Cytaty - Akaavi Spar

Wybierz interesujące cię źródło:
The Old Republic
The Old RepublicDo góry

Oni walczą dzielnie i zdyscyplinowanie. Ty walczysz słowami i sztuczkami. Mój ojciec nie uznałby Cię za honorowego przeciwnika.

They fought with valor and discipline. You fight with words and tricks. My father would not have thought you an honorable opponent.

Akaavi wyjaśniająca różnicę między przemytnikiem a Mando.


Gracz: A co Mandaloriańskie kobiety robią z godnym przeciwnikiem? Mrrau...
Akaavi: Zazwyczaj, zabijają. Wojownik może znaleźć wyzwani tylko w wyzywaniu tych z honorem i odwagą. Nie ma honoru w atakowaniu słabszych od siebie. Wartościowy przeciwnik to dar. Pokonując takich, stajemy się coraz lepsi i możemy dodawać honoru nazwie ``Mandalorianie``.


Gracz: And what do mandalorian women with a ``worthy foe``? Rahrr...
Akaavi: Usually, they kill him. A warrior can only challenge herself against enemies of honor and courage. There is no honor in attacking those beneath you. A worthy foe is a gift. In defeating them, we hone ourselves to the best we can be and bring honor to the name ``Mandalorian``.

O godnych przeciwnikach.


Gdy tak na mnie patrzysz... jesteś mną zainteresowany jako kobietą?

When you look at me like that... are you interested in me as a woman?

Mandaloriańska bezpośredniość Akaavi.


Czy są rzeczy których żałujesz, kapitanie? Nie jest to coś co byłoby częścią mojego dorastania. My działamy. I z odwagą mierzymy się z konsekwencjami. Ale łatwiej zapanować nad swym ciałem niż nad umysłem.

Are there things you regret, captain? It is not an emotion I was raised to feel. We act. And we face the consequences with courage. But it is far easier to discipline my body than my mind.

Akaavi o Mando-sposobie życia.


Akaavi: Gdy poprosiłam klan mego ukochanego by ich obronił, Ci tchórze odmówili. Nie byli prawdziwymi Mandalorianami.
Gracz: Sądziłem, że ta historia skończy się z ``a więc powyrywałam im kończyny a ciał użyłam jako paliwa rakietowego.``
Akaavi: To nie ich tchórzostwo zabiło mój klan. Pozwoliłam im żyć z ich poczuciem winy. To Imperium musi zapłacić.


Akaavi: When i called for my lover's clan to defend them, the cowards refused. They were not true Mandalorians.
Gracz: I thought that story would end with ``so i tore them limb-from-limb and used their corpses as jet fuel.``
Akaavi: Their cowardise did not kill my clan. Let them live with their guilt. It is Empire that must pay.

Rozsądne podejście.


Akaavi: Mam imię!
Gracz: ``Akaavi`` ?
Akaabi: Nie moje! Wiem czyje rozkazy wykonywał Moff Tyrak. By zabić mój klan. Wysłał je Imperialny major Staiunwu. Słyszałam o nim. Jest łącznikiem między Imperium a wynajmowanymi łowcami nagród. Zabiję go.


Akaavi: I have a name!
Gracz: 'Akaavi`` ?
Akaavi: Not me! I know whose order Moff Tyrak signed. To execute my clan. It was sent by Imperial Major Stainwu. I've heard of him. He is a liaison between the Empire and hired bounty hunters. I will kill him.

Lubię takie gry słów.


Gdybyśmy się mieli już nie zobaczyć... re'turcye mhi.

If we do not see each other again... re'turcye mhi.

Znów, troszkę Mando'a od Akaavi.


Republika wielbi swe własne słabości. Marnują swych wojowników by Ci bronili tych którzy sami nie są w stanie. Rządają lojalności obcemu rządowi zamiast rodzinie bądź klanowi.

The Republic worships its own weakness. They waste their warriors defending those who cannot care for themselves.They call for loyalty to a goverment of strangers instead of family and clan.

Akaavi o Republice.


Nie myślę o sobie jako o kryminaliście, ale w Republikańskiej przestrzeni to właśnie nim jestem.

I do not think of myself as a criminal, but in Republic space, that is what i am.

Akaavi o sobie.


Mandaloriańska kobieta idzie do Huttyjskiego handlarza bronią i mówi "Chce kupić blaster. Dla męża." Hutt odpowiada "Jaki typ preferuje? Karabiny? Strzelby?" "Co za różnica?" odpowiada kobieta "On nawet nie wie że planuje go zabić".

A Mandalorian woman goes to a Hutt arms dealer and says, ``I want to buy a blaster. It's for my husband.`` The hutt says. ``What kind does he prefer? Carbine? Rifle?`` ``What does he care?`` the woman says... 'ge doesn't even know i'm going to kill him.``

W tłumaczeniu żartu Akaavi gubi się niestety sens żartu, bowiem 'for my husband' tłumaczyć można zarówno jako DLA męża jak i NA (przeciwko) męża.


Akaavi: Nie umiem określić naszej relacji. Pośród Mandalorian są dwa typy związku jakich kobiety szukają z mężczyznami. Nieformalne, skupione na wzajemnej przyjemności. Oraz poważne, mające na celu dostarczenie większej ilości dzieci do klanu.
Gracz: Nie wspomniałaś o miłości. Czy to nie powód?
Akaavi: ``Ni kar'tayli gar darasuum.`` To najbliższe wyrażenie z naszego języka zbliżone znaczeniowo do ``kochania``. Znaczy ono ``Będę znał Cię wiecznie``. Implikuje to, że zaryzykujesz własne życie by nie zostać samotnym, bez tej osoby. Słyszałam o tym tylko w historiach. Żaden mężczyzna ani kobieta jakich znam nigdy tego nie powiedzieli...


Akaavi: I cannot put a name on our relationship. Among Mandalorians, there are two types of union a woman seeks with a man. A casual one, pursued for mutul enjoyment. Or a serios one, intended to make more children for the clan.
Gracz: You left off love. Is that not a reason?
Akaavi: ``Ni kar'tayli gar darasuum.`` That is the closest thing we say to ``love.`` It means ``I will know you forever.`` It implies you will risk your onw death to ensure that you are never left without them. I have only heard it in stories. No man or woman I knew ever said it...

O miłości.


Gracz: Co trzeba zrobić by zostać zaadoptowanym jako Mandalorianin?
Akaavi: To leży w gestii poszczególnych klanów. Sama siebie nazywałam Mandalorianką od czasów gdy mając trzy lata opuściłam mamę by zacząc trenować.


Gracz: What does it take to be adopted as a Mandalorian?
Akaavi: It is up to each clan. We do not care much for central authority. But no one would accept a new brother who had not shown his worth. I have called myself Mandalorian since I left my mother's side at age three to begin training.

O dołączaniu do Mandalorian.


Gracz: Chciałabyś wrócić? Żyć znów jako Mandalorianka?
Akaavi: Trening mego ojca zawsze będzie częścią mnie. Miała plecak rakietowy i blaster szybciej niż miałam przyjaciół.


Gracz: Do you want to go back? Live as a Mandalorian again?
Akaavi: My father's training will always be part of me. I had a jetpack and blaster before I ever had a friend. ``Ke ba'jurir gar'ade, jagyc'ade kotla a dalyc'ade kotla'shya.`` Train your sons to be strong, but oyour daughters to be stronger.

I znów trochę Mando'a.


Dla dowolnego Mandalorianina, rodzina jest najważniejsza. Wpaja się to od dnia narodzin. obojętnie czy dołączasz do klanu poprzez więzy krwi czy adopcję, każdy Mandalorianin oczekuje, że będzie miał pewnego dnia dzieci którym przekaże nasze tradycje.

For any Mandalorian, family is most important.This is instilled from birth. Whether you join the clan by blood of adoption, every Mandalorian seeks to one day have children to pass our traditions down to.

Akaavi o Mando wychowaniu.


'Ni vore gar riduurok. Gar riduur.`` To są słowa ceremoni małżeńskiej. Deklaracja więzi zaufania i miłości pomiędzy partnerami.

'Ni vore gar riduurok. Gar riduur.`` Those are words ofour marriage ceremony. They declare a bond of trust and affection between partners.

I znów troszkę Mando'a od Akaavi.


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,661,430 unikalne wizyty