Cytaty - Jaster Mereel

Wybierz interesujące cię źródło:
Jango Fett: Łowy Bounty Hunter (gra) Braterstwo Krwi Poświęcenie Objawienie Star Wars Miniatures (WotC)
Jango Fett: ŁowyDo góry
JFŁ:x - Strona w polskim wydaniu (SWK:WS 3/09)

Dziesiątki lat temu grupa najemników zwanych Mandalorianami podzieliła się i powstał nowy odłam. Odszczepieńcy nazwali się Strażą Śmierci, a ich przywódcą był barbarzyńca zwany Vizsla. Uważał, że Mandalorianie powinni podbić galaktykę. Vizsla zorganizował krwawy przewrót wymierzony w Prawdziwych Mandalorian, wciąż lojalnych wobec Nawróconego Mordercy, Jastera Mereela, który uważał, że Mandalorianie są jedynie wysoko opłacanymi żołnierzami. Na Concord Dawn, domniemanej rodzimej planecie Jastera, po ataku Straży Śmierci Mandalorianie się rozproszyli... i rozpoczęło się polowanie.
Decades ago, the mercenary group known as the Mandalorians fractured, giving rise a chaotic splinter group. The called themselves the 'Death Watch' and followed a barbarian called Vizsla, who believed that the Mandalorians should conquer the Galaxy. Vizsla orchstrared a bloody coup... against the True Mandalorians, still loyal to a reformed murderer named Jaster Mereel... who held that the Mandalorians were merely highly-paid soldiers. On Concord Dawn, Jaster`s alleged homeworld, the Death Watch scattered the Mandalorians... and a hunt begun...
Dooku opowiada Sidiousowi o konflikcie między Mandalorianami
JFŁ:8


Nie uciekniesz przede mną, Jaster! Spalę wszystkie twoje kryjówki i zabiję każdego, kto ci pomoże! A kiedy nie będziesz już miał dokąd uciec, dostanę twoją głowę!
You can`t escape me, Jaster! I`ll burn all your hiding places to the ground and execute anyone who helps you! And when you have nowhere left to run, i`ll have your head!
Tor Vizsla wołający za uciekającym Jasterem
JFŁ:8


Członek DW: Strzały z blasterów... Jaster tam jest. Atakujemy?
Vizsla: Nie. Podpalamy pole. Spalimy ich wszystkich.
Członek DW: A dziewczyna?
Vizsla: Nie zostawiamy świadków. Zajmij się nią, a potem będziemy świętować... śmierć Jastera Mereela.

DW Member: Blaster fire... Jaster`s out there. Should we go in?
Vizsla: No. We`ll set fire to the fields. Burn `em all.
DW Member: And the girl?
Vizsla: We don`t leave witnesses. Take care of her, then we celebrate.... the death of Jaster Mereel.

Rozmowa między nienazwanym członkiem Straży Śmierci a Vizslą
JFŁ:15


Jaster: Wiesz jak używać blastera, chłopcze?
Jango: Tak. Tata... nauczył mnie strzelać.
Jaster: Czyli był dobrym człowiekiem.

Jaster: You know how to use a blaster, boy?
Jango: Yes. My dad... he taught me to shoot.
Jaster: Then he was a good man.

Rozmowa Jango i Jastera krótko po ucieczce Straży Śmierći
JFŁ:17


Jango: On nie żyje.
Jaster: Tak. czujesz się lepiej?
Jango: Nie... nie wiem... jeszcze nie.
Jaster: To dobrze. Witaj w szeregach Mandalorian.

Jango: He`s dead.
Jster: Yes. Feel any better?
Jango: No... I don`t know... not yet.
Jaster: Good. Welcome to the Mandalorians

Jaster i Jango rozmawiający po walce ze Strażą Śmierci na Concord Dawn.
JFŁ:24


Montross: Chyba czasem zapomina, że nie jesteś jego synem. Hm. To niebezpieczne. Mąci jego osąd. I twój. Już wkrótce Jaster wybierze swojego następcę. A do tego będzie potrzebował trzeźwego umysłu.
Jango: Jaster zrobi to, co dobre dla Mandalorian. Jak zawsze.
Montross: Miejmy nadzieje, że będziemy mogli powiedzieć to samo o tobie.

Montross: I think He sometimes forgets that you`re not really his son.Hnh. That`s dangerous. Clouds his judgment. And yours. One day soon, Jaster will choose his successor. And he`ll need a clear head for that.
Jango: Jaster will do what`s right for the Mandalowians. He always was.
Montross: Let`s hope we can say the same about you.

Rozmowa Montrossa i Jango
JFŁ:28


Jaster: Popełniliśmy błąd, polegając na informacjach z drugiej ręki... Montross, przerywamy misję!
Montross: Nie! Nigdy nie zaniechaliśmy misji! Nacierajmy! Pokonamy ich!

Jaster: We made a mistake relying on second-hand recon... Montross, we are aborting mision!
Montross: No! We`ve bever abandoned a mission! Press forward! We can take them!

Jaster i Montross podczas bitwy o Kordę
JFŁ:34-35


Przykro mi, Jaster. Mam dość słuchania twoich rozkazów. Ale dobrze zaopiekuję się żołnierzami
Sorry, Jaster. I`m through taking your orders. But i`ll take good care of the troops.
Montrosszdradzający Jastera
JFŁ:41


Montros zniknął, a Jango został naszym dowódcą. Dziedzicem Jastera... taka jest prawda. Przyrzekam.
Montross disappeared, and Jango become our leader. He became Jaster`s Legacy... That`s the truth. I swear it.
Silasopowiadający Dooku historie Jango
JFŁ:46


Jaster chyba nie dokończył twojej edukacji, zanim go zabiłem... więc pokażę ci, jak otworzyć człowiekowi gardło palcami.
I guess Jaster didn`t finish your education before i killed him... So let me show you how to open a man`s throat with your fingers.
Vizslado Jangopodczas finałowej potyczki
JFŁ:82


Dooku: Ale czego mógłby chcieć Jango Fett - poza bogactwem?
Jango: Niezmodyfikowanego klona. Żadnego przyspieszania wzrostu. Żadnych zmian zachowania. Żadnego... majstrowania.
Dooku: Nie sądziłem, że taki sentymentalny z ciebie typ, Jango. Chcesz mieć syna?
Jango: Nie. Ucznia. Zostanie spadkobiercą Jastera.

Dooku: But what could Jango Fett possibly want other than wealth?
Jango: An unaltered clone. No growth acceleration. No behavior modification. No... tampering.
Dooku: I didn`t think you were the sentimental type, Jango. You want a son?
jango: No. An apprentice. He will become Jaster`s Legacy.

Jango ustalający z Dooku zapłatę za swój genom
JFŁ:94


Bounty Hunter (gra)Do góry

Roz: Uh, nie mogę uwierzyć że wciąż latasz tym zabytkiem, Jango. Czemu nie wydasz swoich ciężko zarobionych kredytów na nowy statek?
Jango Fett: Nie ma takiej możliwości. Należał do Jastera Mereela.
Roz: Wiem wiem... Mandalorianina który przygarnął Cię pod swoje skrzydła... Myślałeś kiedyś o tym, że jesteś przywiązany do tego statku, tych wspomnień, ponieważ sam szukasz kogoś kim mógłbyś się zaopiekować?
Jango Fett: Heh. Roz, brzmisz jak jakiś droid-psycholog.


Roz: Ugh, I can't believe you're still flying that relic, Jango. Why don't you spend some of your hard-earned cash on a new ship?
Jango Fett: Not a chance. She belonged to Jaster Mereel.
Roz: I know, I know... The Mandalorian soldier who took you under his wing. You ever think maybe you hang onto that ship - those memories - because you're looking for someone to take under your own wing?
Jango Fett: Heh. Roz, you're sounding like a psych-droid.

Rozmowa Roz i Jango, o jego statku (Jaster's Legacy).


Braterstwo KrwiDo góry
BK:x - Strona w polskim wydaniu,, B:x - Strona w angielskim wydaniu (paperback)

- Jaster Mereel był kimś więcej niż tylko mentorem taty oznajmił. - Był mu ojcem.
``Jaster Mereel was more than Dad's mentor. He was a father.``
Boba o Jasterze
BK:209 B:202


Tata zawsze wzorował się na Jasterze Mereelu, przypomniał sobie łowca nagród. Zawsze zamierzał żyć jak on. Może byłem jego drugą szansą dotrzymania tej obietnicy.
Dad was always looking back at Jaster Mereel, feeling he had to live up to him. Maybe I was a second chance to do that.
Boby wspomnienia o Jango
BK:210 B:202


- Nie masz pojęcia, ilu Mando'ade pozostało, prawda? - Zapytała Mirta. - Otóż bardzo wielu. Nie wszyscy są żołnierzami czy łowcami nagród. Są po prostu ludźmi, którzy dbają o swoje dziedzictwo we wszystkich miejscach galaktyki. Pamiętasz, że twojego ojca adoptował Jaster Mereel? To tak dziedzictwo przechodzi z jednej osoby na drugą.
- Dużo o mnie wiesz - zauważył łowca nagród.
- Wynika z tego, że więcej niż ty sam o sobie. - Mirta była wyraźnie zagniewana. Fett zauważył rumieńce na jej policzkach.
Mówiła lekko podniesionym głosem i przez zaciśnięte zęby.
- Mój ojciec mawiał, że Mand'alor powinien być jak ojciec dla swoich ziomków.

``You've no idea how many Mando'ade there are, have you? Plenty. Not just your troops and bounty hunters. People who've kept their culture alive all across the galaxy. Just like your father was adopted by Jaster Mereel, the culture gets passed on.``
``You know a lot about me.``
``More than you know about yourself, obviously.`` Mirta was actually angry. Fett could see the color in her cheeks. Her voice had tightened and raised a pitch. ``My dad said a Mand'alor should be like a father to his people.``

Rozmowa Mirty z Bobą
BK:233 B:225-226


PoświęcenieDo góry
P:x - Strona w polskim wydaniu,, Shc:x - Strona w angielskim wydaniu (HardCover)

Jego ojciec wychowywał go i szkolił, żeby Boba był najlepszy. i chociaż nigdy nie wspominał, że któregoś dnia syn może zostać Mandalorem, ten zaszczytny tytuł stanowił część dziedzictwa, jakie ojciec mu przekazał. Dziedzictwa Jastera.
His father had groomed him to be the best, and even if he'd never mentioned being Mandalore one day, it went with the legacy. Jaster's legacy.
O Bobie.
P:28 Shc:16


-Jest jeden warunek - powiedział.
-Zawsze jest, prawda? - zauważył Fett, krzyżując ręce na piersi. - Mianowicie?
-Zabieraj swój Shebs. tyłek, z powrotem na Mandalorę, posłuchaj rady Kad`iki i zbuduj silne, zjednoczone, stabilne państwo. Udowodnij, że dorastasz do pięt takim ludziom jak Jaster Mereel i Fenn Shysa. Wystarczy, jeżeli będziesz we wszystkim naśladował swego staruszka. Boisz się, że mógłbyś się okazać lepszy niż on, prawda? Nie możesz być lepszy niż Jango. To by ci się nigdy nie udało.
Mirta się skrzywiła. Bezceremonialna wzmianka o ojcu była chyba jedyną rzeczą, która mogła naprawdę zirytować dziadka. Fett powoli rozprostował zaplecione na piersi ręce.
-Mój ojciec w końcu unicestwił Śmiertelną Wachtę - powiedział. -Właśnie takie dziedzictwo pozostawił Mandalorze. -To była sekciarska awantura - przypomniał Jaing. - Bez znaczenia dla życia większości Mando`ade.

Jaing wasn't done, though. ``There's a condition, of course.``
``There always is.`` Fett crossed his arms. ``What?``

``Get your shebs back to Mandalore, listen to Kad'ika's advice, and build a strong, united, stable state. Prove you're even half the man that Jaster Mereel and Fenn Shysa were. All you want to do is emulate your old man, Boba. But you're too scared to exceed him, aren't you? You can't be better than Jango. That would never do.``
Mirta flinched. Mentioning his father without due reverence seemed to be the one thing that really got Fett riled. His voice didn't change, but he unfolded his arms with slow care.
``My father,`` said Fett, ``finally destroyed the Death Watch. That's his legacy to Mandalore.``
``Sectarian feud. Irrelevant to most Mando'ade's lives.

Jaing stawiający warunki Bobie
P:144-145 Shc:114


ObjawienieDo góry
O:x - Strona w polskim wydaniu,, R:x - Strona w angielskim wydaniu (Paperback)

-Dlaczego Shysa sądził, że to Fett powinien zostać Mand`alorem? - spytała Jaina.- Bo jego ojciec nim był? - Ugryzła się w język, zanim wyrwało jej się, że facet raczej nie sprawia wrażenie zbyt kontaktowej osoby.- Przecież nie liczą się dla was więzy krwi.
-Masz rację, ale Jango był cholernie dobrym wojownikiem, a poza tym sam Jaster Mereel wybrał go na swojego następcę, więc nazwisko Fett cieszy się u nas dużym szacunkiem. A kiedy sprawy przybierają taki kiepski obrót, jak podczas upadku Republiki... cóż, nawet my potrzebujemy symboli. Wiesz, że Shysa skłonił nawet jednego z klonów-dezerterów, żeby udawał syna Jango Fetta - tylko po to, żeby aruetiise byli przekonani, że znów jesteśmy silni i trzeba się z nami liczyć? W rzeczywistości nikt nie miał pojęcia kto kryje się pod hełmem.

``Why did Shysa think Fett should be Mandalore? Because his father was?`` Jaina didn't add that Fett didn't strike her as the community-minded kind. ``Bloodlines don't matter to you.``
``True, but Jango had a fearsomely good fighting reputation, and he was Jaster Mereel's chosen heir, so the Fett name has some power. When things were as rough as they were when the Republic fell-well, even we needed icons. You know that Shysa even got a clone deserter to pose as Jango Fett's heir, just to give the ametuse the idea that we were solid again? Nobody really knew who or what was under the armor.

Goran opwiadający Jainie o Shysie
O:195 R:172


Star Wars Miniatures (WotC)Do góry
Pod cytatem znajduje się informacja z karty jakiego minisa pochodzi cytat.

Straż Śmierci była brutalną separatystyczną grupą najemników, którzy nie zgadzali się z Mandalorem Jasterem Mereelem w podejściu do spraw honorowego zachowania.
The Death Watch was a violent splinter group of mercenaries who disagreed with Mandalore Jaster Mereel`s insistence an honorable behavior.
Propagandowy tekst o Straży Śmierci
Death Watch Raider z dodatku Jedi Academy


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,661,598 unikalne wizyty