Cytaty - Darman

Wybierz interesujące cię źródło:
Bezpośredni Kontakt Potrójne Zero Prawdziwe Barwy Rozkaz 66 Drużyna Omega: Cele
Bezpośredni KontaktDo góry
HC:x - Strona w angielskim wydaniu (paperback) , BK:x - Strona w polskim wydaniu

Trzeba ciężko ćwiczyć, żeby było łatwo walczyć.
Train hard, fight easy.
Przemyślenia Darmana
HC:22 BK:29 BKr:27


- Już kiedyś ci powiedziałam, że nie jestem Jedi - burknęła zirytowana Jinart. Odwróciła się i spojrzała na komandosa. - Zastrzeliłbyś starą kobietę? - zapytała.
- Tak, proszę pani - odparł Darman. Etain wpatrywała się w niego, jakby nie wierzyła własnym uszom. - Zagrożenie może czasami przybierać różne formy. Nie wszyscy żołnierze są młodymi istotami płci męskiej i nie wszyscy noszą mundury.

``I'm not a Jedi, I tell you,`` Jinart said irritably. She looked up into Darman's face. ``So you'd shoot an old woman, would you?``
``Yes ma'am,`` Darman said. Etain stared, horrified. ``Threats come in all guises. Not all soldiers are young males, and not all soldiers wear uniforms.

Rozmowa Darmana, Etain i Jinart
HC:121 BK:134 BKr:127


Zawsze nosisz opancerzone buty? - zainteresowała się Etain.
- Nie kopałbym w drzwi, gdybym ich nie miał - odparł Darman<, który omotał je ciasno zwiniętymi workami. - Nie ma butów, nie ma żołnierza. To szczera prawda.

``Are you wearing your armored boots?`` Etain said.
``I wouldn't be kicking down a door without them.`` He'd covered them in tightly wound sacking. ``No boots, no soldier. As true as it ever was.``

Rozmowa Darmana i Etain po tym jak wyważył kopniakiem drzwi
HC:143-144 BK:158 BKr:150


Dokończyłem to, co zaczęliśmy - powiedział i zaczął wkładać kombinezon. Padawanka odwróciła głowę i spojrzała w inną stronę.
- Zabiłeś go - stwierdziła.
- Tak.
- Leżącego? Rannego?
- Nie jestem sanitariuszem.
- Och, Darman... - zaczęła Etain.
- Proszę pani, to jest wojna - przerwał szorstko komandos. - Przeciwnicy starają się ciebie zabić, a ty starasz się ich zabić wcześniej niż oni ciebie. Nikt nie ma drugiej szansy. Wszystko inne, co musisz wiedzieć na temat wojny, wynika bezpośrednio z tej prawdy.

``Finishing the job,`` he said, and pulled on his bodysuit section by section. She looked away.
``You killed him.``
``Yes.``
``He was lying wounded?``
``I'm not a medic.``
``Oh, Darman ...``
``Ma'am, this is a war. People try to kill you. You try to kill them first. There are no second chances. Everything else you need to know about warfare is an amplification of that.``

Rozmowa Etain z Darmanem po tym jak dobił rannego Umbaranina
HC:149 BK:164 BKr:156-157


- Jesteśmy świadomi tego, że możemy zginąć - oznajmił komandos. - Jeżeli jednak będziemy to rozpamiętywać, staniemy się do niczego nieprzydatni. Trzeba po prostu nadal robić to, co się powinno... przynajmniej tak zawsze mawiał szkolący nas sierżant. Wcześniej czy później wszyscy zginiemy, więc równie dobrze możemy dawać z siebie wszystko w imię tego, co ma znaczenie.
``We know we're likely to get killed. If we dwell on that, we won't be any use to anyone. You just get on with it, that's what our old training sergeant used to say. We're all going to die sometime, so you might as well die pushing the odds for something that matters.``
Darman wspomina o Skiracie
HC:177 BK:194 BKr:189


Sierżant Skirata twierdził, że cywilańce nie mają pojęcia, czym właściwie jest wojna - odezwał się w końcu. - Dopóki nikt do nich nie strzela, mogą szermować wzniosłymi hasłami, jak pokój czy wolność. Sierżant uważał, że nikt tak nie pomoże ci się skupić jak ktoś, kto usiłuje cię zabić.
``Sergeant Skirata said that civvies didn't have a clue, and that it was all right for them to have lofty ideas about peace and freedom as long as they weren't the ones being shot at. He said nothing focuses your mind better than someone trying to kill you.``
Darman o szkolącym go sierżancie
HC:181 BK:199 BKr:189


- Skąd znalazłeś w sobie tyle sił, żeby samemu nieść wszystkie elementy działka E-Web?
- Nie mam pojęcia. Przypuszczam, że po prostuje niosłem, bo musiałem.

``How did you ever carry all the E-Web sections alone?`` ``No idea. Just did, I suppose.``
Rozmowa Darmana i Etain
HC:215 BK:234 BKr:223


Potrójne ZeroDo góry
PZ:x - Strona w polskim wydaniu

O kobietach można myśleć podczas wojny na dwa sposoby, synu - zaczął. - Można pozwolić, żeby zaprzątnęły całą twoją uwagę do tego stopnia, że przestaniesz się troszczyć o własne bezpieczeństwo i w konsekwencji dasz się zabić. Drugi sposób to przekonanie, że walczysz właśnie dla nich. Można wówczas czerpać siły ze świadomości, że czekają na twój powrót do domu. - Poklepał Darmana otwartą dłonią po policzku... niezbyt lekko, ale jak kochający ojciec. - Wiesz chyba, który sposób wybrać, prawda, Dar?
``There's two ways you can think of females in wartime, son. One is to get obsessed and let them take your mind off your work, and that gets you killed. The other is to focus on them as what you're really fighting for, and draw strength from knowing they're going to be there for you when you get home.`` He tapped Darman's cheek a few times with the flat of his hand, firm but paternal. ``You know which you're going to choose, don't you, Dar?``
Skirata radzący Darmanowi jak przetrwać rozłąkę z Etain
PZ:446 PZr:424-425


Prawdziwe BarwyDo góry
PB:x - Strona w polskim wydaniu (wersji pełnej), PBU:x - strona w polskim wydaniu (wersji uszkodzonej. Do rozdziału 11 jest ona identyczna z tą z wersji pełnej, podawana jest więc tylko pełna), TC:x - strona w oryginalnym wydaniu

Żołnierze klony mogli zapewne odśpiewać Vode An, ale jak widać, dumna tradycja Mandalorian nie dotarła do wszystkich szeregów. Darman nie zamierzał tego mówić Skiracie, który był przerażony. Chciał, aby wszystkie klony Jango Fetta dostąpiły zbawienia duszy dla manda, a to dzięki świadomości jedynych nikłych korzeni, jakie posiadali. Wrogość Barleksa złamałaby mu serce.
Clone troopers might have been able to sing ``Vode An,`` but it was clear that the proud Mandalorian heritage hadn't quite percolated through all the ranks. Darman decided not to tell Skirata. He'd be mortified. He wanted all Jango Fett's clones to have their souls saved for the manda by some awareness of the only fragile roots they had. Barlex's hostility would break his heart.
Spostrzeżenia Darmana> o WAR
PB:15 PBr:14-15 TC:6


Czasem miał wrażenie, że ona stoi obok niego, a uczucie to było tak potężne, że często zerkał przez ramię, żeby to sprawdzić. Teraz już rozpoznawał to uczucie: nie była to jego wyobraźnia ani tęsknota, ale Jedi - jego Jedi - sięgająca ku niemu poprzez Moc.
Ona jest generałem Tur-Mukan. Przekroczyłeś swoje kompetencje, żołnierzu.
Czuł teraz jej dotyk, przelotne wrażenie, że ktoś znajduje się tuż obok. Nie umiał jej odpowiedzieć, miał jedynie nadzieję, że niezależnie od tego, jak działa Moc, pozwoli jej poznać, że on wie o jej tęsknocie. Ale dlaczego Moc przemawia tylko do nielicznych istot, skoro jest uniwersalna? Darman poczuł lekki żal. Moc była kolejnym aspektem życia, który okazał się dla niego zamknięty, ale przynajmniej dotyczyło to znacznej liczby osób. Nie przejmował się tym tak bardzo jak problemem, że nie miał czegoś, co mieli wszyscy: niewielkiego choćby wyboru.
Pewnego dnia spytał Etain, co się stanie z klonami, kiedy wojna się skończy - kiedy zwyciężą, bo nie dopuszczał myśli o klęsce. Dokąd pójdą? Jak zostaną wynagrodzeni? Nie wiedziała. A fakt, że i on nie wiedział, powiększał tylko niepokój.

Sometimes he felt as if she were standing behind him, a feeling so powerful that he'd look over his shoulder to check. Now he recognized the sensation for what it was: not his imagination or longing, but a Jedi-his Jedi-reaching out in the Force to him.
She s General Tur-Mukan. You 're well out of line, soldier.
He felt her touch now, just the fleeting awareness of some-one right next to him. He couldn't reach back: he just hoped that however the Force worked, it let her know that he knew she was thinking of him. But why did the Force speak to so few beings, if it was universal? Darman felt a pang of mild resentment. The Force was another aspect of life that was closed to him, but at least that was true for pretty well every-one. It didn't bother him anywhere near as much as the dawning realization that he didn't have what most others did: a little choice.
He'd once asked Etain what would happen to the clone troops when the war was over - when they won. He couldn't think about losing. Where would they go? How would they be rewarded? She didn't know. The fact that he didn't know. either, fed a growing uneasiness.

Rozmyślania Darmana
PB:16-17 PBr:16 TC:7-8


Fi odwrócił się, żeby podnieść hełm, i z roztargnioną miną zaczął kalibrować wyświetlacz, wyraźnie nieszczęśliwy. To był Fi bez maski: nie wesołek i nie cwaniaczek, sam na sam ze swymi myślami. Hełm Darmana pozwalał mu obserwować brata, nie prowokując u niego reakcji. Fi zmienił się i stało się to w czasie operacji na Coruscant. Darman czuł, że Fi jest zajęty czymś, czego reszta z nich nie mogła dostrzec, jak halucynacja, o której nie mówisz nikomu, żeby nie pomyślał, że oszalałeś. A może boisz się, że nikt inny tego nie przyzna. Darman miał wrażenie, że wie, o co chodzi, więc nigdy nie mówił o Etain, a Atin nie wspominał o Laseemie. To nie było uczciwe w stosunku do Fi.
Fi turned to pick up his helmet and started calibrating the display, the expression on his face distracted and not at all happy. This was Fi unguarded: not funny, not wisecracking. and alone with his thoughts. Darman's helmet let him ob-serve his brother without provoking a response. Fi had changed, and it had happened during the operation on Coruscant. Darman felt Fi was preoccupied by something the rest of them couldn't see, like a hallucination you'd never tell anyone about because you thought you were going crazy. Or maybe you were afraid nobody else would admit to it. Dar-man had a feeling he knew what it was, so he never talked about Etain, and Atin never went on about Laseema. It wasn't fair to Fi.
Przemyślenia Darmana na temat Fi
PB:17 PBr:17 TC:8


Z A'denem spotkali się po raz pierwszy, a Darman zawsze chciał poznać inne Zera Skiraty. Jak Kal potrafił odróżniać ich od innych komandosów w czasie wielu lat szkolenia? Młodzi Zerowi straszyli Kaminoan, biegając swobodnie po Tipoca, a komandosi widywali ich tylko podczas kradzieży sprzętu, sabotowania systemów i - Darman nigdy o tym nie zapomniał - wdrapywania się na podpory ogromnych, kopulastych budynków, gdzie wisieli kilkaset metrów nad ziemią i strzelali z miotaczy pod nogi kaminoańskich techników. Zerowi nigdy się niczym nie przejmowali, niczego się nie bali: nawet wtedy odpowiadali tylko przed Kalem Skiratą, a Kaminoanie nie mieli odwagi rozgniewać Kal'buira.
Kal'buir powiedział, że Kaminanie zepsuli Zerowych, więc zasługują na to, co ich spotyka. Jeśli się będą skarżyć, to on ich uspokoi - obiecywał. Skirata używał słowa „uspokoić" jako eufemizmu, oznaczającego wszelki rodzaj przemocy, w czym był specjalistą.

It was the first time any of them had met A'den, and Dar-man was always keen to get the measure of another of Skirata's Nulls. How had he managed to keep them apart from the commandos during training for so many years? The young Nulls terrified the Kaminoans by running wild around Tipoca City, and that was about the only time the commando squads saw them: stealing equipment, sabotaging systems, and-Darman had never forgotten this-even scaling the supports of the huge domed ceilings, swinging around hundreds of meters above the floor and placing blasterfire to within centimeters of the Kaminoan technicians. The Nulls never cared, never seemed afraid: even then, they answered only to Kal Skirata, and the Kaminoans wouldn't dare cross Kal'buir.
Kal'buir said the Kaminoans had messed up the Nulls, and so they deserved what they got. If the Kaminoans com-plained, he said, he'd sort them. Skirata used sort as a euphemism for any form of violence, his specialist subject.

O młodości Zer
PB:67 PBr:66 TC:60-61


Przyszłość była jednak delikatną sprawą dla Mandalorian. Jutro nigdy nie było naturalnym prawem żołnierza, a określenie tego słowa w języku Mando - vencuyot - wyrażało raczej optymizm aniżeli skalę czasową. Venku było dobrym, pozytywnym określeniem mandaloriańskim dla każdego syna. Będzie doskonale pasowało do dziecka Darmana i Etain.
But the future was a fragile concept for Mandalorians. To-morrow was never taken for granted by soldiers, and the Mando 'a word for it-vencuyot-conveyed optimism rather than a timescale. Venku was a good, positive Mandalorian name for any son. It would fit Darman and Etain's baby very well indeed.
O języku/kulturze Mandalorian
PB:94 PBr:93 TC:89


- Dobrze, ujmę to inaczej... A gdyby to twoje zwłoki tu leżały? Co byś z nimi zrobił?
- Chciałbym, żeby ktoś pokręcił głową i powiedział: co za szkoda, taki piękny i stylowy młodzieniec! I urządził mi państwowy pogrzeb - rzekł Fi. Wziął koc od Darmana i owinął nim jednego z żołnierzy. - Z mnóstwem kobiet rozpaczających, że nigdy nie zaznały mojego czaru. Ale poza tym tyle by mi zależało, co na zadzie motta, prawda? To tylko skorupa. Zostaje jedynie zbroja.

``Okay, let me put it another way-what if that was your carcass lying there? What would you want done with it?``
``I'd want someone to shake their head and say, What a waste of such a fine-looking and stylish young man! and then give me a big state funeral,`` Fi said, taking the blanket out of Darman's hands and rolling one of the covert ops troopers in it. ``With loads of women weeping that they never had the chance to sample my charms. But apart from that, I wouldn't give a mott's backside by then, would I? It's just a temporary shell. Only the armor lasts.``

Podejście Fi do śmierci
PB:203-204 PBr:199 TC:207


Darman wiedział wszystko o roślinach. W polowej bazie danych WAR przekazywali im wszelkie informacje na temat tego, jakie rośliny może jeść bezpiecznie, gdyby musiał w trakcie misji żywić się na własną rękę. Nie przyszło mu jednak do głowy, że można traktować rośliny jako coś fascynującego, do podziwiania.
Jednak głupie myśli krążyły mu po głowie i bał się, że nie zapanuje nad językiem. Musiał to powiedzieć. Wiedział, co teraz gnębi Etain: zawsze chciała, żeby miał normalne życie i prawdopodobnie doszła do wniosku, że teraz, kiedy zobaczył Venku, zapragnął mieć własne dziecko. Mandalorianie kochali swoje rodziny, a ona uważała go za Mandalorianina.

Darman knew all about plants. He had his GAR fieldcraft database of everything he could safely eat if he had to live off the land on a mission, planet by planet. It was a novelty to think of plants as something fascinating to admire. But his mouth felt connected somehow to uncontrolled thoughts that just dug him deeper into this emotional mire. He had to say it. He knew what was bothering her now: she wanted him to have a normal life, and she probably thought he wanted a child now that he'd seen Venku, because Mandalorians loved their families and that was how she saw him.
Przemyślenia Darmana na temat Venku i Etain
PB: PBU:382 PBr:404-405 TC:440


Rozkaz 66Do góry
R:x - Strona w polskim wydaniu, O:x - strona w oryginalnym wydaniu (paperback)

Jesteś moim vod`ika. Twoje życie liczy się bardziej niż moje, bo gdybym dzień w dzień miał potem patrzeć na twoje puste miejsce przy stole, równie dobrze mógłbym być martwy.
``'Course not. You're my vod'ika. Your life matters more than mine, because if I had to stare at your empty seat every day, I wouldn't have much of a life, would I?``
Atin do Darmana
R:420 Rr:401 O:373Drużyna Omega: CeleDo góry
PT: Strona w polskim wydaniu wydaniu (na końcu książki "Potrójne Zero")

- Wpuśćmy tam najpierw kamerę, żebyśmy mogli zobaczyć, co się tam dzieje - zaproponował Niner. Gestem polecił, żeby zajęli się tym Darman i Atin, po czym odwrócił się do Obrima. - Mam pan jakieś obrazy, komendancie? - zapytał. - Musimy wiedzieć, do kogo strzelać.
- Jesteście nad wyraz gorliwi - stwierdził Obrim.
- Jeżeli nie jest pan zakładnikiem, jest pan porywaczem, a to oznacza, że zginie pan kilka sekund po tym, kiedy się dostaniemy do środka - wyjaśnił komandos. - Nie lubimy popełniać błędów.

``Let's get a cam in there first so we can see what's going on,`` said Niner. He beckoned: Darman and Atin forward. 'Pictures, Commander? We need to know who to shoot.``
``You're a bit keen.``
``If you're not a hostage, you're a hostage taker, and that means you're dead a few seconds after we go in. We hate to make mistakes.``

Omega planujące akcję
PZ:455


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,660,882 unikalne wizyty