Cytaty - Rycerze Starej Republiki: Rycerze cierpienia

Rycerze Starej Republiki: Rycerze cierpienia
Z:X - Nr zeszytu z którego pochodzi cytat (Wydawane w USA), ZNRC:x - Strona z polskiego wydania "Zaślepieni nienawiścią, rycerze cierpienia".

Mando #1: Ej, ty! Wynocha z naszego nieba! Tak, do ciebie mówię! Włącz odbiornik, idioto! Przechwycone statki trafiają do polarnego punktu zbornego na orbicie w celu przejścia procedur.
Rohlan-D: W celu czego? Muszę lądować i to już!
Mando #1: Ciągle robimy desant w dolnym mieście... musimy mieć wolne korytarze! Rozkaz Cassusa Fetta!
Mando #2: Punkty zborne! Procedury! Z powodu tych bzdur odszedłem z wojska Republiki!
Mando #1: Ach tak? widziałeś kiedyś węża, połykającego banthę? Właśnie to próbujemy robić! Musisz strawić to, co pożerasz... bo inaczej zginiesz!

Mando #1: Hey, you! Get out of our sky! Yes! I mean you! Turn your receiver on, idiot! Vessel captures go to the polar orbital staging area for processing!
Rohlan-D: To what?! I need to land, now!
Mando #1: We're still landing troops for the lower city -- we need the lanes clears! Cassus Fett's orders!
Mando #2: Staging areas! Processing! I left the Republic military because of this garbage!
Mando #1: Oh, yeah? Have you ever seen a serpent swallowing a bantha? That's just what we're trying to do! You've got to be able to digest what you devour -- or you'll die trying!

Odwiedzająć Taris
Z:22 ZNRC:75-76


Cassus: Drednot Parjai, przekazać łupy do południowej strefy orbitalnej w celu przejścia procedur. Ty też, Gratua. Nie mam całego dnia. I spróbuj nie wysadzić więcej tankowców, Jai'galaar. To fajny widok, ale chcę dotrzeć na Coruscant, zanim moi synowie będą mieli synów!
Cassus: Dreadnaught Parjai, return the captures to the south orbital area for processing. Ypu, too, Gratua. I don't have al day. And try not to blow up any more tankers, Jai'galaar. They're fun to watch -- but I'd like to get to Coruscant before my son has sons of his own!
Cassus wydający rozkazy
Z:23 ZNRC:97


Cassus: Widzę, po co mnie tu ściągnęli. Republika nie musi walczyć, kiedy nasze własne siły zderzają się ze sobą.
Gormer: Próbuję się z tym przebić, Cassusie... ale wielu opiera się twojemu systemowi. Jesteśmy Mando'ade! Nie mamy systemów!
Cassus: O, mamy systemy... tyle, że nigdy ich długo nie utrzymujemy. Metoda nomadów. Ruszamy dalej, zanim skończymy. Ale mam dla ciebie propozycje. Gormer... słuchaj Cassusa Fetta, a synowie twoich synów nie będą mieli nic do roboty... bo podbijesz wszystko!

Cassus: I cas see why I was brought in. the Republic doesn't need to fight back when we have our own forces slamming into each other.
Gormer: I'm trying to get word out, Cassus -- but a lot are bucking your system. We're the Mando'ade! We don't have systems!
Cassus: Oh, we have systems -- we just never keep them for long. It's the nomad's curse. We move on before we're finished. But I'll make a deal, Gormer -- you listen to Cassus Fett, and your son's sons will have nothing to do -- because you'll have conquered everything!

Cassus o Mandalorianach
Z:23 ZNRC:97


[do Jarael, o treningu]
Rohlan-D: Jesteś zgnębiona. My, Mandalorianie, radzimy sobie z problemami po mandaloriańsku. Może zdołam ci pomóc.

Rohlan-D: You are distraught. We Mandalorians deal with problems in a Mandalorian way. Perhaps I can help.
Demagol do Jarael
Z:23 ZNRC:107


Mando: Co się tu dzieje?
*Shel całuje Zayne'a*
Mando: Zostawcie go. Prowadzi pobór.

Mando: What's going on here?
*Shel całuje Zayne'a*
Mando: Leave him alone. He's recruiting.

Ciekawa metoda rekrutacji.
Z:24 ZNRC:123


[o ZBROI Mando; po kopnięciu Zayne'a w krocze]
Shel: Auć! Przeklęta zbroja!
Zayne: Khy... nie dość pancerna!

Shel: Ow! Blasted armor!
Zayne: Kaff! Not armored enough!

Uch.
Z:24 ZNRC:124


Gormer: Co, zostawili cię?
Zayne: Jestem... nowy.
Gormer: Jak wszyscy. Zdaje się, że zgubiłeś hełm. Żółtodzioby.
Zayne: Jesteś... jesteś Cassus Fett?
Gormer: W dodatku daltonista, tak?

Gormer: What, did you get left behind?
Zayne: I'm -- new.
Gormer: You and everybody else. I suppose you lost your helmet, while you were at it. Rookies.
Zayne: Are you -- are you Cassus Fett?
Gormer: Color-blind too, huh?

Mando-laik-Zayne
Z:24 ZNRC:127


Gormer: Jesteśmy nomadami. Nie mamy kwatery głównej. Jeśli się nie przemieszczasz, ktoś cię znajdzie. Tubylcy najwyraźniej o tym nie wiedzą. Cassus zbadał ich umocnienia w dolnym mieście i odgadł, gdzie się zaszyli. Tam właśnie poszedł.
Gormer: We're nomads. We don't have headwuarters. If you don't move around, someone will find you. The locals sure don't know that. Cassus studied their strong points in the lower city and figured out where they're holed up. That's where he's gone.
Gormer do Zayne`a
Z:24 ZNRC:127


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,694,265 unikalne wizyty