Cytaty - Pojedynek Łowców

Pojedynek Łowców


Dengar [o BF]: Fett nigdy nie podniósłby broni na innego łowcę. No, prawie nigdy.
Dengar: Fett would never pull a blaster on another hunter. Well, almost never.
Dengar do Jodo


Dengar: Ty jesteś ten Kast, prawda? Możesz opuścić broń. Nie mam zamiaru z tobą walczyć, to nie w moim stylu.
Kast: Nie ufam nikomu. Dzięki temu żyję.
Dengar: Żyje się dzięki sprytowi. A przebieranie się za Bobę Fetta nie jest sprytne.

Dengar: You’re that Kast guy, ain’t you? Jodo Kast. You can lower the blaster. I’m nit gonna rush you. Not my style.
JK: I don’t trust anyone. Keeps me alive.
Dengar: Bein’ smart keeps you alive. And masqueradin’as Boba Fett ain’t smart.

Dengar i Jodo Kast


BF: Łajno banthy w tobie znajdą.
BF: In you they’ll find bantha dung.
Boba do swojego celu.


- Pokonałeś lorda Sith!
BF: On nie był Sith. Znam Sith.

- You’ve defeated the Sith Lord!
BF: He wasn’t a Sith. I know Sith.

Boba o swojej ofierze/Sithach


BF: Zastanowiłbym się nad oddaniem części tych kredytów na sierociniec, ale będą mi potrzebne do następnej roboty.
BF: I’d consider giving some of these creds back to their orpanage, but I’m going to need to spend them on my next job.
Boba "dobroczynny"?


Cas Ennyl Yllek: Więc chce pan wynająć łowcę?
BF (jako Sava Brec Madak): Jodo Kasta.
Cas Ennyl Yllek: Wspominał pan o tym w swej wiadomości. To drogi łowca. Dlaczego chce pan właśnie jego?
BF (jako Sava Brec Madak): Boba Fett nie jest dostępny.

Cas Ennyl Yllek: So, you need to hire a hunter?
BF (jako Sava Brec Madak): Jodo Kast.
Cas Ennyl Yllek: Tou stated that in your message. He’s expensive. Any particular reason you want him?
BF (jako Sava Brec Madak): Boba Fett isn’t available.

Boba najmujący Jodo


BF (w przebraniu tłumaczący swój powód wynajęcia Kasta): Jest człowiek, który wyrządził mi wiele krzywdy. Używał mojego nazwiska i firmy. Chyba wie pani, jak ważna jest reputacja.
BF: There is a man who has done me many great wrongs. He had used both my name and my business. I’m sure you know how important a reputation is.
Boba wyjaśniający dlaczego chce Jodo


Cas Ennyl Yllek: Chciałam tylko, by pan wiedział, że... sztuka polowania na nagrody jest kosztowna i niebezpieczna.
BF (jako Sava Brec Madak): Wiem wszystko o sztuce polowania.

Cas Ennyl Yllek: I just wanted you to understand that the... art of bounty hunting is expensive and dangerous.
BF (jako Sava Brec Madak): I know all about the art of the hunt.

Skromny Boba.


Dengar: Wiesz, co najbardziej mi się w tobie podoba, Fett? Świetnie się z tobą rozmawia.
BF: czasem jest lepiej myśleć, niż mówić.

Dengar: You know what I like best about you, Fett? You’re such a sparklin’ conversationalist.
BF: Sometimes it’s better to think rather than speak.

To prawda.


D: Czy Ca Yllek przestraszyła się twoich blizn, które zostawił ci Sarlacc? One chyba nigdy nie znikną. Nic dziwnego, że nie pokazujesz swojej twarzy.
BF (w hełmie): To jest moja twarz.

Dengar: So, did Cas Yllek get booged out by your sarlacc scars? Those things’ll prob’ly never go away. No wonder you never show your face.
BF: This is my face.

Kultowy cytat


Dengar: Dlaczego nie złapiesz go w pułapkę na Nar Shaddaa?
BF: Zbyt wiele rzeczy, nad którymi nie mam kontroli. Nal Hutta jest lepsza. Kilka klanów jest mi coś winnych... lub chce, bym ja był coś winien im.
[...]
Dengar: Dlaczego akurat tutaj?
BF: To miejsce jest opuszczone po jakieś klanowej wojnie Huttów. Nie lubię mieć długów wobec nikogo.
Dengar: Szczególnie wobec Huttów, nie? Mamy sześć dni na przygotowania?
BF: Sześć dni, zanim Jodo Kast przekona się, co to znaczy zadrzeć ze mną.

Dengar: Why don’t you wanna trap ‘im on Nar Shaddaa?
BF: Too much I can’t control. Nal Hutta’s better. Several of the clans owe me... or want me to owe them.
[...]
Dengar: Why this one?
BF: It’s deserted after a Hutt clan war. No claims on it. I don’t like calling in markers, or owning anyone.
Dengar: ‘specially not the Hutts, huh? We got six days to set up?
BF: Six days until Jodo Kast leatns what if means to cross me.

Boba i Dengar przygotowujący się na przybycie Jodo.


JK: Dostałem sporo zleceń, bo mam taką samą mandaloriańską zbroję, jak Fett. Większość klientów nie obchodzi, kto jest pod zbroją, chcą prestiżowego łowcy... prawie tak bardzo, jak samej ofiary. Część z nich myśli, że ja to Fett. I co z tego? Jestem lepszy od tego starego piernika.
JK: I’ve gotten more than a few jobs because I’ve got the same mandalorian armor as Fett. Most skags couldn’t care less who’s in the armor. It’s the prestige of the well-dressed hunter they want... almost as much as the prey. So what if a few of them think I’m Fett? I’m better than that old fossil, anyhow.
Przemyślenia Jodo


JK: Fett! Może o tym pogadamy? Nie wolno ci mnie zabić. To wbrew zasadom.
BF: Nie ja pierwszy złamałem zasady.

JK: Fett! Can’t we talk about this? You can’t kill me. It’s against the code.
BF: I wasn’t the first one to break the code.

Boba i Jango.


BF [do JK]: Musisz się jeszcze dużo nauczyć. Niestety czas na naukę się skończył.
BF: You have a lot to learn. Unfortunately for you, your time for learning is over.
Czas umrzeć.


BF [do JK]: Jesteś nikim! Nie Dalą, nie Shysą! Nikim! Nie zasługujesz, by nosić tę zbroję! Nie zasługujesz na moją reputację.
BF: You’re no one! Not Dala, not Shysa! Nobody! You didn’t earn this armor! You didn’t earn my reputation.
Fett po pokonaniu Jodo i zdjęciu mu hełmu


BF [do JK]: Nazwałeś mnie „staruszkiem”. Jeśli chciałeś zostać mną... powinieneś uczyć się od tego staruszka. Nigdy nie będziesz mną. Jedna z tych fiolek zawiera antidotum. Jeśli zdołasz je zażyć, nim twój plecak odrzutowy wybuchnie, może przeżyjesz. Ale nie uda ci się. Nie jesteś mną.
BF: You called me a “fossil”. If you were going to be me... you ahould have learned from this fossil. You’ll never be me. One of these vials contains the antidote. If you have the power to get it before your rocket pack blows up, you may live. You wont’t, though. You’re not me.
Boba do Jodo


Dengar: Tak kończy się historia “człowieka, który chciał być Bobą Fettem”, co? Zaskoczyła cię ta sztuczka z plecakiem odrzutowym, nie? Znów gadam do siebie? Ale dlaczego dałeś mu szanse na przeżycie?
BF: Nie dałem.

Dengar: So end the saga of the “man who would be Boba Fett”, huh? That rocket-pack trick of his caught you by surprise, didn’t it? I;m talkin’ to myself again, aren’t I? So why’d you give him a chance to live?
BF: I didn’t.

Boba do Dengara, zaraz po tym jak plecak Jodo wybuchł.


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,695,187 unikalne wizyty