Cytaty - Jicoln Cadera

Wybierz interesujące cię źródło:
The Old Republic
The Old RepublicDo góry

Nie całkiem, ale może być troszkę starszy niż Mandalor, jeśli dobrze pamiętam. To wszystko zaczęło się między nimi dwoma. Jicolm odmówił podporządkowania się woli Mandalora - samo w sobie niewybaczalne, ale Jicolm posunął się dalej. Zebrał przeciwko niemu armię. Siły Jicolma zostały rozwiązane a on ostatecznie udał się na Taris. Gdzie przebywa do dziś.

Not quite, but he may be a little order than Mandalore if i remember correctly. This all started between the two of them.
Jicolm refused the call of Mandalore - unforgivable on its own, but Jicoln did one better. He rallied an army against him. Jicolm's forces were routed, and he ultimately fledto Taris. Where he's been since.

Bloodworthy o Jicolmie Cadera.


A więc Artus wysyła teraz dzieci by wykonywały za niego brudną robotę? Wracaj do domu i powiedz ``Mandalorowi``, że jeśli chce mojej głowy, powinien przybyć po nią osobiście.

So, is Artus finally sending children to do his dirty work?
Run home now, and tell ``Mandalore`` if he wants my head, he should come take it himself.

Jicolm Cadera o Mandalorze, do postaci gracza.


Lepiej dobrze się zastanów,dziewczyno, zanim podejmiesz się wyzwań których możesz żałować.
Powiem Ci to co mówiłem innym. Przetrwałaś, zdobyłaś prawo do Geroya be Haran. Jednak jeśli przegrasz, zabiję Cię.


Think real hard, girl, before you go issuing challenges you might regret.
I will tell you what I told the others. You've survived; you have earned the right to the Geroya be Haran. If you lose, however, I will kill you.
I'll be at these coordinates. Then we'll see who hunts whom.

Jicolm Cadera, ponownie do postaci gracza.


Jicolm: Wy dwoje jesteście dobrzy... naprawdę dobrzy. Nawet Artus nigdy nie sprawił mi tyle kłopotu.
Torian: Jego imię to Mandalor.
Jicolm: Wiem jak sam siebie nazywa, chłopcze. Byłem tam.
Gracz: Torian, spokojnie. To nie pora by tracić głowę.
Jicolm: Torian? Nie... nie możesz być? Artus przysiągł że zaszlachtował mojego synka na piersiach jego matki. Zaklinał się że tak zrobił, gdy mnie tu zostawiał.
Torian: Czasem wolałbym, by tak uczynił.
Jicolm: To naprawdę ty... Artus wie jak ironicznie zakończyć zemstę. Jicolm poznający prawdę o swym synu.


Jicolm: You two are good… real good. Even Artus never gave me this much of a run.
Torian: His name is Mandalore.
Jicolm: I know what he calls himself, boy. I was there.
Gracz: Torian, cool it. This isn't the time to lose your head.
Torian? No… You can't be? Artus swore he'd slaughtered my boy at his mother's breast. He swore it when he left me here.
Torian: Sometimes, I wish he had.
Jicolm: It's really you… Artus knows how to put the crowning irony on a vendetta.

Jicolm poznający prawdę o swym synu.


W wolnym tłumaczeniu:
Torian: ``Czy wciąż mówisz w naszym języku, Dar'Manda? Od dziś nie jesteś już rodzicem.`` Jicolm: Heh? Mój...mój syn? Żywy?


Torian: Liser gar su jorhaa'ir haar joha, dar'manda? Ib'tuur gar dar'buir balyc Jicolm: Me'ven? Ner… ner ad? Oyayc?

Troche Mando'a.


Torian: Gar taldin ni jaonyc, gar sa buir, ori'wadaas'la. (Nikt nie patrzy na to kto był Twoim ojcem, ale jakim ojcem Ty jesteś).
Jicolm: - Uczynię nasze imię powodem do dumy.


Torian: Gar taldin ni jaonyc, gar sa buir, ori'wadaas'la.
Jicolm: I'll do our name proud.

Znów trochę Mando'a.


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,651,839 unikalne wizyty