Cytaty - Bounty Hunter (gra)

Bounty Hunter (gra)

Ofiara: Montross. Mogę zapłacić Ci podwójnie. Potrójnie. Proszę, nie zabijaj mnie. Jestem więcej wart żywy.
Montross: Jesteś wystarczająco dużo wart martwy.


Ofiara: Montross. I can pay you double. Triple. Please. Please don't kill me. I'm worth more alive.
Montross: You're worth enough dead.

Montross do swojego celu, przed zabiciem go.


Jango: Co jeszcze wiesz o tej Bando Gora?
Roz: Tylko plotki. Są bardzo tajemnicza organizacją. Są wszędzie i nigdzie w tym samym czasie. Słyszałam że to oni stoją za nowym szałem na punkcie igiełek śmierci.
Jango: Igiełki śmierci są popularne w podziemnym światku Coruscant.
Roz: Oh, to mi przypomina o czymś. Jest nagroda za dilera igiełek na Coruscant. To jakaś płotka, hah! Prawdopodobnie nie warta zachodu.
Jango: Jeśli jest powiązany z Bando Gorą, to może być dobry start.
Roz: Nie wiem... mam co do tego złe przeczucia, Jango.
Jango: To żadna nowość. Do zobaczenia Roz. Mogę potrzebować twojej pomocy, pozostaniemy w kontakcie.
Roz: Wiesz, nie zdziwiła bym się jakbyś podczas tego polowania natknął sie na Montrossa.
Jango: Byłbym zdziwiony gdyby tak się nie stało.

Jango: What else do you know about this Bando Gora?
Roz: Only rumors. They're a very secretive organization. They're everywhere and nowhere at the same time. I heard they're behind the new death stick craze.
Jango: Death sticks are big in Coruscant's underworld.
Roz: Oh, that reminds me. There's a bounty for a death stick dealer on Coruscant. He's small time, though. Hah! Probably not worth the effort.
Jango: If he's in with the Bando Gora, it's a good start.
Roz: I don't know... I've got a bad feeling about this one, Jango.
Jango: Heh, what else is new. See you around, Roz. I may need your help, keep in touch.
Roz: You know, I wouldn't be surprised if you ran into Montross on this hunt.
Jango: I'd be surprised if I didn't.

Jango rozpoczynający zlecenie upolowania Komari Vosy


Roz: Uh, nie mogę uwierzyć że wciąż latasz tym zabytkiem, Jango. Czemu nie wydasz swoich ciężko zarobionych kredytów na nowy statek?
Jango Fett: Nie ma takiej możliwości. Należał do Jastera Mereela.
Roz: Wiem wiem... Mandalorianina który przygarnął Cię pod swoje skrzydła... Myślałeś kiedyś o tym, że jesteś przywiązany do tego statku, tych wspomnień, ponieważ sam szukasz kogoś kim mógłbyś się zaopiekować?
Jango Fett: Heh. Roz, brzmisz jak jakiś droid-psycholog.


Roz: Ugh, I can't believe you're still flying that relic, Jango. Why don't you spend some of your hard-earned cash on a new ship?
Jango Fett: Not a chance. She belonged to Jaster Mereel.
Roz: I know, I know... The Mandalorian soldier who took you under his wing. You ever think maybe you hang onto that ship - those memories - because you're looking for someone to take under your own wing?
Jango Fett: Heh. Roz, you're sounding like a psych-droid.

Rozmowa Roz i Jango, o jego statku (Jaster's Legacy).


Roz: Ale Jango, ROZMAWIAMY o maksymalnie strzeżonym więzieniu. Nikt przy zdrowych zmysłach nie próbowałby kogoś stamtąd wydostać.
Jango Fett: To po prostu kolejna praca, Roz. Przemknę się i wydostanę zanim zauważą że zniknął.


Roz: But Jango, we ARE talking about a maximum security prison. Nobody in his right mind would try to break someone out of there.
Jango Fett: It's just another job, Roz. I'll slip in and out before they notice he's missing.

Jango pewny siebie. I słusznie.


Zam Wesell: Tak czy owak, powinieneś mi podziękować. Ten stateczek jest dużym postępem w stosunku do tamtego zabytku. Nigdy nie widziałam statku takiego jak ten. Co to za pojazd właściwie? Jango Fett: To Patrolowiec typu Firespray, jeden z sześciu prototypów stworzonych dla więzienia. W tej chwili jest ostatni ze swego rodzaju.
Zam Wesell: Czy służby porządkowe nie będą go ścigać?
Jango Fett: Dezaktywowałem jej transponder. Założą że został zniszczony razem z pozostałymi. Jesteśmy czyści.

Zam Wesell: Anyway you should thank me. This babe is a big improvement over that relic. I've never seen a ship like this. What is she anyway?
Jango Fett: She's a firespray pursuit special, one of six prototypes manufactured for the prison. She's the last of her kind now. Zam Wesell: Won't the correctional authorities hunt her down?
Jango Fett: I've deactivated her transponder. They'll assume she was destroyed with the rest. We're in the clear.

Pierwsze spotkanie Zam i Jango


Roz: Montross... podłożył ładunki wybuchowe. Musisz się stąd szybko wydostać. V-Vosa jest na księżycu Bogden. Wciąż może ci się udać.
Roz: Weź to. Zrobiła to zanim przybył. Poprowadzi Cię.
Jango: Przepraszam, Roz.
Roz: Znałam ryzyko. Dopadnij Vosę, zdobądź swa nagrodę.
Roz: Ale... znajdź coś... coś dla czego warto żyć, poza pieniędzmi. Zasługujesz na więcej.

Roz: Montross...set thermal charges. You have to get out of here fast. V-Vosa is on the moon of Bogden. You might still make it.
Roz: Take this. I-I made this before he arrived. It'll guide you.
Jango: I'm sorry, Roz.
Roz: I knew the risks,Get Vosa, collect your reward.
Roz: Just...find something...something to live for besides the money. You deserve more.

Śmierć bliskiej Jango osoby, Roz...


Jestem pod wrażeniem. Żaden zwykły człowiek nie dałby rady pokonać kogos wytrenowango w sztuce Jedi, zwłaszcza wytrenowanego przezemnie.
I'm impressed. No ordinary man can defeat one trained in the Jedi arts, especially one trained by me.
Dooku do Jango


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,694,367 unikalne wizyty