Cytaty - Mandalore Nieposkromiony

Wybierz interesujące cię źródło:
The Sith War Sekretny Dziennik Demagola The Old Republic: Revan The Essential Guide to Warfare
The Sith WarDo góry


Mandalore, zamaskowany lider klanów wojowników, odnajduje chwałę w niszczeniu.
>Mandalore, the masked leader od the warrior clans, finds glory in destruction.
O Mandalorze Nieposkromionym


Mandalore : Oferuję ci szansę policzenia się ze mną, prosto, jednym ciosem twojego osławionego miecza świetlnego. Spotkaj się ze mną na moim świecie... na równinie Harkul, gdzie ty i ja stoczymy bitwę na śmierć i życie.
Ulic: Bardzo dobrze. Zgadzam się. A jeśli ja wygram, ty i wszyscy twoi wojownicy będą mi służyć. Zgadzasz się?
Mandalore: Tak będzie.

Mandalore: I'm offering you a chance to deal with me simply, with one stroke of your vaunted lightsaber. Meet me on my own world... on the plains of Harkul, where you and I will battle to death.
Ulic: Very well. I accept and if I win, you and all your warriors must serve me. Do you agree?
Mandalore: It is done.

Mandalore Nieposkromiony rzucający wyzwanie Ulicowi


Ulic: Dlaczego się nie poddasz?
Mandalore : Wojownik nie zna takiego słowa.

Ulic: Why not surrender?
Mandalore: A warrior knows nothing of surrender.

Rozmowa między Uliciem a Mandalorem


Mandalore : Wspaniała walka, Ulicu Qel-Droma. Ustępuję. Moi wojownicy są twoi. Zabij mnie.
Ulic: Nie jestem zainteresowany twoją śmiercią, Mandalore. Mam w głowie wizję lepszego losu dla ciebie. O wiele lepszego losu.

Mandalore: A glorious combat, Ulic Qel-Droma. I cede. Me warriors are yours. Kill me.
Ulic: I am not interested in your death, Mandalore. I have a better fate in mind for you. A much better fate.

Mandalore i Ulic rozmawiający po walce


Nie mam pojecia, kim jesteś, ale Ulic i ja możemy zdobyć Coruscant. Mandaloriańskie klany mają najlepszych wojowników w galaktyce... nie musimy czekać na paru Jedi.
I don't know who you are, but Ulic and I can handle Coruscant. The Mandalore clans are the best fighters in the galaxy... we don’t need to wait for a few Jedi.
Mandalore zachwalający Exarowi swoje wojska


Mandalore: Ah... moi szpiedzy donieśli mi, iż republika produkuje nowe rodzaje broni, niedaleko centrum dowodzenia. Moi wojownicy chętnie by się im przyjrzeli.
Ah... My spies tell me the republic has new weapons in production near the command center. My fighters would like to get our hands on them.
Zainteresowanie bronią to u Mandalorian dość często spotykana cecha


Mandalore: Dlaczego zawiedliśmy? Moi wojownicy muszą to wiedzieć. Nasz honor domaga się tego.
Why did we fail? My warriors must know. Our honor demands it.
Mandalore starający ustalić się przyczyny porażki pdoczas ataku na Coruscant


Mój mistrz, Ulic Qel-Droma został pochwycony. Republika postawiła go przed sądem, muszę go uratować... albo zginąć próbując.
My master, Ulic Qel-Droma, has been captured. The republic will place him on trail. I must rescue him... or die trying.
Mandalore w rozmowie z Exarem


Mandalore: Przysiągłem swoją lojalność tobie, lordzie Ulicu. Wybacz mi, że tak długo zajęło dotarcie tutaj.
Ulic: Dziękuję, Mandalore. Jestem pod wrażeniem głębi twego oddania.

Mandalore: I have sworn my loyalty to you, lord Ulic. Forgive me for taking so long to arrive.
Ulic: Thanks, Mandalore. I'm impressed at the depth of your devotion.

Mandalore do Ulica podczas odbijania go z Coruscant


Mandalore: Ja jestem twoim dowódcą wojennym lordzie Ulicu! Czy w jakiś sposób cię rozczarowałem? Dlaczego odmawiasz mi szansy przewodzenia tą misją? Dlaczego powierzasz to... jej. Wiesz, co ci uczyniła.
I am your war commander, lord Ulic! Have I disappointed you in some way? Why do you deny me the chance to lead this mission? Why do you give it to... her? You know what she has done to you in secret.
Mandalore marudzący na decyzję Ulica


Kpt. Vanicus: Mandaloriańscy wojownicy, poddajcie się! Wasz pan, Ulic Qel-Droma jest pokonany! Wasza idea jest przegrana.
Mandalore: Nie... kapitulacja to zdrada! My walczymy. My podbijamy, albo giniemy!

Kpt. Vanicus: Mandalorian warriors, surrender! Your lord, Ulic Qel-Droma, is defeated! Your cause is lost!
Mandalore: No - surrender is betrayal! We fight. We conquer, or we die!

Mandaloriańska droga.


Sekretny Dziennik DemagolaDo góry

Wiem, co myślą prawdziwi Mandalorianie. Pewnie, że nie spodobało nam się, że nasze klany zostały pobite przez Jedi - ale nie jesteśmy upokorzeni, ani zazdrośni. Jesteśmy tylko wściekli na tych, którzy przegrali. Kiedy walczą większą bronią, bronisz się z większą zaciętością. Kiedy używają Mocy, także bronisz się z większą zaciętością.
Jeśli Mandalore Nieposkromiony chciałby pokonać Ulica Qel-Dromę - powinien był być jeszcze bardziej nieposkromiony!

I know what real Mandalorians think. Sure, we didn't like to see the clans being beaten by Jedi -- but we weren't humiliated, and we're not jealous. We're just annoyed at the people who lost. They bring a bigger gun? You fight harder. They bring the Force? You fight harder!
If Mandalore the Indomitable had wanted to defeat Ulic Qel-Droma -- he should have been more indomitable!

Opinia Rohlana Dyre na temat tego jak powinni działać Mandalorianie


The Old Republic: RevanDo góry
R:x - Strona w angielskim wydaniu (HardCover)

- Jednej rzeczy związanej z Wojnami Mandaloriańskimi nigdy nie rozumiałem - naciskał. - Czemu je wywołaliście? Czemu, po dziesięcioleciach pokoju, nagle zdecydowaliście się na zaatakowanie Republiki?
- To był pomysł Mandalore`a.
Revan wiedział, że Canderous nie miał na myśli pierwotnego przywódcy swojego ludu. Przez setki lat każdy kolejny wódz klanów Mandalorian przyjmował imię tego pierwszego jako tytuł, w ten sposób jednocześnie oddając cześć swojemu kulturalnemu dziedzictwu i podkreślając swój autorytet. Żeby można było odróżnić kolejnych władców, każdy wybierał przydomek, który miał zdefiniować jego rządy. Byli więc Mandalore Zdobywca i Mandalore Nieposkromiony. Ostatni władca nazwał się Mandalore’em Ostatecznym.
- Mandalore uważał, że Republika jest słaba - kontynuował Canderous. - Podatna na atak. Wezwał wojowników klanów, a my podążyliśmy za nim na wyprawę, która miała być naszym największym podbojem.
Jedi nie zamierzał nawet pytać, czy Canderous albo którykolwiek z innych wojowników się zawahał. Kiedy Mandalore wzywał, klany odpowiadały. Oczywiście zdarzały się walki i potyczki między potencjalnymi następcami Mandalore’a, kiedy poprzedni poległ, ale kiedy już podjęto decyzję, nie było mowy o nieposłuszeństwie.

``There`s one thing I never understood about the Mandalorian Wars,`` he pressed. ``What started them? Why, after all these centuries, did you suddenly decide to launch an all-out attack on the Republic?``
``It was Mandalore`s idea.``
Revan knew that Canderous wasn`t referring to the original founder of his people. For centuries, each successive leader of the Mandalorian clans had symbolically taken up the name of Mandalore as a way to simultaneously honor his cultural heritage and reinforce his own authority. To distinguish among rulers, each chose an honorific to define his or her reign, such as Mandalore the Conqueror or Mandalore the Indomitable. The most recent ruler had called himself Mandalore the Ultimate.
``Mandalore felt the Republic was weak,`` Canderous continued. ``Vulnerable. He summoned the warriors of the clans, and we followed him into what we thought would be our greatest conquest.``
There was no need to ask if Canderous or any of his fellow warriors had hesitated. When Mandalore called, the clans answered. While there might be battles and disputes among those seeking to be Mandalore`s successor when he fell, once the decision was made there was never any dissent or debate.

O "pozycji Mandalore`a"
R:36-37


The Essential Guide to WarfareDo góry

Lider klanów zginął podczas tych działań, ale Konkwistador który znalazł jego ceremonianlą maskę (stając się w ten sposób nowym Mandalorem) był nawet jeszcze groźniejszy.
The clan leader died in the attempt, but the Crusader who found his ceremonial mask (tus becoming the new Mandalore) was even more dangerous.
O Ostatecznym.


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,652,629 unikalne wizyty