Cytaty - Din Djarin

Wybierz interesujące cię źródło:
The Mandalorian - Chapter I The Mandalorian - Chapter II The Mandalorian - Chapter III The Mandalorian - Chapter IV The Mandalorian - Chapter V The Mandalorian - Chapter VII The Mandalorian - Chapter VI The Mandalorian - Chapter VIII
The Mandalorian - Chapter IDo góry

Din Djarin: Możesz lecieć w kabinie... albo w chłodni.

Din Djarin: I can bring you in warm... or I can bring you in cold.

Sugestia Dina Djarina dla poszukiwanego - lepiej pójść dobrowolnie.


Szturmowiec: Jest nas czterech do jednego!
Din Djarin: ...czyli mam przewagę.

Stormtrooper: We have you four to one.
Din Djarin: I like those odds.

Klasyczne mandaloriańskie podejście do przewagi liczebnej.


Kuiil: Jesteś łowcą nagród.
Din Djarin: Tak.
Kuiil: Pomogę Ci. Powiedziałem swoje.

Kuiil: You are a bounty hunter.
Din Djarin: Yes.
Kuiil: I will help you. I have spoken.

Reputacja łowcy nagród wymaga, żeby otwarcie przyznawać się do zawodu.


Din Djarin: Jaka jest Twoja stawka?
Kuiil: Połowa.
Din Djarin: Połowa nagrody za bycie przewodnikiem? To wysoka stawka.
Kuiil: Nie. Połowa bluurgów, które pomogłeś złapać.

Din Djarin: What's your cut?
Kuiil: Half.
Din Djarin: Half the bounty to guide? Seems steep.
Kuiil: No. Half of the blurrg you helped capture.

Dobre negocjacje to takie, gdzie nie zachodzi konflikt interesów.


[Mandalorianin bezskutecznie próbuje dosiąść wierzgającego blurrga.]
Kuiil: Może gdybyś zdjął hełm...?
Din Djarin: Może pamięta, że próbowałem go usmażyć...

Kuiil: Perhaps if you removed your helmet...?
Din Djarin: Perhaps he remembers I tried to roast him.

Jak widać, bluurg ma więcej niż jeden powód, by nie lubić naszego łowcy nagród.


The Mandalorian - Chapter IIDo góry

Kuiil (o Jawach): Z jakiegoś powodu wydają się naprawdę Cię nie lubić.
Din Djarin: Cóż, poddałem kilkoro z nich dezintegracji...

Kuiil: They really don't like you for some reason.
Din Djarin: Well, I did disintegrate a few of them.

Mandalorianie - mistrzowie nawiązywania przyjcielskich stosunków.


Kuiil: Musisz zostawić tu swoją broń.
Din Djarin: Jestem Mandalorianinem. Mam do broni religijny stosunek.

Kuiil: You need to drop your rifle.
Din Djarin: I'm a Mandalorian. Weapons are part of my religion.

Din Djarin do Kuiila przed pokojowymi negocjacjami z Jawami.


Din Djarin: Jestem zaskoczony, że zaczekałeś.
Kuiil: Jestem zaskoczony, że zajęło Ci to tak długo.

Din Djarin: I'm surprised you waited.
Kuiil: I'm surprised you took so long.

Rozmowa Kuiila z Dinem powracającym po wygranym pojedynku z bagnorożcem.


The Mandalorian - Chapter IIIDo góry

Płatnerz: Czy kiedykolwiek zdjąłeś hełm?
Din Djarin: Nie.
Płatnerz: Czy pozwoliłeś, by inni Ci go zdjęli?
Din Djarin: Nigdy.
Płatnerz: Tak każe obyczaj.

The Armorer: Have you ever removed your helmet?
Din Djarin: No.
Armorer: Has it ever been removed by others?
Din Djarin: Never.
Armorer: This is the way.

Wszyscy wiedzą, że hełm daje +10 do atrakcyjności i +5 do charyzmy. Czemu ktoś miałby go zdejmować?


Płatnerz: Skoro zrzekasz się godła, wykorzystam resztę, by wykuć świszczące ptaki.
Din Djarin: Świszczące ptaki mi odpowiadają. Zostaw trochę dla Znajd.
Płatnerz: Zostawię, tak jak być powinno. Znajdy są naszą przyszłością. Tak każe obyczaj.
Mandalorianie: Tak każe obyczaj.
Din Djarin: Tak każe obyczaj.

Armorer: Since you forego a signet I shall use the excess to forge whistling birds.
Din Djarin: Whistling birds will do well. Reserve some for the foundlings.
Armorer: As it should always be. The foundlings are the future. This is the way.
Mandalorians: This is the way.
Din Djarin: This is the way.

Stosunek Mandalorian do Znajd - adoptowanych dzieci.


Din Djarin: Powiem Ci co zamierzam: zamierzam zabrać dzieciaka na swój statek, a ty mi w tym nie przeszkodzisz.

Din Djarin: Here's what I'm gonna do: I'm gonna walk to my ship with the kid and you're gonna let it happen.

Din Djarin do Greefa Kargi, kiedy ten chciał mu odebrać dziecko.


Paz Vizsla: Uciekaj stąd. My ich zatrzymamy.
Din Djarin: Będziecie musieli przenieść kryjówkę...
Paz Vizsla: Tak każe obyczaj.
Din Djarin: Tak każe obyczaj.

Paz Vizsla: Get outta here. We'll hold them off.
Din Djarin: You're going to have to relocate the covert.
Paz Vizsla: This is the way.
Din Djarin: This is the way.

Gdyby nie pomoc Mandalorian, Din i jego podopieczny nie uciekliby z Nevarro.


The Mandalorian - Chapter IVDo góry

Din Djarin:Więc wydaje wam się, że jestem jakimś najemnikiem?
Stoke: Jesteś Mandalorianinem, nieprawdaż?
Caben: Albo przynajmniej nosisz mandaloriańską zbroję. Bo to jest mandaloriańska zbroja, prawda?
Din Djarin: Tak.

Din Djarin: So you think I'm some kind of mercenary?
Stoke: You are a Mandalorian, right?
Caben: Or at least wearing Mandalorian armour... That is Mandalorian armour, right?
Din Djarin: It is.

Rozmowa Dina Djarina z mieszkańcami Sorgan.


Omera: Kiedy ostatni raz zdejmowałeś to żelastwo?
Din Djarin: Jakoś wczoraj.
Omera: Inaczej... No wiesz, przy kimś.
Din Djarin: [wskazuje grupę dzieci mających około 10 lat] Jak byłem nieco starszy od nich.

Omera: How long has it been since you've taken that off?
Din Djarin: Yesterday.
Omera: I mean in front of someone else.
Din Djarin: I wasn't much older than they are.

Wymiana zdań o (nie)pokazywaniu twarzy Aruetiise.


Din Djarin: Byłem szczęśliwy, że mnie przygarnęli. Mandalorianie zajęli się mną, kiedy zginęli moi rodzice.

Din Djarin: I was...happy that they took me in. My parents were killed, and the Mandalorians took care of me.
.

Din Djarin do Omery.


Din Djarin (do wieśniaków): Złe wieści. Nie możecie tutaj zostać!
Stoke: Co!?
Caben: Daczego!?
Cara Dune (do Dina Djarina): Masz podejście do ludzi...
Din Djarin: Ty byś zagadała lepiej?
Cara Dune: Gorzej się już nie da.

Din Djarin: Bad news. Y'can't live here anymore.
Stoke: What?
Caben: Why?
Cara Dune: (to the Mandalorian only) Nice bedside manner...
Din Djarin: You think you can do better?
Cara Dune: Can't do much worse.

Nie wszystkim odpowiada bezpośrednie podejście Mandalorian - niektórzy wręcz nazywają je "brakiem taktu".


Din Djarin: Latanie ze mną to nie zajęcie dla dziecka. Zrobiłem swoje. Młody żyje. Tu będzie mu lepiej.

Din Djarin: Travelling with me... that's no life for a kid. I did my job, he's safe. Better chance at a life.

Nie każde dziecko nadaje się by zostać Znajdą.


Din Djarin (do Omery): Ja tu nie pasuję, ale maluch tak.
Omera: Rozumiem. Będę dbała o niego, jak o własne dziecko.

Din Djarin: I don't belong here. But he does.
Omera: I understand. I will look after him as one of my own.

Din Djarin do Omery, proponującej mu spokojne życie w wiosce.


The Mandalorian - Chapter VDo góry

Toro Calican: Co to było?
Din Djarin: Strzał ze snajperki. Tylko zmodyfikowany karabin MK strzela w ten sposób.
Toro Calican: Nic Ci nie jest?
Din Djarin: Nie. Trafił w beskar. A z tej odległości beskar wytrzymał.
Toro Calican: Zaraz, ja nie mam na sobie beskaru...
Din Djarin: Nie, nie masz.

Toro Calican: What happened?
Din Djarin: Sniper bolt. Only an MK-modified rifle could make that shot.
Toro Calican: Are you all right?
Din Djarin: Yeah. Hit me in the beskar. And at that range, beskar held up.
Toro Calican: Wait, I don't wear any beskar.
Din Djarin: Nope.

Zbroja ma swoje niezaprzeczalne zalety.


The Mandalorian - Chapter VIDo góry

Ranzal Mark: Zastanawiałem się czy cię jeszcze zobaczę w tych stronach. Dobrze cię widzieć. Prawdę mówiąc, byłem trochę zdziwiony, gdy się do mnie odezwałeś. No wiesz.. Coś tam się czasem słyszy to i owo, że na przykład gildia się na ciebie ostatnio trochę jakby wypięła.
Din Djarin: Jakoś sobie poradzę.

Ranzal Mark: Didn't really know if I'd ever see you in these part again. Good to see you. You know, to be honest, I was a little surprised when you reached out to me. You know, cuz I... I hear things. Like, maybe things between you and the Guild aren't working out.
Din Djarin: I'll be fine.

Ranzar Malk i Din Djarin.


Din Djarin: Co to za zlecenie?

Din Djarin: So what's the job?

Pytanie, które zawsze zwiastuje problemy.


Din Djarin: Qin!
Qin: Zabiłeś resztę!
Din Djarin: Dostali to, na co zasłużyli.
Qin: Zabijesz mnie - nie dostaniesz pieniędzy. Cokolwiek Ran Ci obiecał, gwarantuję że będziesz to miał, a nawet więcej. No dalej, Mando. Bądź rozsądny, hę? Wynajęto Cię żebyś wykonał zadanie, prawda? Więc je wykonaj. Czy nie tak każe kodeks? Czyżbyś nie był człowiekiem honoru?

Din Djarin: Qin!
Qin: You killed the others!
Din Djarin: They got what they deserved.
Qin: You kill me, you don't get your money. Whatever Ran promised, I make sure you get it, and more. Come on, Mando. Be reasonable, huh? You were hired to do a job, right? So do it. Isn't that your code? Aren't you a man of honour?

Honor, zysk i etyka pracy to rzeczywiście silne argumenty...


Ranzar Malk: A gdzie reszta [drużyny - przyp. red.]?
Din Djarin: Żadnych pytań. Taka jest polityka firmy, nieprawdaż?

Ranzar Malk: Where are the others?
Din Djarin: No questions asked. That's the policy, right?

Din Djarin jak zawsze wykazuje się pełnią profesjonalizmu.


The Mandalorian - Chapter VIIDo góry

Kuiil: Dlaczego tak bardzo nie ufasz droidom?
Din Djarin: Próbował zabić dziecko.
Kuiil: Zaprogramowano go, by to zrobił. Droidy nie są ani dobre, ani złe. Są neutralnym odbiciem tych, którzy je programowali.
Din Djarin: Widziałem co innego.

Kuiil: Why are you so distrustful of droids?
Din Djarin: It tried to kill him.
Kuiil: It was programmed to do so. Droids are not good or bad. They are neutral reflections of those who imprint them.
Din Djarin: I've seen otherwise.

Rozmowa Dina z Kuiilem o droidach.


Cara Dune: Myślisz, że zaczynają mieć wątpliwości?
Din Djarin: Możliwe. Potrzebuję Twoich oczu.
Cara Dune: Będę obserwować.

Cara Dune: You think they're having second thoughts?
Din Djarin: Could be. I need your eyes.
Cara Dune: I'm watching.

Tion`gar hukaat`kama?


The Mandalorian - Chapter VIIIDo góry

Din Djarin: Nie urodziłem się na Mandalorze.
Greef Karga: Myślałem, że jesteś Mandalorianinem.
Cara Dune: Mandalorianie to nie rasa.
Din Djarin: To wspólnota.

Din Djarin: I was not born on Mandalore.
Greef Karga: But you're a Mandalorian.
Cara Dune: Mandalorian isn't a race.
Din Djarin: It's a Creed.

Cara Dune i Din Djarin wyjaśniają Greefowi Kardze specyfikę Mandalorian.


Din Djarin: Byłem Znajdą. Wychowałem się w korpusie walki. Traktowali mnie jak swojego. Kiedy dorosłem, zostałem zaprzysiężony. Jedyna wzmianka o moim pochodzeniu była w archiwach na Mandalorze.

Din Djarin: I was a foundling. They raised me in the Fighting Corps. I was treated as one of their own. When I came of age, I was sworn to the Creed. The only record of my family name was in the registers of Mandalore.

Din Djarin o swojej przeszłości.


Din Djarin: Musisz chronić małego. Zatrzymam ich jak długo zdołam. Daj mi umrzeć śmiercią wojownika.
Cara Dune: Nie zostawię cię.
Din Djarin: Tak każe obyczaj.

Din Djarin: You protect the Child. I can hold them back long enough for you to escape. Let me have a warrior's death.
Cara Dune: I won't leave you.
Din Djarin: This is the Way.

Ciężko ranny Din decyduje się poświęcić, by umożliwić ucieczkę towarzyszom.


IG-11: Jeśli mam Cię ocalić, muszę zdjąć Ci hełm.
Din Djarin: Spróbuj, a cię zabiję. To... zakazane. Żadna żywa istota nie widziała mnie bez hełmu odkąd... od czasu mojego zaprzysiężenia.
IG-11: Ja nie jestem żywą istotą.

IG-11: I need to remove your helmet if I am to save you.
Din Djarin: Try it and I'll kill you. It is...forbidden. No living thing has seen me without my helmet since I...swore the Creed.
IG-11: I am not a living thing.

Najwyraźniej zdejmowanie hełmu stało się mandaloriańskim tabu.


Din Djarin: Czy jest naszym wrogiem?
Płatnerz: Jego lud był nam wrogi - ale ta istota nie jest.
Din Djarin: Czym więc jest?
Płatnerz: Znajdą. Za sprawą przysięgi jest teraz pod Twoją opieką.

Din Djarin: It is an enemy?
Armorer: No. Its kind were enemies, but this individual is not.
Din Djarin: What is it?
Armorer: It is a foundling. By Creed, it is in your care.

Rozmowa o Jedi i znajdującym się pod opieką Dina Djarina dziecku.


Płatnerz: Musisz już iść. Pamiętaj, że masz pod opieką Znajdę. Zgodnie z przysięgą, dopóki młody nie dojrzeje lub nie wróci do swoich, jesteś dla niego jak ojciec. Tak każe obyczaj. Zasłużyłeś na swój herb. Teraz ze Znajdą tworzycie klan.
Din Djarin: Dziękuję. Będę nosił ten herb z honorem.

Armorer: You must go. A foundling is in your care. By Creed, until it is of age or reunited with its own kind, you are as its father. This is the Way. You have earned your Signet. You are a clan of two.
Din Djarin: Thank you. I will wear this with honour.

Mandaloriańska Płatnerz o powinności Dina Djarina wobec dziecka.


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,653,024 unikalne wizyty