Cytaty - Tales of the Jedi: The Sith War

Tales of the Jedi: The Sith War

Okrutni, dumni, nie do pokonania, zamaskowane klany wojowników z Mandalore zaatakowały tetiańską przetwórnie karbonitu. Używając swoich droidów bojowych typu bazyliszek... śmiertelnych, pół-inteligentnych wierzchowców bojowych najeżonych bronią.
Fierce, proud, unbeatable... the masked warrior clans of Mandalore attack the Tetan carbonite smelter aboard basilisk war droids-deadly, semi-intelligent assasult mounts bristling with weapons.
Opis Mandalorian i bazyliszków


Zagubieni konkwistadorzy bez celu, Mandalorianie walczą, ponieważ taka jest ich droga... nie dla władzy, czy majątku, ale dla osobistego honoru!
Lost crusaders without a crusade, the Mandalorians fight because it is their way - not for power or wealth, but for personal honor!
Opis Mandalorian


Mandalore, zamaskowany lider klanów wojowników, odnajduje chwałę w niszczeniu.
>Mandalore, the masked leader od the warrior clans, finds glory in destruction.
O Mandalorze Nieposkromionym


Mandalore : Oferuję ci szansę policzenia się ze mną, prosto, jednym ciosem twojego osławionego miecza świetlnego. Spotkaj się ze mną na moim świecie... na równinie Harkul, gdzie ty i ja stoczymy bitwę na śmierć i życie.
Ulic: Bardzo dobrze. Zgadzam się. A jeśli ja wygram, ty i wszyscy twoi wojownicy będą mi służyć. Zgadzasz się?
Mandalore: Tak będzie.

Mandalore: I'm offering you a chance to deal with me simply, with one stroke of your vaunted lightsaber. Meet me on my own world... on the plains of Harkul, where you and I will battle to death.
Ulic: Very well. I accept and if I win, you and all your warriors must serve me. Do you agree?
Mandalore: It is done.

Mandalore Nieposkromiony rzucający wyzwanie Ulicowi


Ulic: Dlaczego się nie poddasz?
Mandalore : Wojownik nie zna takiego słowa.

Ulic: Why not surrender?
Mandalore: A warrior knows nothing of surrender.

Rozmowa między Uliciem a Mandalorem


Mandalore : Wspaniała walka, Ulicu Qel-Droma. Ustępuję. Moi wojownicy są twoi. Zabij mnie.
Ulic: Nie jestem zainteresowany twoją śmiercią, Mandalore. Mam w głowie wizję lepszego losu dla ciebie. O wiele lepszego losu.

Mandalore: A glorious combat, Ulic Qel-Droma. I cede. Me warriors are yours. Kill me.
Ulic: I am not interested in your death, Mandalore. I have a better fate in mind for you. A much better fate.

Mandalore i Ulic rozmawiający po walce


Wreszcie, z nowym poczuciem misji, mandaloriańscy wojownicy są bezlitośni i nieubłagani. Żyją dla brutalności, jaką odnajdują w walce jako najemnicy.
Finally, with a new crusade, the Mandalorian warriors are ruthless and implacable. They live for the savagery of a mercenary attack.
O Mandalorianskich Konkwistadorach


Nie mam pojecia, kim jesteś, ale Ulic i ja możemy zdobyć Coruscant. Mandaloriańskie klany mają najlepszych wojowników w galaktyce... nie musimy czekać na paru Jedi.
I don't know who you are, but Ulic and I can handle Coruscant. The Mandalore clans are the best fighters in the galaxy... we don’t need to wait for a few Jedi.
Mandalore zachwalający Exarowi swoje wojska


Mandalore: Ah... moi szpiedzy donieśli mi, iż republika produkuje nowe rodzaje broni, niedaleko centrum dowodzenia. Moi wojownicy chętnie by się im przyjrzeli.
Ah... My spies tell me the republic has new weapons in production near the command center. My fighters would like to get our hands on them.
Zainteresowanie bronią to u Mandalorian dość często spotykana cecha


Mandalore: Dlaczego zawiedliśmy? Moi wojownicy muszą to wiedzieć. Nasz honor domaga się tego.
Why did we fail? My warriors must know. Our honor demands it.
Mandalore starający ustalić się przyczyny porażki pdoczas ataku na Coruscant


Mój mistrz, Ulic Qel-Droma został pochwycony. Republika postawiła go przed sądem, muszę go uratować... albo zginąć próbując.
My master, Ulic Qel-Droma, has been captured. The republic will place him on trail. I must rescue him... or die trying.
Mandalore w rozmowie z Exarem


Mandalore: Przysiągłem swoją lojalność tobie, lordzie Ulicu. Wybacz mi, że tak długo zajęło dotarcie tutaj.
Ulic: Dziękuję, Mandalore. Jestem pod wrażeniem głębi twego oddania.

Mandalore: I have sworn my loyalty to you, lord Ulic. Forgive me for taking so long to arrive.
Ulic: Thanks, Mandalore. I'm impressed at the depth of your devotion.

Mandalore do Ulica podczas odbijania go z Coruscant


Mandalore: Ja jestem twoim dowódcą wojennym lordzie Ulicu! Czy w jakiś sposób cię rozczarowałem? Dlaczego odmawiasz mi szansy przewodzenia tą misją? Dlaczego powierzasz to... jej. Wiesz, co ci uczyniła.
I am your war commander, lord Ulic! Have I disappointed you in some way? Why do you deny me the chance to lead this mission? Why do you give it to... her? You know what she has done to you in secret.
Mandalore marudzący na decyzję Ulica


Ku zwycięstwu!
To victory!
Zawołanie Mandalorian


Kpt. Vanicus: Mandaloriańscy wojownicy, poddajcie się! Wasz pan, Ulic Qel-Droma jest pokonany! Wasza idea jest przegrana.
Mandalore: Nie... kapitulacja to zdrada! My walczymy. My podbijamy, albo giniemy!

Kpt. Vanicus: Mandalorian warriors, surrender! Your lord, Ulic Qel-Droma, is defeated! Your cause is lost!
Mandalore: No - surrender is betrayal! We fight. We conquer, or we die!

Mandaloriańska droga.


Widząc leżącą maskę, wojownik wie, że tradycja musi być kontynuowana.
Seeing the fallen mask, the warrior knows their tradition must continue.
"Powstanie" Mandalora Ostatecznego


Teraz ja jestem nowym Mandalore!
Now I am the new Mandalore!
Mandalore ostateczny przyjmujący tytuł Mandalora


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,652,784 unikalne wizyty