Cytaty - Sekretny Dziennik Demagola

Sekretny Dziennik Demagola

W końcu jest tylko jeden Demagol. A w swoim czasie osiągnę więcej niż ktokolwiek inny, kto kiedykolwiek nosił zbroję.
Na pewno więcej niż Cassus Fett, który stał cały czas u boku Mand`alora. Nigdy nie byłem dobry w odczytywaniu emocji – tzw. "języka ciała" jak to potrafią inni Zeltronianie. To jeden z powodów, dla których lubię przebywać z Mandalorianami: zakryta hełmem twarz nie wyraża emocji. Ale podejrzewam, że nawet ja byłbym w stanie odczytać prawdziwe emocje Fetta w dniu dzisiejszym. O tak, mówił i mówił do ucha Mandalore`a. Flashpoint będzie kolejnym Projektem Nowej Generacji, kolejnym marnowaniem czasu – tak twierdził. "Lepiej pokonać Jedi za pomocą broni", powiedział, "niż używać sprytu do wyciągnięcia ich sekretów".
Ale na szczęście Mand`alor nie zmienił zdania. Potęga Jedi upokorzyła Mandalora Nieposkromionego podczas Wojen Sithów. Jeśli zrozumiemy ją, będziemy potrafili ją zanegować – może nawet da się ją zdobyć dla klanów, a mój mikroskop okaże się potężniejszy od tysiąca Dreadnaughtów.
Fett widzi Mandalorian jako broń tępą. Ja przerobię ich na skalpel.

There is only one Demagol. And I, in my time, will achieve more for the Mando'ade than any who ever took up armor.
Certainly more than Cassus Fett, who stood by Mand'alor the whole time. I have never been able to read expressions -- so-called ``body language`` -- the way that other Zeltrons say they can. It is one reason I like being among the Mandalorians: helmeted faces do not speak. But I suspect even I would have found Fett's true face revealing today. Oh, he spoke again and again, nattering into Mand'alor's ear. Flashpoint would be another New Generation Project, he said -- another waste of time. ``Better to defeat the Jedi by force of arms,`` he said, rather than using our wits to pry their secrets from them.
Thankfully, Mand'alor has never changed on this score. Jedi power humiliated Mandalore the Indomitable during the Sith War. If that power can be understood, can be negated -- can even be harvested for the clans, my microscope will prove mightier than a thousand Dreadnaughts.
Fett sees the Mandalorians as a blunt weapon. I will craft them into a scalpel.

Przemyślenia Demagola.


Mniej byłem zadowolony z tego, kto ich przywiózł: Pulsiphera. Z tego co mi powiedział, został tu przysłany przez Mand`alore`a, żeby być moim "asystentem". Ciężko mi wyobrazić sobie kogoś mniej nadającego się na to stanowisko. Zgadzamy się tylko w jednej rzeczy: "Moc" to tak naprawdę pseudonaukowe bzdury - opowieści rozpowiadane przez Jedi, aby zachwycać ludzi. Tajemna studnia, z której mogą czerpać tylko wybrani? To oburzające.
Ale Pulsipher odrzuca moje wnioski, że “moce Jedi" są wrodzonymi cechami genetycznymi - naturalną mutacją, którą każdy może mieć. Jak on uważa, co daje Jedi ich zdolności? Naturalnie, że magia! Mistyczne talizmany i inne błyskotki, oto w co wierzy!

I was less pleased to see who brought them here: Pulsipher. According to his message, Mand'alor sent Pulsipher here to be my ``aide`` -- but I can hardly imagine anyone less suitable. We agree on only one thing: ``The Force`` is pseudo-scientific claptrap -- a tale spun by the Jedi to keep the people in awe. A secret well of power, from which only the selected few may draw? How offensive.
But Pulsipher rejects my conclusions that ``Force powers`` are inborn genetic traits -- natural mutations, that any being can be modified to have. What does he think gives Jedi their powers? Why, magic, of course! Mystic talismans and trinkets, that's what he believes!

Przemyślenia Demagola


Rozpoznałem jednego z wojowników, którzy ich przywieźli. Nie jest to jeden z tzw. Nowych Konkwistadorów Fetta, ale wojownik w klasycznym sensie tego słowa: nazywają go Rohlanem Uciekinierem. To tylko żołnierz, ale bardzo utalentowany + ponieważ starają się go utrzymać w ciągłej gotowości bojowej, mimo tego, że wtyka nos w nieswoje sprawy. Słyszałem też, że wypytuje o mnie, ale nie powiedział dziś niczego w mojej obecności i poszedł sobie.
I recognized one of the warriors who brought them in. Not one of Fett's so-called Neo-Crusaders, but a fighter in the classic mold: ``Rohlan the Runner,`` they call him. Just a shock trooper, really, but evidently a skilled one -- for they keep putting him back into action despite a tendency to dart off and nose into business that does not concern him. I even heard once he was asking questions about me -- though he said nothing in my presence today, and went about his business.
Przemyślenia Demagola, o Rohlanie.


Pulsipher donosi Mand`alorowi o moich porażkach - jestem tego pewny. Często widziałem go jak się czai, robiąc notatki, które potem miał zamiar wysłać. To znaczy robi je, kiedy nie jest w przechowalni, gdzie ogląda miecze Jedi. Zachowuje się tak, jakby jakiś starożytny duch miał wyjść z tej broni i przerobić go na Mandaloriańskiego Rycerza. To czysta fantazja.
Pulsipher is telling Mand'alor of my failings, I am sure. Often I have seen him skulking about, scribbling notes to send off. That is, when he is not in the lockdown ogling the Jedi's lightsabers. He acts as if some ancient spirit will rise from them to transform him into a Mandalorian Knight. Sheer fantasy.
Przemyślenia Demagola o Pulsipherze


Współczuję badaczowi, który pracuje tylko z jednym gatunkiem. W moim laboratorium i pod moim skalpelem wszyscy są równi!
Pity the poor researcher who works only with a homogenous population. My laboratory welcomes all. Before my blade, all are equal!
Demagol nie był rasistą... z pewnego punktu widzenia.


Jeśli moi przodkowie wiedzieliby, że w dzisiejszych czasach Mandalorianie są tak zdradzieccy, zabiliby swoich sąsiadów zanim ci zdążyliby się rozmnożyć.
If my ancestors had known that Mandalorians in my day could be so full of deceit, they'd have killed their neighbors before they could breed.
Rohlan o istnieniu Demagola.


Wiem, co myślą prawdziwi Mandalorianie. Pewnie, że nie spodobało nam się, że nasze klany zostały pobite przez Jedi - ale nie jesteśmy upokorzeni, ani zazdrośni. Jesteśmy tylko wściekli na tych, którzy przegrali. Kiedy walczą większą bronią, bronisz się z większą zaciętością. Kiedy używają Mocy, także bronisz się z większą zaciętością.
Jeśli Mandalore Nieposkromiony chciałby pokonać Ulica Qel-Dromę - powinien był być jeszcze bardziej nieposkromiony!

I know what real Mandalorians think. Sure, we didn't like to see the clans being beaten by Jedi -- but we weren't humiliated, and we're not jealous. We're just annoyed at the people who lost. They bring a bigger gun? You fight harder. They bring the Force? You fight harder!
If Mandalore the Indomitable had wanted to defeat Ulic Qel-Droma -- he should have been more indomitable!

Opinia Rohlana Dyre na temat tego jak powinni działać Mandalorianie


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,694,430 unikalne wizyty