Cytaty - Scorch

Wybierz interesujące cię źródło:
Republic Commando (gra) Prawdziwe Barwy Rozkaz 66 Star Wars Miniatures (WotC)
Republic Commando (gra)Do góry

Zasada 39: Nigdy nie mów "Nie" bakcie.
Rule 39: Never say no to bacta.
Jedna z zasad Scorcha


Zasada #1: Zabij ich, zanim Oni zabiją Ciebie
Rule #1: Kill them before they kill you.
Jedna z zasad Scorcha


Skoro wszyscy jesteśmy klonami, jak to się stąło że jestem jedynym z poczuciem humoru?
If we're all clones, how come I'm the only one with a sense of humor?
Scorch o sobie/deltach


Hey, Sev! Ten wygląda jak Twoja matka!
Hey, Sev! This one looks like your mother.
Scorch o martwym Geonosianinie.


Czy mógłby pan umrzeć później? Teraz to po prostu nie najlepsza pora.
Can you die later, sir? It just isn't a good time now.
Scorch do Bossa


Zasada 45, Sev. Kazde rozbicię się po którym wciąż możesz chodzić, jest dobre.
Rule 45, Sev: Any crash you can walk away from is a good one.
Jedna z zasad Scorcha


Jeden to anomalia, dwa to trend. Zasada 89, Boss.
One's an anomaly, two's a trend. Rule 89, Boss.
Jedna z zasad Scorcha


Scorch: To był czerwony, czerwony, zielony, czy czerwony, zielony, czerwony?
Sev: I on ma być ekspertem od materiałów wybuchowych?

Scorch: ``Was it red, red, green, or red, green, red?``
Sev: ``And he's supposed to be the demolitions expert?``

Scorch rozbrajający ładunek...


Scorch: Musisz robić taki bałagan?
Sev: Zasada 17: Zawsze upewnij się że nie żyją.

Scorch: ``Do you have to make such a mess?``
Sev: ``Rule 17: Always make sure they're dead.``

Ulubiona zasada Seva


Boss: Scorch, potrzebuje tutaj dużej dziury.
Scorch: Uh, życzysz sobie dużego czy małego krateru?
Boss: Po prostu wprowadź nas do środka bez pozabijania, dobra?

Boss: ``Scorch, I need a big hole right here.``
Scorch: ``Uh, would you like a large or a small crater, sir?``
Boss: ``Just get us inside without killing the squad, okay, Scorch?``

Boss wydający Scorchowi polecenie.


CT-01/425: ktośą ważny zauważył Twoją doskonałość na Geonosis.
Scorch: Słyszałeś, Sev? Ktoś myśli że jestem doskonały.
Sev: Cóź, to jest was już dwóch.

CT-01/425: ``Someone important noted your excellence on Geonosis.``
Scorch: ``You hear that, Sev? Someone thinks I'm excellent.``
Sev: ``Well, at least that makes two of you.

Próżny Scorch.


Scorch: Człowieku, to miejsce przyprawia mnie o ciarki.
Sev: Ah, Scorch, nie ma nic lepszego niż polowanie w dżungli. Ukrywanie się w zaroślach, posyłanie plazmowych boltów poprzez czaszkę wroga... to sprawia że czuje że żyje.
Scorch: Dobra, teraz to 07 przyprawia mnie o dreszcze.

Scorch: ``Man, this place gives me the creeps.``
Sev: ``Ah, Scorch, nothing better than a jungle hunt. Hiding in the bush, putting a plasma bolt through a hostile's cranium... makes me feel alive.``
Scorch: ``Okay, now 07's giving me the creeps.``

Sev i Scorch.


Sev: Myślę że, uh, widze to! Statek bojowy Federacji handlowej!
Scorch: Taa, nawet ty nie możesz widzieć przez hiperprzestrzeń, Sev.
Sev: Nie, znajduje się na skraju systemu. Spójrz. (statek wyskakuje z hiperprzestrzeni)
Scorch: Oh, blast.

Sev: ``I think, uh, I see it! A Trade Federation battleship!``
Scorch: ``Yeah, not even you can see into hyperspace, Sev.``
Sev: ``No. It's on the edge of the system. Take a look.`` [ship jumps out of hyperspace]
Scorch: ``Oh, blast.``

Sev ma niezły wzrok.


Sev: Cholera. Nie wierze!
Scorch: Co się stało, Sev?
Sev: Straciłem rachube swoich zabójsw!

Sev: ``Damn! I don't believe it!``
Scorch: ``What's wrong, Sev?``
Sev: ``I've lost count of my kills!``

Tragedia Seva


Fixer: Czekajcie. mam odczyt czegoś dużego na tej drodze.
Scorch: Mam nadzieje ze to nie droid-pająk.
Sev: Nie zgadniecie. To droid-pająk.

Fixer: ``Hold up, squad. I'm getting a read on something big headed this way.``
Scorch: ``Hope it's not a spider droid.``
Sev: ``Guess what? It's a spider droid.``

Prawa Murphyego działają też w SW.


Prawdziwe BarwyDo góry
PB:x - Strona w polskim wydaniu (wersji pełnej), PBU:x - strona w polskim wydaniu (wersji uszkodzonej. Do rozdziału 11 jest ona identyczna z tą z wersji pełnej, podawana jest więc tylko pełna), TC:x - strona w oryginalnym wydaniu

- A ja jestem teraz cywilem.
Wcale mi się tak zresztą nie wydaje. Delta to wciąż mój oddział. Nie posunę się tak daleko jak Kal Skirata i nie zacznę nazywać ich chłopcami, ale... Przecież to chłopcy.
Scorch ma około dwunastu lat. Ma też dwadzieścia cztery lata, jeśli mierzyć wiek miejscem, gdzie znajduje się teraz na swojej drodze do śmierci. I jest to jedyna definicja, która mnie interesuje. Jemu czas kończy się szybciej niż mnie. Kaminoanie zaprojektowali żołnierzy klonów Republiki tak, aby się szybko starzeli, a kiedy pomyślę o nich jako o maleńkich dzieciach, które poznałem, serce mi pęka - tak, nawet mnie. Ojciec nie zdołał we mnie zabić resztek uczuć..

``And I'm a civilian now.``
It doesn't feel like it. Delta are still my squad. I won't go as far as Kal Skirata and call them my boys, but... boys they are.
Scorch is about twelve years old. He's also twenty-four, measured in how far along that path to death he actually is, which is the only definition I care about. He's running out of time faster than me. The Kaminoans designed the Republic's clone commandos to age fast, and when I think of them as the tiny kids 1 first knew, it's heartbreaking-yes, even for me. My father didn't quite kill the last bit of feeling in me.

Przemyslenia Walona
PB:9 PBr:9 TC:1


Rozkaz 66Do góry
R:x - Strona w polskim wydaniu, O:x - strona w oryginalnym wydaniu (paperback)

Od kiedy Scorch pamiętał, Skirata i Vau zawsze mieli różne zdanie w każdej kwestii - począwszy od taktyki, poprzez sposoby motywacji żołnierzy, na kolorze ścian w mesie koncząć. Wcale nierzadko próby narzucenia swojego zdania drugiemu kończyły się u nich bójką. Ale wyglądało na to, że wojna zmieniała wzajemne nastawienie. Nie darzyli się szczegółną sympatią, o ile Scorch był w stanie stwierdzić, a jednak łączyła ich jakaś szczególna więź. Żaden z nich nie musiał tu tkwić. Dzięki napadowi na bank - a raczej nie rozmawiali o tamtej akcji - Vau wzbogacił się o grube miliony. Obydwaj mężczyźni najwyraźniej mieli poczucie misji, kierowała nimi jakaś niepojęta dla Scorcha siła.
For as long as Scorch could remember, Skirata and Vau had been at loggerheads about everything from tactics and how to motivate troops to the color of the mess walls, sometimes to the point of fistfights. But the war seemed to have softened their outlook. There was no affection between them-not as far as Scorch could see-but something kept them together as brother warriors, tight and secret. Neither of them needed to be here. Vau's bank raid-and they didn't talk about that, no sir-had probably netted millions. They were men with a mission, driven by something Scorch didn't quite understand.
Przemyślenia Scorcha na temat Skiraty i Vau
R:45 Rr:21-22 O:13


Podświadomie oczekiwał jakiegoś podniosłego zakończenia ceremonii, ale wszystko skończyło się w prosty, typowy dla Mandalorian sposób - bez ceregieli i zbędnej pompy. Wszystko co powinno zostać powiedziane, zostało powiedziane.
he was almost expecting some momentous end to the ceremony; but in typical Mandalorian style, it simply ended because all that needed to be said had been said.
Przemyślenia Scorcha
R:50 Rr:26 O:17


W bocznym wejściu pojawiły się dwie znajome postacie w beskar`gamach, tradycyjnych mandaloriańskich zbrojach - ktoś, kogo nie widział ładnych kilka lat - a sierżanci przywitali się z nimi tym charakterystycznym uściskiem dłoni: ręka-łokieć. Uścisk pięczętowało zamknięcie dłoni na nadgarstku kompana. Vau powiedział im kiedyś, że takie przywitanie to znak, że mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji.
Two familiar figures that he hadn't seen in a couple of years-figures in beskar'gam, traditional Mandalorian armor-emerged from a side door and greeted the two sergeants with that distinctive hand-to-elbow grip. Mandalorians shook hands by mutually clasping above the wrist. Vau said it was to prove you had a strong enough grip to haul a comrade to safety.
Opis tego co widzi Scorch
R:52 Rr:28 O:19


-Czy kiedykolwiek odmówił pan wykonania rozkazu, sierżancie?
-Tylko kiedy był niezgodny z prawem. A to czasem nie jest tak oczywiste, jak by się wydawało. Szczególnie kiedy blasterowe błyskwice świszczą ci koło uszu. Najwięcej wiedzą o tym oczywiście prawnicy, siedzący wygodnie na swoich shebse rok po incydencie.

``You ever disobeyed an order, Sarge?``
``Only when it was unlawful. And that's not always an easy call, not when the bolts are shaving your nose hair. I'll leave that wisdom to the lawyers sitting on their padded shebse years after the event.``

Scorch i Walon
R:246 Rr:226 O:206


Otwieranie się przed kimś oznaczało ból - Vau wbijał im to do głowy bez ustanku, kiedy byli spragnionymi wiedzy dziećmi i spijali zachłannie jego mądrość. Był najważniejszą osobą w ich małym, zzamkniętm wszechświecie. Dopuścić kogoś blisko, zaufać temu, kto mówi, że cię kocha - oznaczało przyzwolenie na zdradę i wystawienie się na ciosy. Vau nauczył ich chronić samych siebie poprzez trzymanie całego świata na dystans.
Getting that close to anyone caused pain; Vau had told them so, when they were wide-eyed kids drinking in his wisdom and he was the most important figure in their limited world. Letting anyone get under your skin, trusting anyone who said they loved you, was a recipe for being hurt and betrayed. So they had to protect themselves by keeping the world at arm's length.
Rozmyślania Scorcha
R:377 Rr:357 O:333


Star Wars Miniatures (WotC)Do góry
Pod cytatem znajduje się informacja z karty jakiego minisa pochodzi cytat.

Delta Sześć-Dwa lubi wysadzać rzeczy - i jest w tym dobry.
Delta Six-Two likes to blow things up - and he`s good at it.
O Scorchu
Republic Commando - Scorch z dodatku Champions of the Force


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,695,115 unikalne wizyty