Cytaty - Darth Maul: Shadow Conspiracy

Darth Maul: Shadow Conspiracy
SH:x - Strona w angielskim wydaniu

Za nim znajdowała się opancerzona kobieta. Była ona mniejsza i szczuplejsza niż inni wojownicy. Przednia płytka jej hełmu była biała a jego wygląd był łagodniejszy i mniej kanciasty. Ale jej sprawny chód i czujny wzrok nie pozostawiały wątpliwości, że jest ona równie zabójcza jak wszyscy inni - a zapewne nawet bardziej.
Beside him was an armored woman. She was smaller and slimmer than the other warriors. Her helmet's faceplate was white, and its lines were softer and less angular. But her efficient walk and watchful gaze left little doubt that she was as deadly as any of them - and perhaps more so.
O Bo.
SH: 50


W swej żądzy zemsty, Mandalorianie znaleźli się pod wpływami Sithów, którzy to są tylko Jedi z innymi kolorami mieczy.
In their lust for Revenge, the Mandalorians had fallen under the sway of the sith, who were just Jedi with different-colored lightsaber blades.
Przemyślenia Pre.
SH:53


Mandalorianie, pomyślał Maul. Byli twardymi istotami, wciąż rozpamiętującymi dawne porażki i urazy. To pozwala im się skupić, czyni ich silnymi. Ale zamiast wykorzystać tą siłę, marnują ją - większość jest najemnikami, łowcami nagród albo zbirami.
Jednakże, i tak są oni wojownikami wartymi szacunku.

Mandalorians, Maul thought. They were a tough people, still smoldering over ancient defeats and resentments. It gave them focus, made them strong. But rather than use that strength, they wasted it - most Mandalorians were mercenaries, bounty hunters, or thugs.
But still, they were warriors worthy of respect.

Przemyślenia Maula.
SH: 57


Herbatka z Mandalorianinem, pomyślał. Galaktyka z pewnością pełna jest niespodzianek.
Tea with a Mandalorian, he thought. The galaxy is certainly full of surprises.
Faktycznie, nietypowe.
SH:61


Maul przyjrzał się wojownikom. Byli oni Mandalorianami, ale czymś więcej niż zwykłymi najemnikami. Mieli cel. Plan.
Maul looked the warriors over. They were Mandalorians, but more that common mercenaries. They had a purpose. A plan.
Maul nawiązujący do wizji True Mando Jastera?
SH:62


Gdy Vizsla ich oprowadzał, Maul zauważył jak dobrze zorganizowani są wojownicy i jakie mają umiejętności. Ale zorganizowanie i umiejętności, choć niezbędne nie są wystarczające gdy chodzi o wojnę.
As Vizsla showed them around, Maul noted how well the fighters were organized and their skill at arms. But organization and skill, while vital, weren't everything when it came to war.
Fakt.
SH: 68


Maul skinął, doceniając precyzje manewrów Mandalorian. Lata praktyki uczyniły wojowników Straży Śmierci świetnie skoordynowanymi, nieważne czy chodziło o pilotowanie statków czy atak na pozycje przeciwnika na powierzchni planety.
Maul nodded, appreciating the precision of the Mandalorians maneuvers. Years of practice had made the Death Watch's warriors excellent at coordination, whether they flying srarships or storming an enemy position on the surface of a planet.
Maul ponownie pod wrażeniem Straży.
SH:69-70


Vizsla też to wyczuł - nie był wrażliwe na Moc, ale znał swych żołnierzy.
Vizsla could sense it, too - he had no talent with the Force, but he know his troops.
Mando nadrabiają brak Mocy empatią?
SH:73


Maul obserwował żołnierzy Straży Śmierci i Czarnego Słońca jak stali w kolejce do kucharzy po posiłek. Maul wiedział, że się nawzajem nie lubią - Mandalorianie uważali żołnierzy Czarnego Słońca za pozbawionych honoru kryminalistów, tymczasem Fallenowie postrzegali Mandalorian jako fanatyków.
Maul watched the Death Watch and Black Sun soldiers as they waited in a chow line for the cooks to ladle out the midday meal. Maul know they didn't like each other - the Mandalorians thought Black Sun soldiers were dishonorable criminals, while the Fallen thugs thought the Mandalorians were fanatics.
Różnice we wzajemnym postrzeganiu.
SH:80


- Nie słuchajcie go! - wezwała - To będzie znaczyło koniec Mandalory jaką znamy!
- To nie jest Mandalora jaką znamy! - krzyknął Vizsla - Nasze imię ponownie powinno wzbudzać w galaktyce strach!

``Do not listen to him!`` she urged. ``This will cause the end of Mandalore as you know it!``
``This isn't a Mandalore we want to know!`` Vizsla shouted.``Our very name should send fear across the galaxy!``

Trafna odpowiedź której zabrakło w odcinku.
SH:112


Maul mógł wyczuć potencjał Mandalorian drzemiący we wszystkim co robili, mógł też wyczuć jak ten potencjał został siłą przekierowany i trzymany jest w ryzach.
Maul could feel the potential of the Mandalorians in everything they did, and he could also feel how that potential had been rigidly redirected and kept throttled.
Ponownie, przemyślenia Maula na temat Mandalorian.
SH:122


Maul pchnął Vizslę w tył, przy przenikliwym świscie Mrocznego Miecza. Przyjrzał się dowódcy Straży Śmierci. Vizsla był doskonałym szermierzem - silnym, pełnym wdzięku i zdolnym przewidywać na podstawie najmniejszego ruchu przeciwnika co zaraz się wydarzy.
Maul shoved Vizsla back, the darksaber keening as it whistled through the air, and stared at the Death Watch commander. Vizsla was an excellent duelist - strong, graceful, and able to sense what an opponent's smallest movement indicated would happen next.
Przemyślenia Maula o Pre.
SH: 132


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,694,672 unikalne wizyty