Cytaty - Sev

Wybierz interesujące cię źródło:
Republic Commando (gra) Potrójne Zero Prawdziwe Barwy Rozkaz 66 Star Wars Miniatures (WotC)
Republic Commando (gra)Do góry

Hey, Sev! Ten wygląda jak Twoja matka!
Hey, Sev! This one looks like your mother.
Scorch o martwym Geonosianinie.


Zasada 45, Sev. Kazde rozbicię się po którym wciąż możesz chodzić, jest dobre.
Rule 45, Sev: Any crash you can walk away from is a good one.
Jedna z zasad Scorcha


Scorch: To był czerwony, czerwony, zielony, czy czerwony, zielony, czerwony?
Sev: I on ma być ekspertem od materiałów wybuchowych?

Scorch: ``Was it red, red, green, or red, green, red?``
Sev: ``And he's supposed to be the demolitions expert?``

Scorch rozbrajający ładunek...


Scorch: Musisz robić taki bałagan?
Sev: Zasada 17: Zawsze upewnij się że nie żyją.

Scorch: ``Do you have to make such a mess?``
Sev: ``Rule 17: Always make sure they're dead.``

Ulubiona zasada Seva


CT-01/425: ktośą ważny zauważył Twoją doskonałość na Geonosis.
Scorch: Słyszałeś, Sev? Ktoś myśli że jestem doskonały.
Sev: Cóź, to jest was już dwóch.

CT-01/425: ``Someone important noted your excellence on Geonosis.``
Scorch: ``You hear that, Sev? Someone thinks I'm excellent.``
Sev: ``Well, at least that makes two of you.

Próżny Scorch.


38, skontaktuj się z dowództwem i spytaj kiedy będę mógł coś zabić.
38, contact Command and ask them when I get to kill something.``
Sev nie mogący się doczekać akcji.


Latanie jest proste. Lądowanie jest trudne.
Flying is easy. Landing is hard.
Stwierdzenie Seva


Kocham ten chrupki dźwięk gdy umierają.
I love that crunchy sound they make when they die.
Wypowiedź Seva


Dobrze zbudowana snajperka to piękna rzecz. Nasze mają dwa tryby zbliżenia, "Z bliska" i "Witaj, jesteś martwy".
Sev: A well-built sniper rifle is a beautiful thing. Ours has two zoom modes, ``Up close and personal`` and ``Hello, you're dead.``
Sev o sprzęcie komandosów


Scorch: Człowieku, to miejsce przyprawia mnie o ciarki.
Sev: Ah, Scorch, nie ma nic lepszego niż polowanie w dżungli. Ukrywanie się w zaroślach, posyłanie plazmowych boltów poprzez czaszkę wroga... to sprawia że czuje że żyje.
Scorch: Dobra, teraz to 07 przyprawia mnie o dreszcze.

Scorch: ``Man, this place gives me the creeps.``
Sev: ``Ah, Scorch, nothing better than a jungle hunt. Hiding in the bush, putting a plasma bolt through a hostile's cranium... makes me feel alive.``
Scorch: ``Okay, now 07's giving me the creeps.``

Sev i Scorch.


Sev: Myślę że, uh, widze to! Statek bojowy Federacji handlowej!
Scorch: Taa, nawet ty nie możesz widzieć przez hiperprzestrzeń, Sev.
Sev: Nie, znajduje się na skraju systemu. Spójrz. (statek wyskakuje z hiperprzestrzeni)
Scorch: Oh, blast.

Sev: ``I think, uh, I see it! A Trade Federation battleship!``
Scorch: ``Yeah, not even you can see into hyperspace, Sev.``
Sev: ``No. It's on the edge of the system. Take a look.`` [ship jumps out of hyperspace]
Scorch: ``Oh, blast.``

Sev ma niezły wzrok.


Sev: Cholera. Nie wierze!
Scorch: Co się stało, Sev?
Sev: Straciłem rachube swoich zabójsw!

Sev: ``Damn! I don't believe it!``
Scorch: ``What's wrong, Sev?``
Sev: ``I've lost count of my kills!``

Tragedia Seva


Fixer: Czekajcie. mam odczyt czegoś dużego na tej drodze.
Scorch: Mam nadzieje ze to nie droid-pająk.
Sev: Nie zgadniecie. To droid-pająk.

Fixer: ``Hold up, squad. I'm getting a read on something big headed this way.``
Scorch: ``Hope it's not a spider droid.``
Sev: ``Guess what? It's a spider droid.``

Prawa Murphyego działają też w SW.


Potrójne ZeroDo góry
PZ:x - Strona w polskim wydaniu

Hej, z czym właściwie kojarzy ci się słowo „obserwacja", ner vod? - zapytał Sev.
- Brzmi podobnie jak „destrukcja"...
- Przyprawiasz mnie o dreszcze - stwierdził Sev. - A to mało komu się udaje.

``Look, what does the word recce mean, ner vod?``
``It almost sounds like wreck.
``You scare me,`` Sev said. ``And that's saying something.``

Rozmowa Seva i Fi
PZ:317 PZr:301


Fi jeszcze nigdy nie widział Seva tak wystraszonego. Nie umiał sobie wyobrazić, żeby to był lęk przed Skiratą Mandalorianin bywał groźny, kiedy wpadł w gniew, ale nikt w jego towarzystwie nigdy nie odnosił wrażenia, że musi się go bać. Skirata był Kal`buirem, który gorliwie troszczył się o swoich komandosów. Tymczasem Sev nie chciał, aby Vau się dowiedział, że odniósł kontuzję, bo robił coś lekkomyślnego. Bez względu na powód, Fi musiał bratu jakoś pomóc.
Sev was as near to scared as Fi had seen him. He couldn't imagine being afraid of Skirata. The man might have sworn himself to a standstill when he was angry, but nobody in Skirata's company ever felt they had to fear him. He was Kal'buir: he lavished ferocious care on his commandos to the exclusion of all else. But Sev didn't want Vau to know that he'd injured himself doing something reckless. Whatever the reason, Fi owed his brother some support.
Przemyślenia Fi na temat Seva i Walona
PZ:322 PZr:306


Prawdziwe BarwyDo góry
PB:x - Strona w polskim wydaniu (wersji pełnej), PBU:x - strona w polskim wydaniu (wersji uszkodzonej. Do rozdziału 11 jest ona identyczna z tą z wersji pełnej, podawana jest więc tylko pełna), TC:x - strona w oryginalnym wydaniu

Teraz, kiedy adrenalina powoli się wchłaniała, Sev poczuł, jak przenika go drżenie, tak samo jak wówczas, gdy zawalił na treningu. Oczywiście, nie było tu sierżanta Vau, żeby spuścił mu solidne manto za niekompetencję, ale czuł się tak samo fatalnie jak wtedy. Kiedy następnym razem spotka się z Vau, z pewnością stary sierżant ujrzy na jego twarzy porażkę i sprawi, że gorzko jej pożałuje. Nie istniało określenie „dość dobry". Było jedynie „doskonały". Sev nie miał usprawiedliwienia, że nie jest doskonały, ponieważ od genomu zaprojektowali go tak, aby był najlepszy w galaktyce. Wszystko, co zrobił źle, brało się z lenistwa.
Now that the adrenaline was ebbing, Sev felt a mix of vague dread flood him just as it had when he'd screwed up in training. There was no Sergeant Vau around to give him a good hiding for his incompetence, but it was as bad now as it ever was. Next time he saw Vau, he knew that his old sergeant would see the failure on his face and give him grief for it. There was no good enough. There was only perfect. Sev had no excuse for not being perfect, because he'd been designed from the genome up to be the galaxy's best. Anything he got wrong was down to laziness.
Przemyślenia Seva
PB:176-177 PBr:173 TC:177


Delty ruszyli skrótem przez plac parad do swoich kwater. W popołudniowym słońcu nowo sformowana drużyna Omega - bez Darmana, ale z tym nowym chłopakiem z EOD, który potrafił protezami dłoni robić naprawdę niebezpieczne sztuczki nożem - grał w limmie z Ordem i Mereelem. Skirata dołączył do nich. Grali ostro, w sposób, który Vau nazywał stylem Mando, zderzając się ramionami i rzucając na siebie z całkowitym lekceważeniem dla skutków, byle tylko wykopać w powietrze kulistą piłkę. Piłka miała wielkość mniej więcej ludzkiej głowy - Sev uważnie się przyjrzał, aby się upewnić, że to naprawdę nie jest ludzka głowa - i uderzała z łomotem o ściany baraków wśród głośnego wycia i okrzyków: „Oya! Ori'mesh'la!" Żaden z graczy oprócz Skiraty nie był ubrany w zbroję. Nie mieli na sobie nawet mundurów WAR, tylko dopasowane stroje cywilne, które przywieźli chyba z ostatniej misji. Zrezygnowali z kolorów drużynowych. Gdyby Sev nie rozpoznawał ich jako swoich braci klonów, zapewne uznałby ich za Mandalorian zabijających czas pomiędzy rabunkiem a inwazją. Nagle uderzyło go, jak bardzo są obcy, a to go zaskoczyło. Vau nauczył Deltę wszystkich mandaloriańskich zwyczajów i języka, tak samo jak Skirata swoich komandosów. Ale jakoś w tej chwili Omegi i Zerowi bardziej przypominali najemników mandaloriańskich niż żołnierzy Wielkiej Armii.
Delta took a shortcut across the parade ground to get to their quarters. In the late-afternoon sun, the newly re-formed Omega Squad-no Darman, but with the new guy from EOD who could do really dangerous knife tricks with his prosthetic hands-were playing limmie with Ordo and Mereel. Skirata had joined in. They played it hard, what Vau called the Mando way, shoulder-charging and tackling one another with complete disregard for injury, kicking the spherical ball high into the air. It was about the size of a man's head-Sev did a double take to be sure it wasn't actually a real head-and it cannoned against the wall of the bar-racks to loud whoops and cries of ``Oya! Ori'mesh'la!`` None of them, except Skirata, was in armor. They weren't even in red GAR fatigues, just assorted civilian clothing they must have picked up on the last mission. There were no team colors. If Sev hadn't recognized them as his clone brothers, he would have taken them for Mandalorians whiling away the time between invasion and pillage rather than fellow commandos letting off steam. They suddenly struck him as very foreign, and that surprised him: Vau had taught Delta all the Mandalorian customs and language, just as Skirata had taught his commando squads, but somehow at that moment Omega and the Nulls seemed very much more Mandalorian mercs than men of the Grand Army.
Przemyśleniae Seva na temat drużyny Delta, Omeg, Zerowych, oraz ogólnie Mandalorian
PB: PBU:390 PBr:412 TC:450


Rozkaz 66Do góry
R:x - Strona w polskim wydaniu, O:x - strona w oryginalnym wydaniu (paperback)

-Myślisz, że on wie, Kal? - spytał nagle Vau.
Skirata nie przerywał kopania. Kolejny raz z zaskoczeniem odkrywał ludzkie oblicze Walona i zaczynał żałować tych wszystkich lat, które spędzili, wzajemnie obrzucając się błotem i walcząc.
-Kto?
-Sev - rzucił Vau.- Nigdy mu nie powiedziałem, jak bardzo byłem z niego dumny... Czy wiedział, że kochałem go tak samo, jak ty swoich chłopców?

``Do you think he knew, Kal?``
Skirata went on digging. Vau totally upended him when he showed his decent side, and made him ashamed of all the years they'd spent hating and fighting. ``Who?``
``Sev. I never told him I was proud of him, and I was. Did he know I loved him every bit as much as you love your boys?``

Vau rozmawiający z Kalem o Sevie
R:489 Rr:468-469 O:443


Star Wars Miniatures (WotC)Do góry
Pod cytatem znajduje się informacja z karty jakiego minisa pochodzi cytat.

Gdy szanse wydają się być przeciw jego drużynie, Delta Zero-Siedem działa na pełnych obrotach. Lubi walczyć, i to widać.
When the odds seem to be against his team, Delta 0h-Seven operates at peak performance. He likes to fight, and it shows.
O Sevie
Republic Commando - Sev z dodatku Champions of the Force


Społeczność
  *Newsy
*Nadchodzące wydarzenia
*Ostatnie komentarze
O nas
About us
Über uns
*Członkowie
*Struktura
*M`Y w akcji
*Historia Organizacji *Regulamin
*Rekrutacja
*Logowanie
M`y na Facebooku
Copyright © 2009-2021
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2021 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 15,694,229 unikalne wizyty