift from Count Dooku. If you question my resolve to destroy him again, I will give you one just like it.
Lux: This device will tell you his location.
Vizsla: Good. That was painless, wasn’t it? Now, let’s celebrate.

Subtelność Pre.


Pieter: Vizsla!
Pre Vizsla:Wódz Pieter. Nie wzywałem tu ciebie.
Pieter:Zabrałeś nasze kobiety i zapasy. Zbyt długo nam groziłeś.
Pre Vizsla:Odważny jesteś, przychodząc tu z takimi śmiałymi słowami.
Pieter:Nie jesteście tu mile widziani
Pre Vizsla:Skoro nasza obecność nie jest tu już mile widziana, odejdziemy.
Pieter:Oddacie nam naszych rodaków?
Pre Vizsla:Jutro o wschodzie słońca. Masz moje słowo.
Pieter: Dobrze. Będziemy czekać.


Pieter: Vizsla!
Pre Vizsla: Chieftain Pieter, I don’t remember summoning you.
Pieter: You have taken our women, stolen our food and threatened us for too long.
Pre Vizsla:It’s brave for you to come here with such bold words.
Pieter: You are no longer welcome here.
Pre Vizsla:Well, if our presence here isn’t welcome… we’ll make ready to leave.
Pieter: And you’ll return our people to us?
Pre Vizsla:Yes. Sunrise tomorrow. You have my word.
Pieter: Very well. We’ll be waiting.

W sumie to dotrzymał słowa, oddali ludzi i opuścili planetę.


Zabić ich wszystkich!

Kill them! Kill them all!

Pre krótko i na temat.


Lux: Co ty wyprawiasz?
Pre Vizsla: Nigdy nie pozwól, aby rozkazywały ci słabeusze. Witamy w Straży Śmierci.


Lux: Why? What’re you doing?
Pre Vizsla: Never let the weak tell you what to do. Welcome to Death Watch.

W sumie racja.


Pre Vizsla: Luxie Bonteri, nie wygląda to za dobrze. Poprosiłem cię, byś do nas dołączył, a ty sprowadziłeś tutaj Jedi.
Lux: Nie miało jej tu być. Proszę, wypuść ją.
Pre Vizsla: Nie ma takiej możliwości.
Lux: Sądziłem, że posiadacie honor. Ale jesteście tylko mordercami, takimi samymi jak Dooku!
Pre Vizsla: Nas nazywasz mordercami, a przyszedłeś do nas, szukając zemsty.
Lux: Chciałem sprawiedliwości za śmierć mojej matki.
Pre Vizsla: I otrzymasz ją. Jedi są tacy jak Dooku. A ten tutaj zapłaci za ich zbrodnie na Mandalore. Więc nie jest to morderstwo, tylko właśnie sprawiedliwość!


Pre Vizsla: Now, Lux Bonteri. This does not look good. This does not look good at all. I ask you to join us in good faith, and you bring a jedi into our camp!
Lux: She wasn’t meant to be here. Please, let her go.
Pre Vizsla: I’m afraid that’s not a option.
Lux:I believed you had honor, but you are just murderers no better than Dooku.
Pre Vizsla: You call us murderers? And yet it was your own lust for revenge that made you seek us out.
Lux:I wanted justice for my mother’s death.
Pre Vizsla: And you shall have it. But the jedi are no different from Dooku and this one shall pay in part for their crimes against Mandalore. Show you see It’s not murder at all. It’s like you say… It’s justice!

Pre postrzegający swe działania.


Stać. Jedi jest moja.

Stop! The jedi is mine!

Pre nie lubi sie dzielić.


Wojny Klonów - EminenceDo góry

Bo-Katan: Mamy ich sprzątnąć?
Pre Vizsla: Nie, chcę ich przesłuchać. Jeśli są wrogami Jedi, czyni ich to moimi przyjaciółmi. Załadować ich.


Bo-Katan: Should we rub ‘em out?
Pre Vizsla: No, I want to hear their story. If they’re an enemy of the Jedi, then they’re a friend of mine. Load ‘em up.

Trochę odmienne spojrzenie niż u Gorana.


Twój symbol?
Godło Klanu Vizsla. Jestem Pre Vizsla. Tworzymy Straż Śmierci. Jesteśmy potomkami wojowników znanych przez wszystkich Mandalorian. Teraz żyjemy na wygnaniu, bo nigdy nie porzucimy naszego dziedzictwa. Nasi ludzie byli wojownikami. Silnymi, budzącymi strach. Obecnie są pod rządami nowych Mandalorian, którzy sądzą, że pacyfizm to dobra rzecz. Odrzucili nasz honor i tradycję dla pokoju. Księżna Satine ze swoim skorumpowanym przywództwem zmiażdżyła nasze dusze, niszcząc tożsamość. Z tym się borykamy.
Jeżeli są słabi, czemu czekasz?
Księżna ma potężnych sojuszników, wliczając w to twojego przyjaciela, Kenobiego.


Your mark?
The sign of Clan Vizsla. I am Pre Vizsla. We are the Death Watch, descendants of the true warrior faith all Mandalorians once knew. Now my people are living in exile because we will not abandon our heritage. nOur people were warriors; strong, feared. Now they’re ruled by the new Mandalorians who think that being a pacifist is a good thing. They’ve given away our honor and tradition for peace. Duchess Satine and her corrupt leadership are crushing our souls, destroying our identity. That is our struggle.
If they are weak, why do you wait?
The duchess has powerful allies, including your Jedi friend, Kenobi.

Pre wyjaśniający jak się ma sytuacja z Mando.


Wojny Klonów - Shades of ReasonDo góry

Pre Vizsla: Jednak jak już wspominałem, jeśli zajmiemy Mandalorę siłą, obywatele odwrócą się od nas.
Darth Maul: Użyję mojej armii kryminalistów, by zaatakować różne obiekty w Sundari i spowodować chaos,który osłabi rządy księżnej. Będzie wyglądała na zbyt słabą, by utrzymać kontrolę. Wtedy ty i Straż Śmierci aresztujecie nas, przywracając porządek tam, gdzie słaby rząd Satine nie potrafił.
Pre Vizsla: Będziemy bohaterami.
Darth Maul: Właśnie.


Pre Vizsla: However, as I've said before, if we try to take Mandalore by force, our people will turn against us.
Darth Maul: I will use my army of crime lords to attack different targets across Sundari and sow chaos to undermine the Duchess' rule. Our gangsters will make her look too weak to maintain control. Then you and your Death Watch will capture and arrest us, bringing order where Satine's weak government could not.
Pre Vizsla: We'll be saviors.
Darth Maul: Exactly.

Plan Maula i Pre.


Bo: Jaką mamy pewność, że dotrzymają słowa?
Pre: Potrzebujemy tych Sithów i ich ludzi, by spowodować trochę bólu i pokazać Mandalorianom, jak słaba jest Satine. Dzięki temu nikt nie podważy naszej władzy. Większość ludzi nas powita.
Bo: I co potem?
Pre: Wtedy pozbędziemy się Maula i jego ludzi. Ich armia się rozproszy, a Mandalora będzie nasza.


It's a risk to trust those monsters. How do we know they'll keep their end of the bargain?
We need those Sith and their thugs to cause some pain and show the Mandalorian people how weak Satine really is.
After this is done, no one will doubt why we're in power. Most will welcome us.
Then what?
Then we execute Maul and those thugs. Those criminals will scatter, and Mandalore will be ours.

Plan w planie.


Satine: Zachowajcie spokój. Ci napastnicy to tylko zbiry, wywodzące się z marginesu społecznego.
Pre: Księżna Satine doprowadziła nas do ruiny.
Satine: Straż Śmierci. Straże, odsunąć się! Vizsla, to ty musisz być odpowiedzialny za te ataki.
Pre: Nie, nie jestem za nie odpowiedzialny. Ale mogę zaoferować rozwiązanie. Obywatele Mandalory! Jestem Pre Vizsla z klanu Vizsla. Straż Śmierci uratuje was przed tymi intergalaktycznymi gangsterami zagrażającymi naszemu wspaniałemu miastu. Nastała wojna, a my ją wygramy! Pozwólcie nam obronić Mandalorę przed tymi przestępcami. Potrzebujemy działań, nie pacyfizmu!
Satine:Nie słuchajcie go! Jego wojna zniszczy Mandalorę jaką ją znamy.
Pre: Jesteśmy atakowani! Nie ma czasu na dyskusje! Słowo Mandalora będzie tych gangsterów przeszywać strachem.


I need you all to remain calm. These attackers are just thugs brought on by the lowest element.
The Duchess Satine has led us to ruin.
Death Watch. Guards, stay back. Vizsla, you must be the one responsible for these attacks.
No, I'm not responsible. But I can offer a solution. People of Mandalore... I am Pre Vizsla of clan Vizsla. Death Watch is here to save you from these intergalactic gangsters that threaten our great city. This is a war, and we will win. Join me and let us defend Mandalore against the criminals. We need action, not pacifism.
Do not listen to him! His war will cause the end of Mandalore as we know it.
We are under attack. There is no time for discussion. The name Mandalore should send fear into the hearts of these gangsters.

Mała dysputa między Satine a Pre.


Ta bestia nauczyła nas konsekwencji pacyfizmu. To czas na przywrócenie mandaloriańskich tradycji. Już nigdy nikt nam nie zagrozi!

We have learned from this beast the consequences of pacifist principles. It's now time to restore the traditions of Mandalore. No one will ever threaten us again!

By Mandalora była silna i takie tam w wykonaniu Pre...


Jesteście potężni, ale jak wasza dwójka może obalić Vizslę i jego zwolenników?
Vizsla jest żołnierzem i jak każdego żołnierza, wiąże go honor. Wyzwę go na pojedynek przy jego ludziach. Nie odmówi mi.
Jeśli go pokonasz, według starożytnych praw Mandalory, jego żołnierze będą musieli służyć tobie.
Otóż to.


Clearly you are powerful, but how can two of you overthrow Vizsla and his supporters?
Vizsla is a soldier, and like every soldier, he is bound by honor. I will challenge him to single combat in front of his men. He will not deny me.
Hmm. If you defeat him, according to the ancient laws of Mandalore, his soldiers will be honor-bound to follow you.
Precisely.

Dziwne to to prawa.


Maul: Wyzywam cię, jak wojownik wojownika. Tylko najsilniejszy może rządzić Mandalorą.
Pre: Niech tak będzie. Oddać mu broń! Za Mandalorę!


Maul: I challenge you, one warrior to another. And only the strongest shall rule Mandalore.
Pre: So be it. Give him his weapon. For Mandalore!

Początek ciekawego pojedynku Pre i Maula.


Tak jak mówiłeś, tylko najsilniejszy może rządzić.

Like you said, only the strongest shall rule.

Pre uznając swą porażkę, w przeciwieństwie do Maula odcinek później...


The Clone Wars: Shadow ConspiracyDo góry

W swej żądzy zemsty, Mandalorianie znaleźli się pod wpływami Sithów, którzy to są tylko Jedi z innymi kolorami mieczy.
In their lust for Revenge, the Mandalorians had fallen under the sway of the sith, who were just Jedi with different-colored lightsaber blades.
Przemyślenia Pre.
SH:53


Gdy Vizsla ich oprowadzał, Maul zauważył jak dobrze zorganizowani są wojownicy i jakie mają umiejętności. Ale zorganizowanie i umiejętności, choć niezbędne nie są wystarczające gdy chodzi o wojnę.
As Vizsla showed them around, Maul noted how well the fighters were organized and their skill at arms. But organization and skill, while vital, weren't everything when it came to war.
Fakt.
SH: 68


Vizsla też to wyczuł - nie był wrażliwe na Moc, ale znał swych żołnierzy.
Vizsla could sense it, too - he had no talent with the Force, but he know his troops.
Mando nadrabiają brak Mocy empatią?
SH:73


- Nie słuchajcie go! - wezwała - To będzie znaczyło koniec Mandalory jaką znamy!
- To nie jest Mandalora jaką znamy! - krzyknął Vizsla - Nasze imię ponownie powinno wzbudzać w galaktyce strach!

``Do not listen to him!`` she urged. ``This will cause the end of Mandalore as you know it!``
``This isn't a Mandalore we want to know!`` Vizsla shouted.``Our very name should send fear across the galaxy!``

Trafna odpowiedź której zabrakło w odcinku.
SH:112


Maul pchnął Vizslę w tył, przy przenikliwym świscie Mrocznego Miecza. Przyjrzał się dowódcy Straży Śmierci. Vizsla był doskonałym szermierzem - silnym, pełnym wdzięku i zdolnym przewidywać na podstawie najmniejszego ruchu przeciwnika co zaraz się wydarzy.
Maul shoved Vizsla back, the darksaber keening as it whistled through the air, and stared at the Death Watch commander. Vizsla was an excellent duelist - strong, graceful, and able to sense what an opponent's smallest movement indicated would happen next.
Przemyślenia Maula o Pre.
SH: 132


The Clone Wars: Defenders of the Lost TempleDo góry

Witajcie. Czas umrzeć.
Good evening. Time to die.
Bezpośredniość Pre.


Pre Vizsla: Dorwijcie ich! Dorwijcie obu!
Rennax: Tylko spróbujcie!
Pre Vizsla: Ja nigdy 'tylko próbuję``

Pre Vizsla: Get them! Get them both!
Rennax: Just try!
Pre Vizsla: I never just try.

Pre wyznawcą zasad Yody? Fakt, nie próbował, zrobił dokładnie to co chciał.


Pre Vizsla: Te znaki... fantazjujesz o sobie jako o członku Straży Śmierci, narzędziu Jedi?
Horns: C.. cóż, ja...
Pre Vizsla: Chcesz do nasz dołączyć? Nie ma problemu. Jedyne co musisz zrobić to zastrzelić tą Jedi.
Horns:Ja... ja nie mogę. Nie zrobię tego.
Pre Vizsla: Tak jak sądziłem... kolejna marna imitacja.

Pre Vizsla: Those markings... you fancy yourself a member of Death Watch, tool of a Jedi?
Horns: W... well, i...
Pre Vizsla: You want to join us? You're in. All you have to do is shoot that Jedi.
Horns: I... I can't. I won't.
Pre Vizsla: I thought as much... just another pale imitation.

Polowa rekrutacja.


The Clone Wars: New Battlefronts: The Visual GuideDo góry

Satine widzi w Vizsli przyjaciela i sojusznika w swej walce przeciwko Straży Śmierci. Nie ma pojęcią, że gubernator w rzeczywistości jest jednym z jej zaprzysięgłych wrogów który uważa, że jej przekonania sprawiły, że Mandalorianie są obiektem kpin.
Satine sees Vizsla as a friend and ally in her fight against the Death Watch. She has no idea that the governor is actually one of her sworn enemies who thinks her beliefs have made the Mandalorian name the subject of mockery.
Satine niezbyt trafnie dobierała sobie zaufanych...
NB:80


Straż Śmierci nie stała się silna z powodu tolerowania porażek, jak jeden pechowy wojownik przekonał się gdy Vizsla przybył do sekretnego obozu górniczego używanego przez Straż.
Death Watch hasn't grown strong by tolerating failure, as one unfortunate warrior discovers when Vizsla arrives at the group's secret mining camp.
Jak pech to pech.
NB:81


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,694,944 unikalne wizyty