Cytaty - Venku Skirata

Wybierz interesujące cię źródło:
Prawdziwe Barwy Rozkaz 66 Poświęcenie
Prawdziwe BarwyDo góry
PB:x - Strona w polskim wydaniu (wersji pełnej), PBU:x - strona w polskim wydaniu (wersji uszkodzonej. Do rozdziału 11 jest ona identyczna z tą z wersji pełnej, podawana jest więc tylko pełna), TC:x - strona w oryginalnym wydaniu

Przyszłość była jednak delikatną sprawą dla Mandalorian. Jutro nigdy nie było naturalnym prawem żołnierza, a określenie tego słowa w języku Mando - vencuyot - wyrażało raczej optymizm aniżeli skalę czasową. Venku było dobrym, pozytywnym określeniem mandaloriańskim dla każdego syna. Będzie doskonale pasowało do dziecka Darmana i Etain.
But the future was a fragile concept for Mandalorians. To-morrow was never taken for granted by soldiers, and the Mando 'a word for it-vencuyot-conveyed optimism rather than a timescale. Venku was a good, positive Mandalorian name for any son. It would fit Darman and Etain's baby very well indeed.
O języku/kulturze Mandalorian
PB:94 PBr:93 TC:89


Skirata podniósł Venku i przeszedł się dokoła mieszkania z dzieckiem na ramieniu. Łagodnie je poklepywał i szeptał ciche słówka czułego dziadka. Cóż, nie czas teraz na jakiekolwiek wyjaśnienia. Może będzie potrzebował całego dnia, aby opowiedzieć o swojej długiej karierze - o usuwaniu ludzi i przedmiotów, o doprowadzaniu ich siłą do klienta. Besany nie miała złudzeń. Wiedziała, w jakim towarzystwie obraca się Skirata.
Pochodził z brudnego świata, tak jak Ordo. Ale i tak w ich świecie czuła się czysta, bardziej niż w lśniących korytarzach Senatu albo nawet na ulicy, wśród obywateli zbyt zajętych najnowszymi holowidami, aby się zainteresować, co się ostatnio dzieje z ich społeczeństwem.

Skirata picked up Venku and walked around the apartment with the infant cradled against his shoulder, gently patting his back and making doting-grandfather noises. Now wasn't going to be the time she got the explanations, then. Maybe it needed a whole day's debriefing program to cover a long ca-reer of removing people and things, or dragging them screaming to a client. She had no illusions. She knew the company Skirata kept.
He came from a dirty world, as did Ordo. But she still felt cleaner in their world than she did in the glossy corridors of the Senate, or even on the street surrounded by citizens who were too preoccupied with the latest holovid to ask what was happening to their society lately.

Przemyślenia Besany na temat Skiraty, Ordo, i społeczeństwa Coruscant
PB: PBU:374-375 PBr:397 TC:432


Darman wiedział wszystko o roślinach. W polowej bazie danych WAR przekazywali im wszelkie informacje na temat tego, jakie rośliny może jeść bezpiecznie, gdyby musiał w trakcie misji żywić się na własną rękę. Nie przyszło mu jednak do głowy, że można traktować rośliny jako coś fascynującego, do podziwiania.
Jednak głupie myśli krążyły mu po głowie i bał się, że nie zapanuje nad językiem. Musiał to powiedzieć. Wiedział, co teraz gnębi Etain: zawsze chciała, żeby miał normalne życie i prawdopodobnie doszła do wniosku, że teraz, kiedy zobaczył Venku, zapragnął mieć własne dziecko. Mandalorianie kochali swoje rodziny, a ona uważała go za Mandalorianina.

Darman knew all about plants. He had his GAR fieldcraft database of everything he could safely eat if he had to live off the land on a mission, planet by planet. It was a novelty to think of plants as something fascinating to admire. But his mouth felt connected somehow to uncontrolled thoughts that just dug him deeper into this emotional mire. He had to say it. He knew what was bothering her now: she wanted him to have a normal life, and she probably thought he wanted a child now that he'd seen Venku, because Mandalorians loved their families and that was how she saw him.
Przemyślenia Darmana na temat Venku i Etain
PB: PBU:382 PBr:404-405 TC:440


Rozkaz 66Do góry
R:x - Strona w polskim wydaniu, O:x - strona w oryginalnym wydaniu (paperback)

Kal stracił dla niego głowę - powiedziała Laseema, próbując sprowadzić rozmowę na neutralny grunt. - Świetnie sobie radzi z dziećmi. Uwierzyłabyś? Mandalorianie sprawiają wrażenie takich brutalnych twardzieli... Skirata został wychowany w duchu mandaloriańskiej więzi z najbliższymi i bezwarunkowego oddania własnemu klanowi. Małe dzieci wzbudzały w nim odruch opiekuńczy.
``Kal absolutely adores him,`` Laseema said, as if trying to make harmless small talk well away from the minefield of absentee parents. ``He's very good with babies. You wouldn't believe it, would you? Mandalorians look so hard-bitten.`` Skirata typified the Mando ideal of responsible fatherhood and devotion to his clan. He was a sucker for helpless kids.
O Kalu
R:123 Rr:101 O:88


PoświęcenieDo góry
P:x - Strona w polskim wydaniu,, Shc:x - Strona w angielskim wydaniu (HardCover)

-Jest jeden warunek - powiedział.
-Zawsze jest, prawda? - zauważył Fett, krzyżując ręce na piersi. - Mianowicie?
-Zabieraj swój Shebs. tyłek, z powrotem na Mandalorę, posłuchaj rady Kad`iki i zbuduj silne, zjednoczone, stabilne państwo. Udowodnij, że dorastasz do pięt takim ludziom jak Jaster Mereel i Fenn Shysa. Wystarczy, jeżeli będziesz we wszystkim naśladował swego staruszka. Boisz się, że mógłbyś się okazać lepszy niż on, prawda? Nie możesz być lepszy niż Jango. To by ci się nigdy nie udało.
Mirta się skrzywiła. Bezceremonialna wzmianka o ojcu była chyba jedyną rzeczą, która mogła naprawdę zirytować dziadka. Fett powoli rozprostował zaplecione na piersi ręce.
-Mój ojciec w końcu unicestwił Śmiertelną Wachtę - powiedział. -Właśnie takie dziedzictwo pozostawił Mandalorze. -To była sekciarska awantura - przypomniał Jaing. - Bez znaczenia dla życia większości Mando`ade.

Jaing wasn't done, though. ``There's a condition, of course.``
``There always is.`` Fett crossed his arms. ``What?``

``Get your shebs back to Mandalore, listen to Kad'ika's advice, and build a strong, united, stable state. Prove you're even half the man that Jaster Mereel and Fenn Shysa were. All you want to do is emulate your old man, Boba. But you're too scared to exceed him, aren't you? You can't be better than Jango. That would never do.``
Mirta flinched. Mentioning his father without due reverence seemed to be the one thing that really got Fett riled. His voice didn't change, but he unfolded his arms with slow care.
``My father,`` said Fett, ``finally destroyed the Death Watch. That's his legacy to Mandalore.``
``Sectarian feud. Irrelevant to most Mando'ade's lives.

Jaing stawiający warunki Bobie
P:144-145 Shc:114


Złożymy zamówienie na kilka mysliwców i przekonami się kto zwróci na nie uwagę - podsunął Fett. - Może ten Kad`ika ma rację... nie musimy się opowiadać po jednej ani po drugiej stronie. Jest jeszcze trzecia strona, jak mówi... Goran. - Zwykła uprzejmość nakazywała,żeby zwracać się do gospodarza po imieniu w jego domu. Fett tak rzadko spotykał się z przyjaznymi osobami, że przestrzeganie elementarnych zasad dobrego wychowania wydawało mu się trudniejsze, niż stąpoanie po polu minowym. - Nasza.
-Mógłbym się upewnić,m że aruetiise zwrócą na to uwage - odezwał się Beviin. - Może jednak rzeczywiście najlepsza będzie niespodzianka.
-Jaka znowu niespodzianka ?
-Taka po której aptrzysz w górę i biegniesz do schronu - wyjaśnił Beviin. - Niespodzianka ze znakim firmy MandalMotors na kadłubie.

``Commission a few starfighters and see who notices,`` Fett said. ``Maybe this Kad'ika has a point-—that we don't have to be on one side or the other. There's a third side, as . . . Goran says.`` It was only courtesy to address him by his first name in his own house. Fett had so little nonhostile interaction with anyone that basic etiquette felt like a minefield. ``Our own.``
``I could make sure the aruetiise notice,`` said Beviin. ``But maybe a surprise is better.``
``What kind of surprise?``
``The kind that makes you look up and run for a bomb shelter,`` Beviin said. ``With a MandalMotors logo on the fuselage.``

O przyszłości Mandalory
P:205 Shc:163-164


Venku nosił najdziwniejszy pancerz, jaki Fett kiedykolwiek widział. Mandalorianie mieli zwyczaj łączenia elementów zbroi zmarłych krewnych lub przyjaciół, ale pancerz Venku nie miał dwóch części tego samego koloru. Składał się z kawałków niebieskich, białych, czarnych i złotych, a także kremowych, szarych i czerwonych,
-Co się stało z Twoim gustem ? - zapytał Fett. - Czyżby ktoś go zastrzelił?
Venku stał nieruchomo, ignorując wskazane krzesło. Zerknął w dół, na swój pancerz, jakby pierwszy raz go widział.
-Płyty napierśnika, buy`ce i naramienniki stanowiły kiedyś własność moich wujków - wyjaśnił. - Płytki osłaniające przedramiona należały do ojca, a te na udach - do kuzyna. Pas był kiedyś własnością mojej ciotki. Jest także...
Rozumiem - przerwał Fett. - Liczna rodzina.
Niektórzy są tab'echaaj'la, ale inny nadal żyją - przyznał Venku.

Venku had the most eclectic armor Fett had ever seen. It was a custom to wear sections of armor belonging to a dead relative or friend, but Venku had no two plates that matched. Every piece was a different color. The palette ranged from blue, white, and black to gold, cream, gray, and red.
``What happened to your fashion sense? Did someone shoot it?``
Venku still stood, ignoring the chair. He glanced down at his plates as if noticing them for the first time. ``The chest plate, the buy'ce, and shoulder sections came from my uncles. The forearm plates were my father's, the thigh plates came from my cousin, and the belt was my aunt's. Then there's—``
``Okay. Big family.``
``Those who are tab'echaaj'la and those who still live, yes.``

Rozmowa Venku i Boby
P:309-310 Shc:258


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,653,040 unikalne wizyty